AkkerbouwAchtergrond

Mooie oogst, goede tarwe

De graanoogst is volop op gang. Met enkele dagen is het Nederlandse graan van het land. De opbrengsten zijn goed, net als valgetallen en hectolitergewichten.

In het Zuiden is het meeste graan al binnen en het Noorden maakt ook flinke vorderingen. Wieringermeer, het Friese Bildt en Groningen zijn altijd wat later. Daar kwam pas vorige week donderdag de oogst lekker op gang. In de Veenkoloniën is er dan ook al wat zomergerst binnen. Dinsdag legde regen overal de machines stil en woensdag kwam dat in Flevoland en het Zuiden in de loop van de middag weer wat op gang. Het Noorden en Noordwesten hebben ook wat meer regen gehad. Maar in het noorden van het land zijn er ook nog verschillende tarwepercelen die nog even een paar dagen nodig hebben.

Kleiner verschil

Dat geldt voor wintertarwe maar nog meer voor zomertarwe. Zat er vroeger vaak twee tot drie weken tussen de oogst van zomertarwe en wintertarwe, met de rassen van de laatste jaren is dat verschil kleiner geworden. Als het weer goed blijft, gaat de graanoogst er bij de meesten dan ook in één keer af. Dat is dan overal mooi op tijd om een kans te pakken voor mest op het land en een groenbemester.

Mooie oogst

CZAV ontving vorige week maandag 65.000 ton tarwe. Dat komt overeen met zo’n 20 procent van het totale volume dat de coöperatie in het Zuidwesten verwacht te ontvangen. Dat strookt met de ongeschreven wet dat wanneer maaidorsers vijf dagen volop kunnen draaien, veel machines terug kunnen in de stalling.

Oudere machines

De meeste stukken worden met een moderne, grote machine geoogst, maar de meeste boeren redden zich nog prima met een ouder exemplaar dat dan vaak ook maar een tiental hectaren of minder te doen heeft. Wie een beetje rondrijdt zal het opvallen dat ondanks de schaalvergroting er nog flink wat oudere machines aan het werk zijn. Dat is althans de indruk van Boerderij na een rondje langs de velden. New Holland 8070’s en 8080’s − om maar een paar klassiekers te noemen − draaien er nog zat en die zijn toch gauw tussen 35 en 40 jaar oud. Ook hun voorgangers zijn nog in actie, hoewel dat zeldzamer begint te worden. Claas en John Deere van dezelfde leeftijd kom je net zo goed tegen, net als MF’s uit de vroege Dronningborg-periode. Dat boeren het mooi werk vinden, bewijst ook het relatief grote aantal 60-, 70- en zelfs 80-plussers dat kennelijk nog plaatsneemt achter het stuur.

Goed product

De kwaliteit van de tarwe is goed. Valgetallen richting 280, hectolitergewichten van dik 70 tot rond 80 en de tarwe die als baktarwe is bestemd kan veelal ook aan de eisen voldoen. DON lijkt dit jaar geen punt te zijn. Veel percelen zitten rond 10 ton gemiddeld. Vorig jaar lag het gemiddelde in het Zuidwesten tussen 9.500 en 9.600 kilo per hectare gemiddeld en dat gaan we dit jaar overschrijden, laat Co Francke namens CZAV weten. Agrifirm meldt voor Flevoland en Limburg dezelfde ervaring. Gemiddeld zit het goed, maar er zijn ook verschillen. Zeker in Limburg, waar het ook uitmaakt of een perceel is beregend.

Zomergerst in de Veenkoloniën laat ook mooie opbrengsten zien: rond 8 ton wordt gehaald en er is ook 9 ton gedorst. Met eiwit net onder 10 procent is de gerst ook veelal geschikt voor de brouw.

Te droog

In het Friese Bildt kwam vorige week maandag bij ­George Pars Graanhandel in Sint Jacobiparochie de eerste tarwe al onder 13 procent vocht binnen. Onder 15 procent is voor de eerste helft van de oogst dit jaar meer regel dan uitzondering en rond en onder 13 procent is net zo min uitzondering. Ook 12 procent is al verschillende keren genoteerd. Waar het de meeste jaren opletten is om droogkosten te voorkomen, leveren veel telers dit jaar saldo in door een te droog product. Beter dan dat de oogst stagneert door nattigheid.

Oogst 2015

• Regen legde oogsttrein even stil

• Meer rust aan de stortput
 door grotere vrachten

• Valgetallen van 280, hectoliter-
 gewichten van dik 70 tot 80

Beheer
WP Admin