Rundveehouderij

Nieuws 915 x bekeken 1 reactie

Risico op vroege leverbotbesmetting

Deventer - De werkgroep leverbotprognose heeft vroege leverbotinfecties vastgesteld. In gebieden met een hoge grondwaterstand is er nu kans op leverbotbesmetting.

Door de zachte winter konden aanwezige leverbotslakken gemakkelijk overleven. Vervolgens zorgde het vroege voorjaar voor een snelle vermeerdering. Omdat de maand mei natter dan gemiddeld was, kregen uitgescheiden leverboteieren meer kans om als trilhaarlarve een leverbotslak binnen te dringen. Met als gevolg meer besmette slakken. Met name in gebieden met een hoge grondwaterstand hebben deze slakken al in augustus besmettelijke cysten op het gras afgezet.

De werkgroep Leverbotprognose adviseert veehouders in gebieden met een verhoogde grondwaterstand de schapen te behandelen. In overige gebieden wordt geadviseerd om bij twijfel een bloedonderzoek bij minimaal vijf lammeren te doen. Voor runderen geldt dit advies nog niet. Leverbotbesmetting is te voorkomen door runderen en schapen te verweiden naar hooggelegen en goed ontwaterde percelen.

Een probleem bij de behandeling tegen leverbot is de toenemende triclabendazolrestistentie onder leverbot. Om dit te voorkomen is het belangrijk om voor behandeling het gewicht van het te behandelen dier te weten om zo de juiste dosis toe te kunnen dienen. Meten of wegen is het nauwkeurigst. In geval van resistentie is behandeling met andere leverbotmiddelen nodig. Deze middelen worden op een andere manier toegepast, daarom is overleg met de dierenarts over de te volgen behandeling noodzakelijk.

In november brengt de werkgroep een definitief advies uit.

Eén reactie

  • koestal

    komt soms ook bij koeien voor

Of registreer je om te kunnen reageren.