Home

Nieuws 628 x bekeken 1 reactie

Europese Raad wil 27 procent duurzame energie in 2030

Brussel – De Europese Raad wil dat het energieverbruik in de EU in 2030 voor 27 procent bestaat uit energie uit hernieuwbare bronnen. Dat is een van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord dat de Europese regeringsleiders hebben gesloten. De Commissie wilde dit op 30 procent stellen, maar de Raad heeft deze wens bijgesteld naar 27 procent. De norm moet collectief worden gehaald. Lidstaten zijn vrij om zelf de energiemix bepalen.

De Raad wil de uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2030 met 40 procent verlagen ten opzichte van 1990. Om dit te realiseren moet goed functionerende regelgeving komen voor de handel in broeikasgasemissie. Het plafond van de maximaal toegestane emissies zal jaarlijks worden verlaagd met 1,7 tot 2,2 procent. Voor lidstaten met een laag inkomen wordt ruimte gecreëerd om tegemoet te komen aan de hoge extra investeringsbehoefte om de economieën van deze landen aan te jagen.

De Europese Raad wil het vervoer minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Hierbij is het van belang om energie-efficiëntie in de vervoersector, het gebruik van elektrisch vervoer en hernieuwbare bronnen in de vervoersector te blijven stimuleren.

De Raad vraagt de Europese Commissie ook om voor 2020 met beleid te komen over de wijze waarop duurzame intensivering van de voedselproductie wordt aangemoedigd en tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatdoelstellingen.

Groene partijen reageren zeer teleurgesteld op de voorstellen van de Raad. Bas Eickhout (GroenLinks) is verbijsterd over het gebrek aan ambitie van de regeringsleiders op het gebied van klimaat en duurzame energie.

Eén reactie

  • agratax2

    Duidelijk een percentage dat ontstaan is door handjeklap. Wat is nu het verschil tussen 27 en 30 %. Precies 3 % uitgesmeerd over 15 jaar. Mijn inschatting is dat er nog de nodige keren bij gesteld wordt naar beneden. Zetten we deze eis door dan kan onze concurentie positie wel eens in gevaar komen, waardoor ons energie verbruik drastisch zal dalen zodat de 27 % eerder en goedkoper wordt bereikt. Maar of de burgers dat een leuke gedachte vinden? Een schonere wereld een beter klimaat, maar geen werk en geen geld.

Of registreer je om te kunnen reageren.