Redactieblog

1825 x bekeken

Sexy website voor taaie nieuwe Omgevingswet

Wat een flitsende website is er voor de nieuwe Omgevingswet, vindt blogger Willem Bruil. Die wetteksten zelf zijn vooral taai: ruim 100 pagina's met 629 pagina's toelichting ...

Wie de wetgevingsarbeid van onze regering en het parlement op de voet volgt, zal ongetwijfeld hebben opgemerkt dat men druk bezig is met het construeren van een nieuwe Omgevingswet. Uitgangspunt is dat de huidige wetgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving te ingewikkeld is en niet aansluit op de praktijk. Daarom worden nu meer dan dertig wetten geïntegreerd en samengevoegd, onder het motto 'bundeling en vereenvoudiging'.

Meestal is wetgevingswerk niet erg sexy – wetgevingsjuristen werden ooit aangeduid als eenzame 'zwoegers in het vooronder' - maar ditmaal wordt er behoorlijk veel werk van gemaakt om deze (ontwerp) Omgevingswet aan de man te brengen, vergelijkbaar met een nieuwe Apple-gadget.

Flitsende website, online colleges en roadshows

De website over de wet werkt onder het programma 'Eenvoudig Beter', er zijn tekenfilms, flashy brochures met mooie foto's en flitsende graphics, er zijn prijsvragen voor pilotprojecten, er worden roadshows georganiseerd, er zijn online colleges, kortom: behoorlijk sexy allemaal.

Ruim 600 pagina's toelichting voor nieuwe Omgevingswet

Als men de kamerstukken bestudeert, wordt al snel duidelijk dat het in elk geval niet veel korter wordt: de tekst van het wetsvoorstel omvatte meer dan 100 en de memorie van toelichting maar liefst 629 bladzijden. Dat is na 300 pagina's niet meer zo sexy. En dan heb ik het nog niet over de invoeringswetgeving, de aanpassingswetgeving, de tranches die nog volgen (zoals over grond), en de uitvoeringsregelgeving. Voor een goed begrip zal men dan ook nog alle andere kamerstukken moeten lezen, zoals verslagen van wetgevingsoverleggen, voorlopige verslagen, memories van antwoord, brieven, moties, amendementen en handelingen. Om de moed erin te houden kan men dan wel wat peptalk gebruiken.

Veranderingen rond geurhinder en ammoniak

Voor de landbouw staan er trouwens ook de nodige veranderingen te wachten, zoals op het gebied van geurhinder en ammoniak. Dat waren tot nu toe nationale regelingen, maar dat blijven ze niet in de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten en provincies krijgen veel meer vrijheid. Hoe dit alles zal uitpakken kunnen we pas na 2018 beoordelen, want dan moet het allemaal in werking treden. Dan zal iedereen er aan moeten geloven: eenvoudig beter.

Of registreer je om te kunnen reageren.