Rundveehouderij

Nieuws 1358 x bekeken

RvS: Natuurmonumenten is niet voorgetrokken

Een biologische veehouderij in Wormerland (Noord-Holland) is in het ongelijk gesteld door de Raad van State (RvS). Het bedrijf verzette zich tegen de vergunning Natuurbeschermingswet (Nbw) verleend aan een naastgelegen veehouderij van Natuurmonumenten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hadden aan Natuurmonumenten een Nbw-vergunning verleend voor het houden van maximaal 162 zoogkoeien, 147 stuks jongvee en 162 vleeskalveren in Oostknollendam. De al bestaande veehouderij ligt met de bijbehorende weidegronden binnen het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder.

'Nbw-vergunning in strijd met gelijkheidsbeginsel'

Ook de bezwaarmakende biologische veehouder heeft zijn bedrijf in dit gebied. Volgens de veehouder is de vergunning ten onrechte verleend omdat al langere tijd minder vee op het bedrijf van Natuurmonumenten gehouden zou worden dan vergund is. Ook zou sprake zijn van een verandering van een vleesveebedrijf naar een melkveebedrijf op grond van de nieuwe vergunning. Volgens de bezwaarmaker moet daarover een nieuwe procedure worden gevoerd. De Nbw-vergunning is verleend in strijd met het gelijkheidsbeginsel, vindt de biologische veehouder.

Ammoniakemissie gemaximeerd

Volgens de RvS is de vergunning terecht verleend. Het college is niet uitgegaan van een voortzetting van een bestaande situatie maar van de rechtens toegestane situatie op de referentiedata. De ammoniakemissie is maximaal 1836,9 kilo NH3 per jaar. Daarmee wordt de belasting van het Natura 2000-gebied niet hoger dan het was. Er is dan ook geen reden voor de RvS om aan te nemen dat Natuurmonumenten anders is behandeld dan anderen. Het besluit is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, aldus de RvS.

Of registreer je om te kunnen reageren.