Pluimveehouderij

Nieuws 1327 x bekeken 1 reactie

Belgische discussie over rol trekvogels bij H5N8

Brussel - Het Belgische Voedselagentschap FAVV en natuurorganisatie Natuurpunt liggen met elkaar overhoop over de rol die trekvogels spelen bij de verspreiding van hoogpathogene vogelgriep.

Volgens het FAVV "is het wel degelijk duidelijk dat wilde vogels een rol kunnen spelen bij een besmetting", terwijl Natuurpunt het uitgesloten acht dat de H5N8-uitbraken in Nederland door wilde vogels zijn veroorzaakt.

De discussie is dit weekend aangeslingerd door Walter Roggeman van Natuurpunt die stelt dat "de kans zeer zeer klein is dat vogelgriep van het type H5N8 door trekvogels wordt verspreid. In het geval van Nederland is het zelfs uitgesloten omdat het ging om kippen die binnen worden gehouden. Bovendien zijn er talloze pluimveetransporten waarvan het patroon moeilijk te achterhalen is, waardoor de kans dat een besmetting zich verspreidt zonder dat daar wilde vogels aan te pas komen veel groter is.''

Natuurpunt wijst er daarbij op dat in Belgie nog nooit hoogpathogene vogelgriep is vastgesteld bij pluimvee of wilde vogels. Roggemans stelt ook dat H5N8 voor het eerst is vastgesteld in Zuid-Korea maar nog nooit in Rusland. ''Dat pleit opnieuw tegen een verspreiding door wilde vogels want rechtstreekse trekbewegingen tussen Zuid-Korea en West-Europa zijn niet bekend.'' Natuurpunt wijst daarom met de beschuldigende vinger naar de pluimveebedrijven zelf: ''Ondanks de goede hygiënische omstandigheden, zeker in België, zijn concentraties van vaak tienduizenden kippen, die geselecteerd worden op vlees- of eiproductie en niet op natuurlijke weerstand tegen ziekten, een ideale voedingsbodem als een virus erin slaagt daar binnen te dringen".

De FAVV reageerde maandag direct met een officiële verklaring. Daarin zegt het agentschap dat voor haar de mogelijke rol van trekvogels wel duidelijk is. ''In de periode 2005 – 2007 is duidelijk gebleken met het H5N1 virus dat trekvogels een rol spelen bij de introductie van het virus in Europa. Door de migratiepatronen in Azië en vanuit Azië naar Europa kunnen vogelgriepvirussen vanuit het Verre Oosten in Europa terechtkomen. Het virus wordt daarbij niet door één bepaalde vogelsoort noch in één trek meegebracht, maar maakt de sprong naar Europa in verschillende etappes doordat wilde watervogels als eenden, ganzen en zwanen het virus aan elkaar doorgeven. In Europa kunnen besmette trekvogels het virus overdragen aan lokale populaties, bijvoorbeeld wanneer zij tijdens hun trektocht naar hun wintergebieden rusten op waterplassen waar ook lokale populaties verblijven. De verspreiding naar pluimvee gebeurt dan dikwijls vanuit deze lokale populaties en niet noodzakelijk rechtstreeks door de trekvogels. Dit geldt trouwens voor alle vogelgriepvirussen.''

Het agentschap stelt daarom dat de vrijdag afgekondigde ophokplicht en andere maatregelen "wel degelijk zijn gebaseerd op feiten en tot doel hebben contacten tussen wilde watervogels en pluimvee te verhinderen en zo de introductie van dit virus in België absoluut te vermijden".

Eén reactie

  • Burnetti

    Beter om in beide populaties risicofactoren te indentificeren en dit bijelkaar te brengen voordat conclusies worden getrokken op basis van tekort aan informatie en cirkelredenatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.