Redactieblog

7244 x bekeken 42 reacties

'Boer graait als bankier'

Het werd bij ons geen paasfeest, maar een paastwist. Met een goede kennis, die even langskwam met zijn vrouw. "Gezellig, kom binnen", zeiden we. Dat werd het niet.

Kennis was somber en narrig. Daarom had zijn vrouw voorgesteld even bij ons op visite te gaan. Meestal wordt dat wel een vrolijke boel.

Nu niet. Kennis werkte bij een verzekeringsmaatschappij. Die reorganiseerde en kennis kwam op straat te staan. Boven de vijftig en nu tig sollicitaties verder, maar nog geen baan. "Ze willen geen ouderen meer aannemen", zei hij droefgeestig.

"Je hebt vast wel een prima afvloeiingsregeling", probeerde ik hem op te beuren. Onverstandige opmerking, zo bleek. Hij barste los: "Goede regeling? Over een paar jaar zit ik in de bijstand. Directeuren van verzekeringsmaatschappijen zorgen alleen voor zichzelf. Het zijn echte graaiers, net zoals bankiers, die mensen aan de top." "Tja", knikte ik, "Ieder mens neemt wat hij kan krijgen."

Mis, want kennis wordt boos: "Dat doen jullie als boeren inderdaad ook. Wij onderhouden jullie met die Brusselse toeslagen. Elke boer krijgt zonder er iets voor te doen duizenden euro's uit Brussel.  Julie leven rijk van die bijstand."

Dat laat ik me niet zeggen. "Onze toeslagen zijn een consumentensubsidie. Daardoor blijft het voedselpakket goedkoop. Het is geld voor de landbouw op de Europese begroting en dat is ons geld. En het is nog te weinig ook. We maken twee keer zoveel uren als anderen en kunnen dan vaak nog met moeite een modaal inkomen verdienen. Het is een recht van de boer en geen gift van Brussel."

"Toch doen jullie hetzelfde als bankiers. Geld graaien voor diensten die je niet verleent. Een gemiddelde veehouderij krijgt bijna twee keer modaal uit Brussel. En ik kom in de bijstand omdat er bezuinigd moet worden."

Ik zal weer beginnen, maar Hanna zegt: "Ik geloof dat we toe zijn aan een drankje". De vrouw van de kennis schudt haar hoofd: "We gaan weg. We wilden ook niet te laat thuis zijn".

Het afscheid is koel en Hanna zegt: "Zo zie je maar weer hoe ze over boeren denken".

Laatste reacties

 • agratax2

  Vergaderboer zolang wij als boeren blijven praten over Subsidie uit Brussel, zonder duidelijk te maken waarom dat nodig is in een Wereld met Vrijhandel. Deze vrijhandel betekent, dat de prijs voor voedsel wordt bepaald door de goedkoopste producent als we zonder steun in het dure deel van de wereld moeten produceren gaan we stuk voor stuk kapot en zal er veel te weinig voedsel zijn terwijl de boeren en hun landerijen werkeloos blijven of het groot kapiteel neemt de productie van voedsel over tegen een goed renderende prijs. Wat betekent dat de Vrije Wereld Handel wordt losgelaten voor voedsel of de prijs wordt zo hoog dat er rendement wordt gehaald. Dit resulteert in heel veel mensen die van honger om komen omdat zij deze prijs nooit zullen kunnen ophoesten. De keuze is aan de zuinige burger!!

 • pinkeltje


  Je kunt er inderdaad een hele makkelijke voorstelling van maken. Valt mee dat er niet bij wordt verteld dat veel boeren eigenlijk miljonair zijn. Het zijn dus miljonairs die de dikste uitkering krijgen en dan ook nog gewoon ongegeneerd bij mogen verdienen zoveel ze maar willen. Dat het allemaal wat complexer is dat hoef ik hier niet uit te leggen. Dat weten de Boerderijlezers wel. Maar als politici die de beslissingen nemen het zelf al niet snappen hoe ga je dat dan de rest van de bevolking eens en voor altijd eens duidelijk uitleggen.

 • rmw

  Nuchter bekeken is het ook gewoon niet uit te leggen... Boeren die er prat op gaan te doen wat de samenleving wil moeten dus maar afzien van hun bonus uit Brussel... 

 • alco1

  Marktwerking bepaald de prijs. Subsidies betekend daling van de basisprijs, terecht zoals vergaderboer opmerkt: 'Een consumentensubsidie voor een goedkoop voedselpakket. En export concurerend.
  Maar deze subsidies zijn door de lagere basisprijs voor veel boeren wel een noodzaak om te ontvangen, waardoor boeren gedwongen worden om aan allerlei onzinnige regeltjes gevolg te geven. Dus a.h.w als een schoothondje te gehoorzamen.
  Ik zeg dan ook: WEG MET DE SUBSIDIES.

 • Fermer


  Landbouwsubsidies? Iedereen weet dat 80% van de uitgekeerde subsidies bij slechts 20% van de ontvangers terecht komt, en dit zijn veelal groot-grond bezitters of bedrijven verderop in de keten. Een deel van het budget gaat op aan uitvoeringstaken door ambtenaren. Wat rest is voor de gewone boer.
  Daarbij weet iedere verwerker van onze productie wat de kostprijs van die productie is. Men betaalt het minimaat nodige, dus men trekt onze subsidie af van de uitbetalingsprijs. Komt dus eigenlijk ook dat beetje subsidie ook nog rechtstreeks in andermans zakken. Zonder subsidies zouden wij het niet kunnen redden? Denk maar niet dat onze verwerkers hun kip met de gouden eieren zullen slachten, ze zullen gewoon de uitbetalingsprijs zover verhogen dat hun aanvoer verzekerd is, geen punt gezien de winsten die de grote verwerkers draaien.
  Belangrijkste punt van het bestaan van landbouwsubsidies is gewoon dat de overheid, landelijk of Europees, de boeren elke gewenste richting in kan sturen die men wenst, en dat die wensen door overheden vaak meer kosten voor de boer met zich meebrengen dan de subsidie die men ontvangt. 

 • pinkeltje


  Weg met de subsidies en lagere belastingen. Denk dat veel mensen daar in de grond van hun hart wel voorstander van zijn. Maar het is een politieke kwestie die erg ingewikkeld ligt. Wereldwijd is er geen enkel land waar de overheid zich niet met de lanbbouw bemoeid en invloed uitoefent op prijzen en productie. Simpelweg omdat voedsel een basisvoorziening is die niet wordt geregeld door aan een knopje te draaien. Het is daardoor ook bepaald geen volledig vrije markt. Die is er alleen voor de niet-houdbare producten zoals groenten en fruit. Gaat het om graan, hoewel we dat als Nederlanders ons niet realiseren, zo verwend zijn we, is de basis voor de voedselvoorziening en geen vrije markt en heeft dus per definitie bescherming van de overheid nodig. Zodra het dreigt te knijpen in de graanvoorraad grijpen overheden in. Wel of geen export vergunning van de Argentijnse regering. Als de Chinezen zich melden dan kopen ze de tarwe per miljoen ton tegelijk. Kortom. Met eenzijdig in de EU de subsidies afschaffen zijn wer er niet.

 • trijnie

  Oei, dat is tegen het zere been.

  Ik weet het niet met die subsidies. En dan bedoel ik het niet alleen in jullie sector maar ook in het bedrijfsleven, sport, kunst en allerlei clubs.
  Hoeveel kost het niet aan menskracht om dit allemaal in goede banen te leiden?
  En wie beslist wat waar heen gaat? Wat voor belangen zitten erachter?

  Het blijft wel geld wat wij allemaa op moeten hoesten.

 • joopi

  dom dom dom vergaderboer, ik zeg altijd als ze me er naar vragen dat ik het grote onzin vind die landbouwsubsidies maar zolang ze er zijn ik wel mijn hand op houd. Dat begrijpt iedereen

 • j.verstraten1

  Ik betaal dit jaar mijn eigen subsidie met de superheffing terug. Maar ja, dat is ook maar één keer. Subsidies maken meer kapot dan je lief is.

 • tuig

  sommige sectoren ontvangen veel geld u it Brussel zonder er iets noemenswaardigs voor terug te doen.
  Er zijn echter ook sectoren die niets ontvangen.
  Dat is erg vreemd. 

 • varkenshaasje


  Helemaal mee eens subsidies uit brussel afschaffen komen toch hoofdzakelijk in zuid en midden en oosteuropa terecht om inefficiente bedrijven overeind te houden.
  zodat het stemvee daar rustig blijft.
  bedrag van subsidie word hier gewoon van prijs afgetrokken en dus heb je er niets aan.
  maar als je niets produceert zoals in de reeds genoemde contreien is dit natuurlijk zeer welkom

 • @meelmuisje

  Ik reageer dan met: '<em>OK...</em> <em>Wat hebben Landbouwsubsidies met Kerken, Toneelverenigingen, het Koningshuis, Voetbal- Sjoel- en andere clubs, Gemeenten, Douwe Egberts, etc etc te maken?' je gelooft me niet? Wéét je eigenlijk wel waar waar meer dan 80% van die subsidies heen gaan? Nee? Niet naar boeren! Geloof je me niet zeg je??? </em> <em>Zoek het dan eerst eens op voordat je zoveel commentaar geeft, denk eens na voordat je met je mening met de massa meehobbelt.</em>

  <em>Let wel, ook wij zijn voorstander van afschaffen van die subsidies. Gewoon afschaffen en al <span style='text-decoration: underline;'>onze producten in de winkels voor de werkelijke prijs</span> die ze zouden moeten krijgen.

  Hoezo je bent het daar niet mee eens??? Vergelijk dan eens bijvoorbeeld onze melkprijzen van nu met die van 1970, 1980, dan merk je dat die niét gestegen zijn. Weet je nog wat een brood toen kostte, en wat je nu voor een brood moet neerleggen.
  Hoeveel kostte een traktor en andere werktuigen, diesel, krachtvoer, veeartsenkosten, etc etc etc in 1980 en met hoeveel honderden procenten zijn die kosten in 30 jaar gestegen? Denk eens aan alle aanpassingen we telkens weer moeten maken,</em> <em>bijvoorbeeld</em>. <em>En aan het steeds grotere aantal regels waaraan we ons moeten houden en de kosten die we daardoor krijgen?</em>

 • @meelmuisje

  (Vervolg) <em>Nee, ècht!! ik ben het helemaal met je eens: Afschaffen die subsidies en onze producten in de winkels voor verantwoordelijke, eerlijke, prijzen voor de boeren, kostendekkend, zodat er genoeg overblijft voor het gezin, genoeg om extra werkkrachten in te huren zodat boeren net als jullie een paar keer per jaar op vakantie kunnen, vrije weekeinden, 40-urige werkweek......</em>
  <em>Wat zeg je? Waarom verhef je je stem zo? Hoezo word voedsel dan te duur, waarom mag dat dan niet? Want wat jij voor het gemak eventjes vergeet is dat wij wèl vaak het klokje rond werken, 7 dagen per week, voor een inkomen waar een uitkeringstrekker niet eens zijn bed voor wil uitkomen? Ja, je hoort het goed, uitkeringstrekker. en dan roep jij dat wij onze hand ophouden?</em>

  <em>'Dan had je maar geen boer moeten worden' zeg je nu? En wat zegt dat over jou?????</em>

 • Rip

  Varkenshaasje en meelmuis: als melkveehouder krijg ik toch maar mooi,net als anderd veehouders, elk jaar bijna 29.000 euro overgemaakt. Dat is mooi meegenomen. Als ik zelf  subsidie beur dan heb ik niet de vrijheid andere groepen geen subsidie te gunnen. Dat zou een beetje hypocriet zijn. Dat zijn jullie met dit commentaar wel.

 • no-profile-image

  Helemaal mee eens,weg met die subsidies,maar dit zal voorlopig niet gebeuren,
  de verschillend overheden vinden het wel prettig die boeren naar hun pijpen te laten dansen,de kans is groter dat de bedragen worden verlaagd doordat

  vooral allerlei natuur en milieu clubjes de kans krijgen er goed uit te graaien
  en die boeren moeten nog steeds heel dankbaar zijn voor het beetje subsidie,
  wat ik zelf ook moeilijk vind uit te leggen en maar zelden geven ze me gelijk.


 • landboer


  Met je eens alco, maar dat zal wel niet gebeuren want dan heeft brussel geen stok meer achter de deur!

 • Ferm

  @Rip, het gaat er in deze om dat er veel landbouwsubsidie gaat naar NIET-landbouw. En waarom zou je beleid dat niet deugt niet mogen aankaarten enkel en alleen omdat jezelf ook onderdeel uitmaakt van dat beleid? Het is dom om te denken dat als JIJ als individu het niet zou aannemen, je dan pas recht van spreken hebt. Want dat houdt alles lekker in stand, want een individuele boer maakt niet het verschil, die legt het loodje als die, in de huidige opzet, zijn subsidie niet int. Het gaat hier in de discussie terecht over het grote geheel. Subsidies leveren alleen de multinationals wat op in de landbouwketen, zij kunnen daardoor goedkope grondstof kopen, want de producent wordt door subsidie in leven gehouden. Tevens heeft de regering je mooi in de tang. Ze zullen dit dus nooit afschaffen, want dan krijgen producenten macht. 

 • alco1

  @Rip.     Snap je #4.

 • Jan van het Zand

  Alle onroerend goed is in prijs gezakt sinds 2008, behalve landbouwgrond. Tja, dan krijg je kritiek.....
  En als je dan weet, dat de nieuwe GLB-subsidie gebaseerd is op het gebruik/bezit van de landbouwgrond......
  Dan heb je het schaap aan het drieten.....

 • cornelis 22

  De grootste boeren en daardoor vaak ook de rijkste krijgen ook de meeste subsidies dat kan je niet uitleggen en wil je niet uitleggen. Die grondgebonden subsidies maken de grond en de pacht van grond alleen maar duur. Vergaderboer heeft het ook regelmatig over maatschappelijk draagvlak ,wel het maatschappelijk draagvlak voor subsidies is nul komma nul en terecht. Verder blaast hij altijd van de toren hoe goed het altijd maar gaat met zijn bedrijf en nu doet hij alsof hij nog geen minimum loon verdient.

 • LUCTOR


  Het is gewone moderne werkverschaffing, er werken buiten de landbouw om ook zo,n 350000 mensen in allerlei clubjes die voor 100% afhankelijk zijn van subsidie. In de landbouw wordt er streng op gecontroleerd of het bedrijf zich wel aan de regela houd jaarlijks een gecombineerde opgave indienen etc wordt allemaal weer gecontroleerd leverd voor de bv NL niks op maar zit wel weer een vracht menskracht achter het bureau die zgn denken dat ze ook nog eens nuttig werk doen. Gewoon afschaffen en naar een systeem toe wie gezond is moet werken en anders honger lijden. Dan kunnen de mensen die hun baan te danken hebben aan de subsidies zo de werkplek overnemen van de Poolse Roemeense etc werknemers dan hebben die de handen weer vrij om hun eigen land uit het slob te trekken. 

 • tikka


  Ik ben ook voorstander van het afschaffen van grondgebonden of bedrijfsgebondensubsidies, het is complete onzin dat ze nodig zijn omdat er tegen wereldmarktprijs geproduceerd MOET worden. Het MOET niet, als je er geen zin in hebt dan produceer je gewoon niet of je produceert minder of je gaat wat anders doen.

  Ik ben wel voorstander van subsidies die rechtstreeks bijdragen aan bijv. een beter milieu of leefomgeving of dierenwelzijn of asbestsanering etc. etc. Dus stimuleringssubsidies voor duurzamere agrarische ontwikkelingen met voordelen voor een groot deel van de maatschappij op langere termijn.

 • koestal

  melkveehouderswaren miljonair door het quotum,sinds 1 april staan ze weer met beide benen op de vloer

 • koestal

  Kennis kan zo ZZP er worden ,moet zich wel een beetje inspannen om werk te krijgen, ik ken genoeg voorbeelden hier in de buurt. De zekerheid die hij altijd gehad heeft is er niet meer. Hetzelfde geldt voor boeren

 • gjcamps

  Subsidies zijn een overheidsinstrument om invloed te hebben op de Europese voedsel productie. Op zich prima, het is een strategische eerste levensbehoefte van ons Europeaner. Dus eigenlijk nog belangrijker dan subsidies op defensie, onderwijs of de bankensector. Die miljarden zijn peanuts en geeft medio mei al als info over de verwachte voedselproductie. Via omwegen komt het uiteindelijk ten goede aan de consument die eitjes of varkens vlees onder kostprijs kan kopen.

 • Demeter Griend

  Ik blijf lekker graaien.
  Wil je dat niet zet je geen vinkje bij uitbetalen toeslagrechten.

  Meeste collega s hebben echter wel een grote mond maar janken als 1ste bij RVO aan de telefoon, wanneer krijg ik mijn centen. Echte boeren geen ondernemers.

 • alco1

  Demeter. Snap jij #4.

 • Uri

  De kennis heeft gelijk, maar vergaderboer ook. Ben er helemaal voor, subsidies er af. Vallen de prutsers af, die nu in de weg staan, en de echte ondernemers blijven over. En de consument? Eten moet ie toch..

 • John*

  landbouw subsidies zijn een VERZEKERING voor de europese burger voor een goedkoop en goed voedselpakket. Terwijl juist bij de landbouw tekorten lijden tot hoge rendementen.. Als er ergens oplichters werken is het wel bij verzekeringskantoren je neemt t risico voor de een premie...
  de boer doet t zelfde en zaait voor die premie volop gewassen.

 • gjcamps


  Voor de boer dus beter afschaffen. De prijzen gaan vanzelf omhoog, dat zie je in de zorgsector ook.

 • Kaiser


  Boeren betalen ook nogal belastingen, subsidie is dan een sigaar uit eigen doos. 

 • gjcamps

  Boeren betalen niet veel belasting, kopen liever een nieuwe trekker of jeep

 • Jan Veltkamp


  Ik ben het helemaal eens met alco1. De subsidies zorgen er alleen maar voor dat het voedsel pakket goedkoop blijft. Voor de consument is dat zoiets als een voorntje in het water gooien (subsidie betalen) om een snoek (dagelijks goedkoop voedselpakket) ervoor terug te krijgen. Het probleem is dat subsidies zichzelf in stand houden want wat je je met al die ambtenaren als die opstraat komen?

 • Kaiser

  gjcamps, als boer nooit eens uitgerekend hoeveel directe en indirecte belasting je betaald? 

 • schoenmakers1

  tikka, wat zijn duurzame agrarische ontwikkelingen, het meeste wat momenteel onder duurzaam gegooid wordt is enkel weer iets wat iemand veel geld opleverd omdat een bepaald persoon dat nodig vind, je hebt het over asbest, ik heb gehoord dat wat erna op de daken gekomen is veel gevaarljker is als de asbest platen, maar de toekomst zal het uitwijzen

 • koestal

  De consument moet en wil goedkoop eten,daarom krijgt de boer wat extra,s,om de prijs laag te houden

 • m.en.mh.miedema

  Goh, en ik maar denken dat juist deverzekeringsmaatschappijen tot de grote graaiers behoren. Als het boeren toch maar een kwestie is van subsidie vangen moet die kennis meteen ook gaan boeren ipv snotteren als een klein kind. Hij hoeft zich alleen maar tot over zn oren in de schulden te steken, er achter komen dat een bureaubaan en werken niet hetzelfde is en er maar aan moet wennen dat je als landbouwer op moet draaien voor de milieuproblemen veroorzaakt door overbevolking.
  De agrarische sector is bovendien de enige sector die elk jaar zorgt voor een positief overschot op de betalingsbalans van tientallen miljarden en bovendien is een derde vd beroepsbevolking direct of indirect afhankelijk vd landbouw. Als er geen landbouw in NL zou zijn zaten we nu in dezelfde positie als Griekenland.Het zijn dan ook geen subsidies maar investeringen, of nog scherper, (een kleine)schadevergoeding voor het wanbeleid van Brussel en Den Haag!
  Subsidies zijn er vooral om de maatschappij onder controle te houden, zoals eerder reacties ook al melden. Extra hulde voor meelmuisje, Helemaal raak!!

 • Ferm

  Goed gezegd, @m.mh.miedema. Niet voor niets heeft een Britse supermarktketen zijn eigen boerderijen afgestoten om uit het negatieve te komen, zoals onlangs hier op de boerderij-site stond, en dat is ze hiermee gelukt.

 • joohoo

 • Foxxy

  Arme kennis !
  Geen idee wat hij deed bij verzekeraar , maar ik voorzie een groot tekort aan mest/amvb adviseurs !
  komt werk zat in!

  en natuurlijk, we zijn loopjongens van Brussel zolang we subsidies krijgen

 • koestal

  De een houd schone handen en de andere krijgt wel vieze handen

 • koestal

  Een boer heeft vaak de hete adem van de bank in de nek !

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.