Home

Nieuws 1100 x bekeken

Agrarisch arbeidsinkomen in EU licht gedaald

Luxemburg – Het agrarisch arbeidsinkomen in de lidstaten van de Europese Unie valt in 2014 gemiddeld 1,7 procent lager uit dan in 2013. De grootste daling is in Finland met bijna 23 procent, de grootste stijging noteert Slovenië met ruim 13 procent. In Nederland daalt het arbeidsinkomen met 4,3 procent.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van statistiekbureau Eurostat. Volgens de EU statistici is de gemiddelde daling het resultaat van een gemiddelde inkomensdaling van 4 procent en een daling van de hoeveelheid ingezette arbeid met 2,3 procent. De waarde van de gewasopbrengsten daalde met 6 procent, voor dierlijke producten daalde de opbrengst met 0,9 procent. Tegelijkertijd daalden de kosten met 3,6 procent.
De grootste prijsdalingen deden zich voor bij aardappelen, (min 24,5 procent), oliezaden (min 14,7 procent), granen (min 13,9 procent) en suikerbieten (min 11,6 procent). De prijsdalingen werden deels goedgemaakt door volumestijging. Voor aardappelen steeg het geproduceerde volume met 5,5 procent, de volumes van suikerbieten en granen stegen gemiddeld met 6,9 en 5,9 procent.
Bij dierlijke producten daalden de prijzen van varkens (min 6,1), rundvee (min 5,2) en eieren (min 5,0) en pluimveevlees (min 4,3 procent). Prijzen voor melk en schapen en geiten stegen nog licht met iets meer dan 1 procent volgens de voorlopige cijfers. Tegelijkertijd stegen vooral de volumes van melk en pluimveevlees met 3,6 en 3 procent.
De daling van de totale kosten komt vooral door lager kosten voor voer die 8,1 procent lager uitpakten, de kosten voor kunstmest en energie daalden met 6,4 en 3,9 procent.
Het agrarisch arbeidsinkomen heeft betrekking op het inkomen uit agrarische activiteiten gedeeld door het totaal aantal werkzame personen in de land- en tuinbouw op basis van full-time arbeidskrachten in het kalenderjaar 2014. Het betreft ondernemers en werknemers en is dus niet een op een vergelijkbaar met het begrip arbeidsinkomens per onbetaalde arbeidskracht zoals het LEI Wageningen UR die publiceert. Deze week publiceert het landbouweconomisch instituut de inkomensramingen voor de Nederlandse land- en tuinbouw in 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.