Mechanisatie

Foto & video 6764 x bekeken 6 reacties

Demo: bemesten is vakwerk

Zeven bemesters in actie en nadenken over sleepvoetbemester 2.0 op leerzame praktijktrainingsdagen.

Foto

 • Adviesbureau PPP-Agro organiseerde met Cumela en enkele andere partners op 24 juni een demodag waarbij de bemesting op veengrond centraal stond. Met het wegvallen van de sleepvoetbemester per 1 januari 2017 moeten de veehouders op zoek naar een alternatief. Dat is althans de situatie zoals die nu lijkt. Op 30 mei organiseerde het gezelschap al een soortgelijke dag in de Alblasserwaard, Langerak (Z.-H.).

  Adviesbureau PPP-Agro organiseerde met Cumela en enkele andere partners op 24 juni een demodag waarbij de bemesting op veengrond centraal stond. Met het wegvallen van de sleepvoetbemester per 1 januari 2017 moeten de veehouders op zoek naar een alternatief. Dat is althans de situatie zoals die nu lijkt. Op 30 mei organiseerde het gezelschap al een soortgelijke dag in de Alblasserwaard, Langerak (Z.-H.).

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Hans Verkerk van Cumela leidt de dag in. Hij onderstreept het belang van een goede bemesting op het perceel, ook voor de gewasopbrengst. 'Dat is meer dan zomaar stront uitrijden.'
Verkerk zet nog wat basiszaken rondom bemesting uiteen, het is goed soms de feiten op een rij te zetten. Zeker rondom het emissiearm uitrijden, waar nogal wat emotie om de hoek komt kijken. Feit is dat alle emissiebeperking niet alleen een positief effect heeft op het milieu, maar ook op de mineralenkringloop. Alle ammoniak die vervluchtigt, is immers een verlies aan stikstof. Dat kost gewasopbrengst.

  Hans Verkerk van Cumela leidt de dag in. Hij onderstreept het belang van een goede bemesting op het perceel, ook voor de gewasopbrengst. 'Dat is meer dan zomaar stront uitrijden.' Verkerk zet nog wat basiszaken rondom bemesting uiteen, het is goed soms de feiten op een rij te zetten. Zeker rondom het emissiearm uitrijden, waar nogal wat emotie om de hoek komt kijken. Feit is dat alle emissiebeperking niet alleen een positief effect heeft op het milieu, maar ook op de mineralenkringloop. Alle ammoniak die vervluchtigt, is immers een verlies aan stikstof. Dat kost gewasopbrengst.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In Nederland gelden geen eisen aan de machines legt Sjon de Leeuw van PPP-Agro uit. De NVWA controleert aan de hand van eisen hoe het werk in het land gedaan is.

  In Nederland gelden geen eisen aan de machines legt Sjon de Leeuw van PPP-Agro uit. De NVWA controleert aan de hand van eisen hoe het werk in het land gedaan is.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Werkresultaat is altijd leidend. Hier een kleine slordigheid met het inzetten op de kopakker. Goed werk is een samenspel tussen chauffeur, machine en de juiste afstelling. Zo is de sleepvoetbemester op zich dus niet verboden vanaf 1 januari 2017, maar de machine levert dan geen werk meer af dat aan de eisen voldoet. De mest moet in of onmiddellijk op de grond liggen in stroken van niet breder dan 5 centimeter en minimaal 15 centimeter uit elkaar, hart op hart gemeten.

  Werkresultaat is altijd leidend. Hier een kleine slordigheid met het inzetten op de kopakker. Goed werk is een samenspel tussen chauffeur, machine en de juiste afstelling. Zo is de sleepvoetbemester op zich dus niet verboden vanaf 1 januari 2017, maar de machine levert dan geen werk meer af dat aan de eisen voldoet. De mest moet in of onmiddellijk op de grond liggen in stroken van niet breder dan 5 centimeter en minimaal 15 centimeter uit elkaar, hart op hart gemeten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de 300 miljoen kilogram ammoniakvervluchtiging sinds 1990 al is teruggebracht tot slechts 100 miljoen kilogram in 2010. De sector is dus heel goed bezig. De beperking komt door innovaties op gebied van stallenbouw, management en aanwending. Volgens eisen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de emissie echter nog weer met 10 procent terug. Strengere uitrij-eisen moeten hieraan bijdragen.

  Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de 300 miljoen kilogram ammoniakvervluchtiging sinds 1990 al is teruggebracht tot slechts 100 miljoen kilogram in 2010. De sector is dus heel goed bezig. De beperking komt door innovaties op gebied van stallenbouw, management en aanwending. Volgens eisen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de emissie echter nog weer met 10 procent terug. Strengere uitrij-eisen moeten hieraan bijdragen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Op zijn minst opmerkelijk is dat een sleepvoetbemester met sleepslangaanvoer ook na 2016 wel gewoon gebruikt mag worden. Op bouwland wordt het breed spreiden en direct inwerken met een cultivator achter de tank juist wel verboden. Een veehouder uit het publiek is dan ook van mening dat Cumela bij de onderhandelingen bewust de boerenmachines afgeserveerd heeft, zodat boeren verplicht op de loonwerker aangewezen zijn. Verkerk benadrukt echter dat dat niet het geval is.

  Op zijn minst opmerkelijk is dat een sleepvoetbemester met sleepslangaanvoer ook na 2016 wel gewoon gebruikt mag worden. Op bouwland wordt het breed spreiden en direct inwerken met een cultivator achter de tank juist wel verboden. Een veehouder uit het publiek is dan ook van mening dat Cumela bij de onderhandelingen bewust de boerenmachines afgeserveerd heeft, zodat boeren verplicht op de loonwerker aangewezen zijn. Verkerk benadrukt echter dat dat niet het geval is.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Om een alternatief te bedenken voor de sleepvoettechniek schreef het ministerie een SBIR-subsidieregeling uit. Eisen zijn dat de nieuwe techniek een betere reductie, beperkt energieverbruik heeft en goed te controleren en handhaven is. De drie meest kansrijke projecten krijgen elk 450.000 euro voor de doorontwikkeling. De fabrikanten tonen zich echter niet hyper-innovatief. Er worden vooral oude concepten uit het archief getrokken die nu voor de tweede (subsidie-) kans gaan.

  Om een alternatief te bedenken voor de sleepvoettechniek schreef het ministerie een SBIR-subsidieregeling uit. Eisen zijn dat de nieuwe techniek een betere reductie, beperkt energieverbruik heeft en goed te controleren en handhaven is. De drie meest kansrijke projecten krijgen elk 450.000 euro voor de doorontwikkeling. De fabrikanten tonen zich echter niet hyper-innovatief. Er worden vooral oude concepten uit het archief getrokken die nu voor de tweede (subsidie-) kans gaan.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ook onderzoeker Jan Huijsmans van WUR onderstreept dat elke vorm van emissie een direct verlies aan stikstof is. De emissie treedt vooral op in de eerste 10 uur na het uitrijden. Ter vergelijking: bovengronds uitrijden geeft 65 procent emissie, een sleepvoet circa 15 procent. Zodebemesters geven nog minder emissie. De exacte emissie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid straling (zon), luchtvochtigheid, wind en temperatuur.
WUR doet zelf vernieuwd onderzoek naar de emissie van het uitrijden van verdunde mest. Bij proeven op Zegveld geeft het bemesten met 1 op 1 met water verdunde mest een reductie van 40 procent. Het werkt dus wel. Zoals vroeger Systeem Baars ook al werkte.

  Ook onderzoeker Jan Huijsmans van WUR onderstreept dat elke vorm van emissie een direct verlies aan stikstof is. De emissie treedt vooral op in de eerste 10 uur na het uitrijden. Ter vergelijking: bovengronds uitrijden geeft 65 procent emissie, een sleepvoet circa 15 procent. Zodebemesters geven nog minder emissie. De exacte emissie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid straling (zon), luchtvochtigheid, wind en temperatuur. WUR doet zelf vernieuwd onderzoek naar de emissie van het uitrijden van verdunde mest. Bij proeven op Zegveld geeft het bemesten met 1 op 1 met water verdunde mest een reductie van 40 procent. Het werkt dus wel. Zoals vroeger Systeem Baars ook al werkte.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een andere manier is het aanzuren van mest. In de jaren 90 werd dat al gedaan met salpeterzuur. Het is zeer effectief maar lastig te controleren. Zuur kost echter altijd geld, en de dosering luistert nauw. Bij te veel zuur gaat de mest schuimen met alle gevolgen van dien. Schuitemaker doet onderzoek naar het aanzuren van mest tijdens het uitrijden. Het systeem is bestaande techniek uit Denemarken. In de fronthef hangt een tank met zwavelzuur. Er wordt getest met 1,5 tot 2,5 liter toevoegen per kuub mest. Zwavelzuur is relatief goedkoop maar wel een zeer agressief middel.

  Een andere manier is het aanzuren van mest. In de jaren 90 werd dat al gedaan met salpeterzuur. Het is zeer effectief maar lastig te controleren. Zuur kost echter altijd geld, en de dosering luistert nauw. Bij te veel zuur gaat de mest schuimen met alle gevolgen van dien. Schuitemaker doet onderzoek naar het aanzuren van mest tijdens het uitrijden. Het systeem is bestaande techniek uit Denemarken. In de fronthef hangt een tank met zwavelzuur. Er wordt getest met 1,5 tot 2,5 liter toevoegen per kuub mest. Zwavelzuur is relatief goedkoop maar wel een zeer agressief middel.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Sjon de Leeuw is adviseur bij PPP Agro advies. Ook hij benadrukt dat vooral tijdstip en omstandigheden van uitrijden van invloed zijn op de benutting en emissie. Uitrijden op grond die nog kouder is dan 8 graden is bijvoorbeeld niet zo effectief. De bodem neemt dan nauwelijks mineralen op. Uiteraard gaat iedereen na deze theorie de wei in. Verschillende fabrikanten zijn aanwezig met hun bemesters. Er is natuurlijk volop discussie over het wel of niet insnijden van de veengrond, maar de sleufkouterbemester is straks wellicht een noodzakelijk alternatief voor de sleepvoet.

  Sjon de Leeuw is adviseur bij PPP Agro advies. Ook hij benadrukt dat vooral tijdstip en omstandigheden van uitrijden van invloed zijn op de benutting en emissie. Uitrijden op grond die nog kouder is dan 8 graden is bijvoorbeeld niet zo effectief. De bodem neemt dan nauwelijks mineralen op. Uiteraard gaat iedereen na deze theorie de wei in. Verschillende fabrikanten zijn aanwezig met hun bemesters. Er is natuurlijk volop discussie over het wel of niet insnijden van de veengrond, maar de sleufkouterbemester is straks wellicht een noodzakelijk alternatief voor de sleepvoet.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Fabrikant Slootsmid toont haar bemester. Henk Eggink legt uit dat de manier waarop een bemester achter de tank is gebouwd van grote invloed is op de afstelling ervan. Standaard is de aanbouwhoogte 50 centimeter. Deze Slootsmid-bemesters hebben hun eigen hefinrichting en kunnen dus vast op het tankframe gebout worden.

  Fabrikant Slootsmid toont haar bemester. Henk Eggink legt uit dat de manier waarop een bemester achter de tank is gebouwd van grote invloed is op de afstelling ervan. Standaard is de aanbouwhoogte 50 centimeter. Deze Slootsmid-bemesters hebben hun eigen hefinrichting en kunnen dus vast op het tankframe gebout worden.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De bodemdruk is via de hefinrichting ook te variëren door de cilinders tussen 10 en 70 bar te geven. Alle fabrikanten zien een gift van 25 kuub per hectare als maximum voor een net resultaat.

  De bodemdruk is via de hefinrichting ook te variëren door de cilinders tussen 10 en 70 bar te geven. Alle fabrikanten zien een gift van 25 kuub per hectare als maximum voor een net resultaat.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Slootsmid ziet haar SV700-20-bemester als simpel en licht. Er zijn geen lagers aanwezig en de verdeler zit hoog gemonteerd voor een goede verdeling. Ook met schijf is te leveren. Uiteraard claimen alle fabrikanten een goede dwarsverdeling van de mest.

  Slootsmid ziet haar SV700-20-bemester als simpel en licht. Er zijn geen lagers aanwezig en de verdeler zit hoog gemonteerd voor een goede verdeling. Ook met schijf is te leveren. Uiteraard claimen alle fabrikanten een goede dwarsverdeling van de mest.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Joskin toont de Solodisc 620/28SDH. De machine is van een klant die er al enkele seizoenen mee draaide.

  Joskin toont de Solodisc 620/28SDH. De machine is van een klant die er al enkele seizoenen mee draaide.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Met een volgordeventiel kan een instelbare druk op de elementen gezet worden zonder dat er een elektro-hydraulische bedieningskast of veel ventielen nodig zijn. Op deze droge grond is druk nodig.

  Met een volgordeventiel kan een instelbare druk op de elementen gezet worden zonder dat er een elektro-hydraulische bedieningskast of veel ventielen nodig zijn. Op deze droge grond is druk nodig.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Om de dosering te regelen zit er een afsluiter in de zesduims aanvoerslang. Voor hoge, middelhoge en lage doseringen zijn er drie verschillende messen in de eigen Joskin-verdeler te zetten.
De hef drukt op de bemester om gewicht van de tank over te brengen. Zodoende snijdt de schijf 3 tot 4 centimeter in.

  Om de dosering te regelen zit er een afsluiter in de zesduims aanvoerslang. Voor hoge, middelhoge en lage doseringen zijn er drie verschillende messen in de eigen Joskin-verdeler te zetten. De hef drukt op de bemester om gewicht van de tank over te brengen. Zodoende snijdt de schijf 3 tot 4 centimeter in.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Wel of niet snijden op veengrond geeft stof tot discussie. Sjon de Leeuw: “De uitdroging van de zode kan sneller gaan. Ondiep wortelende grassen als ruwbeemd kan hier niet goed tegen. Bij diepwortelende grassen zoals raaigrassen speelt het minder. De vraag is dus vooral: hoe is je grasbestand?”

  Wel of niet snijden op veengrond geeft stof tot discussie. Sjon de Leeuw: “De uitdroging van de zode kan sneller gaan. Ondiep wortelende grassen als ruwbeemd kan hier niet goed tegen. Bij diepwortelende grassen zoals raaigrassen speelt het minder. De vraag is dus vooral: hoe is je grasbestand?”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De Joskin had iets beter afgesteld kunnen worden met de uitloopmond dichter bij de bodem. De schijven zijn ook te vervangen voor een sleufkouterelement.

  De Joskin had iets beter afgesteld kunnen worden met de uitloopmond dichter bij de bodem. De schijven zijn ook te vervangen voor een sleufkouterelement.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
Schouten toont haar nieuwe SP6834B-bemester. Hier draaien er nu twee van. De bemester is een afgeleide van de grote sleepslangbemesters die Schouten levert.

  Schouten toont haar nieuwe SP6834B-bemester. Hier draaien er nu twee van. De bemester is een afgeleide van de grote sleepslangbemesters die Schouten levert.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • 
De bemester zit slim in elkaar. De slangen zitten degelijk vast met klemmen. Dat voorkomt doorhangen en dus onnauwkeurige afgifte.

  De bemester zit slim in elkaar. De slangen zitten degelijk vast met klemmen. Dat voorkomt doorhangen en dus onnauwkeurige afgifte.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De verticale Vogelsang Exacut-verdeler is voorzien van een bypass. Een verstopping is zonder sleutelen te verhelpen door de afsluiter even open te trekken.

  De verticale Vogelsang Exacut-verdeler is voorzien van een bypass. Een verstopping is zonder sleutelen te verhelpen door de afsluiter even open te trekken.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De elementen hangen via torsievering aan de centrale balk. De schijven zijn van kunststof om de bemester licht te houden. Het hart is van aluminium.

  De elementen hangen via torsievering aan de centrale balk. De schijven zijn van kunststof om de bemester licht te houden. Het hart is van aluminium.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De bemester heeft luchtbediende afsluiters, standaard zijn die allemaal tegelijk geschakeld, maar ook het werken in secties of zelfs individueel is mogelijk. Ook automatisch op gps.

  De bemester heeft luchtbediende afsluiters, standaard zijn die allemaal tegelijk geschakeld, maar ook het werken in secties of zelfs individueel is mogelijk. Ook automatisch op gps.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ook in de rijsporen maakt de bemester keurig een klein sleufje.

  Ook in de rijsporen maakt de bemester keurig een klein sleufje.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Tjalma levert de Agrometer hydrodisc 6,75. Deze machine is uitgerust met drie automatisch op gps geschakelde secties. Dat kost 3.000 euro en is een zelfstandig systeem, los van de trekker. Bij overlap sluiten de buitenste twee elementen aan weerszijden automatisch af.

  Tjalma levert de Agrometer hydrodisc 6,75. Deze machine is uitgerust met drie automatisch op gps geschakelde secties. Dat kost 3.000 euro en is een zelfstandig systeem, los van de trekker. Bij overlap sluiten de buitenste twee elementen aan weerszijden automatisch af.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De 36 elementen zitten telkens om de 19 centimeter. Hierdoor is de bemester ook te gebruiken voor rijenbemesting in de mais. Elementen zijn individueel af te schakelen en klappen dan ook automatisch omhoog.

  De 36 elementen zitten telkens om de 19 centimeter. Hierdoor is de bemester ook te gebruiken voor rijenbemesting in de mais. Elementen zijn individueel af te schakelen en klappen dan ook automatisch omhoog.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De bodemdruk is hydraulisch in te stellen tot 150 kilogram per element.

  De bodemdruk is hydraulisch in te stellen tot 150 kilogram per element.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Er zijn drie verschillende schijven en een sleepvoet te leveren. De fabrikant adviseert 1,5 centimeter in te snijden. Ondanks de verstelbare druk komt de bemester in de rijsporen niet goed uit de verf. Het toont aan dat goed afstellen belangrijk is.

  Er zijn drie verschillende schijven en een sleepvoet te leveren. De fabrikant adviseert 1,5 centimeter in te snijden. Ondanks de verstelbare druk komt de bemester in de rijsporen niet goed uit de verf. Het toont aan dat goed afstellen belangrijk is.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Kaweco nam haar instapmodel: de Eco-ject 620B mee. Deze heeft 30 centimeter schijven en is mechanisch afgeveerd. Het Opti-Ject-model heeft hydraulische drukverstelling.

  Kaweco nam haar instapmodel: de Eco-ject 620B mee. Deze heeft 30 centimeter schijven en is mechanisch afgeveerd. Het Opti-Ject-model heeft hydraulische drukverstelling.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Hydraulische afknijpers zijn altijd standaard. Net als bij de andere bemesters van belang om op de kopakker schoon te werken. Veel mest op de kopakker ziet de NVWA als volvelds uitrijden met als gevolg een boete.

  Hydraulische afknijpers zijn altijd standaard. Net als bij de andere bemesters van belang om op de kopakker schoon te werken. Veel mest op de kopakker ziet de NVWA als volvelds uitrijden met als gevolg een boete.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De elementen zijn spoorvolgend, net zoals bijvoorbeeld Joskin dat heeft.

  De elementen zijn spoorvolgend, net zoals bijvoorbeeld Joskin dat heeft.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Veenhuis verschijnt met een strakke combi. Op demo’s wil het oog ook wat: zo werkt het gewoon.

  Veenhuis verschijnt met een strakke combi. Op demo’s wil het oog ook wat: zo werkt het gewoon.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De bemester is een Ecoject 7,6 met 30 centimeter schijven. Een sleufkouter is op wens ook mogelijk. Veenhuis merkt wel dat de vraag naar kouters afneemt. Een schijf heeft als voordeel dat deze niet ‘stroopt’ in gewasresten.

  De bemester is een Ecoject 7,6 met 30 centimeter schijven. Een sleufkouter is op wens ook mogelijk. Veenhuis merkt wel dat de vraag naar kouters afneemt. Een schijf heeft als voordeel dat deze niet ‘stroopt’ in gewasresten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Onderscheidend van Veenhuis zijn de slangen in een ruime maatvoering: 60 mm binnenwerks. Dat geeft volgens de fabrikant een goede meststroming. De elementen hangen aan bladveren en beschikken over hydraulische afsluiters. Dat is standaard. Veenhuis kan ook parallellogramophanging met hydraulische drukregeling leveren.

  Onderscheidend van Veenhuis zijn de slangen in een ruime maatvoering: 60 mm binnenwerks. Dat geeft volgens de fabrikant een goede meststroming. De elementen hangen aan bladveren en beschikken over hydraulische afsluiters. Dat is standaard. Veenhuis kan ook parallellogramophanging met hydraulische drukregeling leveren.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De combinatie is voorzien van doorstroomregeling voor een exacte afgifte.

  De combinatie is voorzien van doorstroomregeling voor een exacte afgifte.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De schijven zijn van een nieuw type en zijn nu wel voorzien van een vetnippel op de lagering.

  De schijven zijn van een nieuw type en zijn nu wel voorzien van een vetnippel op de lagering.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Vredo nam de ZBFE7241-bemester mee achter deze Trac.

  Vredo nam de ZBFE7241-bemester mee achter deze Trac.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Typisch Vredo is het ontwerp met de dubbele schijf in V-vorm. Hierdoor komt de mest optimaal onder de zode en werkt de bemester ook op hardere grondsoorten goed.

  Typisch Vredo is het ontwerp met de dubbele schijf in V-vorm. Hierdoor komt de mest optimaal onder de zode en werkt de bemester ook op hardere grondsoorten goed.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Door de topstang te verdraaien is de agressiviteit van het snijden vrij eenvoudig in te stellen. Vijf tot zes centimeter diep snijden is de limiet.

  Door de topstang te verdraaien is de agressiviteit van het snijden vrij eenvoudig in te stellen. Vijf tot zes centimeter diep snijden is de limiet.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Afstrijkers beperken de snijdiepte en drukken de zode weer vast. De elementen zijn individueel afgeveerd.

  Afstrijkers beperken de snijdiepte en drukken de zode weer vast. De elementen zijn individueel afgeveerd.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Schuitemaker demonstreert tot slot het aanzuren met de Syre N dosator in de fronthef. De techniek komt uit Denemarken.

  Schuitemaker demonstreert tot slot het aanzuren met de Syre N dosator in de fronthef. De techniek komt uit Denemarken.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Achterop de pomptankwagen zit een mengkamer in de aanvoerleiding naar de bemester. Daar mengt het zuur met de mest.

  Achterop de pomptankwagen zit een mengkamer in de aanvoerleiding naar de bemester. Daar mengt het zuur met de mest.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een Ph-meter registreert continu de zuurtegraad van de mest. Dit maakt aanzuren nu wel controleerbaar. Schuitemaker liet metingen verrichten om de emissiebeperking van het systeem vast te stellen, maar de resultaten zijn nog niet bekend.

  Een Ph-meter registreert continu de zuurtegraad van de mest. Dit maakt aanzuren nu wel controleerbaar. Schuitemaker liet metingen verrichten om de emissiebeperking van het systeem vast te stellen, maar de resultaten zijn nog niet bekend.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Ook The Green Duo-bemester van melkveehouder Klaas Wolters toont zijn kunnen als mogelijk alternatief voor de sleepvoet. Ook hier zijn reeds metingen verricht om de emissiebeperking vast te stellen.

  Ook The Green Duo-bemester van melkveehouder Klaas Wolters toont zijn kunnen als mogelijk alternatief voor de sleepvoet. Ook hier zijn reeds metingen verricht om de emissiebeperking vast te stellen.

  Foto: Matthijs Verhagen

Laatste reacties

 • boerbarg

  foto 7 beperkt energie verbruik haha

 • thomas46

  Grappig om te lezen dat de redacteur van dit artikel vooral onder de indruk is van de grote merken en dat het geleverde werk van die machines niet eens bekeken wordt, doe eens navraag naar de mogelijkheden van de Agrometer, uit eigen ervaring weet ik dat je versteld zult staan ;)

 • m.en.mh.miedema

  Bij vakwerk moet je ook op de bandenspanning letten. Een combinatie die niet op minder dan 1 bar kan werken is of te zwaar of er zitten niet de goede banden onder(of te weinig wielen). Als ik de fotos bekijk vrees ik bij een aantal het ergste, onvolledige reportage zo.

 • Matthijs Verhagen

  @thomas46 Volgens mij staan de mogelijkheden van de Agrometer vrij compleet beschreven in de reportage. Die mogelijkheden zie ik ook wel, maar feit is gewoon dat de machine op deze demo niet uit de verf kwam. Door een verkeerde hoogte van de hef en/of te lage druk op de kouters die soms de grond niet eens raakten. Dat moet je dan ook benoemen, bij welk merk dan ook.

  @m.en.mh.miedema Klopt, bodemdruk is zeker een thema, daarom was het ook de bedoeling om ook de wieldruk te meten, maar er was iets mis met de weegbrug. De demo ging dan ook vooral over werking van de bemesters.

 • peter 103

  Snijden in de veengrond zoals we hem hier hebben word bij droge omstandigheden echt een groot drama, snedes trekken helemaal open, je kunt er met gemak je fiets of mountainbike met dikke banden in parkeren. Als de sleepvoet echt verboden wordt dan is den ik degreen duo het minst slechte alternatief, maak me wel zorgen over het extra gewicht wat over het land moet.

 • vandenbrand

  peter 103, in kleigrond is het ook een drama, en als het droog is kom je bijna niet de grond in, met ook het gevolg dat er zeer veel brandstof nodig is wat ook weer emissie geeft.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.