Akkerbouw

Nieuws 3836 x bekeken 31 reacties

Direct verbod metam-natrium

Den Haag - De grondontsmetter metam-natrium wordt per direct verboden. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma besloten, nu uit voorlopig onderzoek is gebleken dat omwonenden en agrariërs bij het gebruik van het middel mogelijk gezondheidsrisico's kunnen lopen.

LTO Nederland en de branchevereniging voor plantaardig uitgangsmateriaal Plantum hebben begrip voor het tijdelijk verbod. Tot nog toe wilde staatssecretaris Dijksma niet toegeven aan verzoeken om een verbod, omdat het middel slechts bij uitzondering en onder strikte voorwaarden kon worden gebruikt. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) zegt in een advies aan Dijksma dat op basis van veldstudies kan worden geconcludeerd dat een risico voor omwonende kinderen van het gebruik van de grondontsmetter niet kan worden uitgesloten.

Een bufferzone van 7,5 meter, zoals  LTO en Nefyto hadden voorgesteld biedt geen soelaas, zegt het CTGB. "De huidige inschatting is dat de veilige grens voor kinderen zou kunnen worden overschreden, zelfs indien een bufferzone van 100-150 meter wordt aangehouden", aldus voorzitter Johan de Leeuw van het CTGB.

Het CTGB gaat het middel herbeoordelen. Tot de uitkomst daarvan is gebruik van de grondontsmetter verboden. Ondertussen gaat Dijksma samen met LTO Nederland en Plantum versneld zoeken naar alternatieven voor de aaltjesbestrijder. Daarbij wordt onder meer gekeken naar afrikaantjes (tegen wortellesie-aaltjes) en raketblad  (bij aardappelmoeheid) als vanggewas voor schadelijke nematoden.

Joris Baecke, portefeuillehouder plantgezondheid van LTO Nederland, heeft begrip voor het besluit van de staatssecretaris. "We zijn geschrokken van de nieuwe informatie over de mogelijke risico's voor de gezondheid van omwonende kinderen. Die rechtvaardigt de genomen voorzorgsmaatregelen." LTO bepleit Europese voorzorgsmaatregelen. LTO is wel bezorgd over de nadelige effecten van het besluit, omdat hierdoor de export van Nederlands uitgangsmateriaal in gevaar kan komen. Plantum en LTO houden er rekening mee dat metam-natrium op een groot deel van het Nederlands areaal nooit meer gebruikt mag worden, waardoor veel percelen niet of niet volledig aaltjesvrij kunnen worden gemaakt.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Al meer dan 40 jaar wordt Metam Natrium toegepast. De schijnheilige LTO durft te spreken over voorzorgsmaatregelen. Ook het CTGB heeft
  ervan geweten dat dit middel zeer giftig is. Nu het publiekelijk bekend is geworden onderneemt men actie. Stelletje huichelaars.

 • Boomkesboer

  einde aan export van plantmateriaal van Bollen aardappelen en boomteelt gewassen. hulde aan het departement van Mevr. Sharon Dijksma, denk toch eens na over de gevolgschade, wat een handel dit gaat kosten.

 • agratax2

  Boomkesboer. Als jouw scenario uitkomt, heb je gelijk 'kost veel geld'. Maar het nu eens waar dat het erg schadlijk is voor de omwonende kinderen en die moeten hun hele leven extra behandeling wegens opgelopen schade. Wat kost dit niet aan de overheid, m.a.w. de belasting betaler.

 • halfof

  Prima verwoord Gerjan. Opnieuw overduidelijk het 'wie is de mol' gedrag van de LTO. En maar draaien, konkelen en bedriegen om tenslotte zelf ongeschonden uit de strijd te komen. Trouwens, als kind zagen we 40 jaar geleden al dat zelfs de mollen bij gebruik van metam-natrium het loodje legden. Beloofd niet veel goeds......of misschien juist wel!

 • gjh

  gerjan prima gezien maar jammer dat de lto leden het niet zien want ze hebben eigelijk geen bestaansrecht meer. Ze verpesten het voor de rest

 • ikkethuis

  Dit is een ramp. Export waarbij een o tolerantie wordt geeist, kunnen we nu vergeten. Dit zijn oa Japan en Amerika, en Rusland als deze weer moeilijk gaat doen. Biologische bestrijding kan wel, maar niet voor 100%.
  Ik denk dat LTO en Dijksma de inpakt van deze gevolgen niet in zien.
  Gezwicht voor klagende mensen waarvan de klinken roesten en andere flauwekul. Dit middel word snel afgebroken in de grond, als dit meerdere jaren achterelkaar in hetzelfde perceel wordt toegepast wordt de werking steeds slechter, omdat de enzymen dit sneller afbreken. Lto heeft totaal geen ruggegraat. Ik vraag me af welke belangen ze eigenlijk beharticht.

 • alco1

  De hele discussie is voor de 'leek' een soort koehandel. Wat is de waarheid???

 • Broes

  @ikkethuis en alco1: het is spul is gewoon niet bewezen veilig voor mensen en dieren binnen een afstand van tenminste 150 meter (CTBG). De alternatieven blijken onvoldoende onderzocht door de lelietelers zelf.

 • ikkethuis

  Broers, Wat is bewezen veilig? op wat voor termijn? Er is toendertijd toch onderzoek naar gedaan ivm een toelating. en sinds wanneer moet een lelieteler naar alternatieven zoeken. Ten eerste weet men niet wat er op de markt is in de wereld en als men dit probeert zonder nederlandse toelating is men strafbaar. Men mag toch veronderstellen dat het CTBG hun werk altijd goed doen, als er aan elke toelating een zeer hoog prijskaartje hangt, wat door de kweker later terug betaald moet worden.

 • Broes

  @ikkethuis: Het is niet de taak voor omwonenden en recreanten om naar alternatieven te zoeken. De vervuiler betaald nu eenmaal. Het CTBG is teruggekomen op het eigen werk; dat bleek toch niet goed genoeg gedaan.
  Voor het onder water zetten van je land heb je geen toelating nodig.

 • ikkethuis

  Broers, Je kunt een laag liggend perceel onder water zetten, maar daar kun je geen dure teelt op planten, met het risico dat alles verzuipt, of je het niet gerooit krijgt. Hoger liggende percelen die zeer geschikt zijn kun je niet onder water zetten.
  Dat is nu juist het probleem in nederland, dat mensen zonder praktijk kennis beslissen op emotionele gevoelens van mensen die het hardst roepen.

 • Burnetti

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Breed_onderzoek_nodig_over_blootstelling_gewasbeschermingsmiddelen

  Deze stap van de CTGB en de staatsecretaris is gewoon damage control ivm. risico op aansprakelijkheidsclaims in de toekomst.

  Je kunt na de Q-koortsaffaire niet nog eens beweren: 'Wir haben es nicht gewusst'.
  Gaan bollentelers voor kinderen die ziek zijn geworden betalen na claims?

 • Burnetti

  2014/Breed_onderzoek_nodig_over_blootstelling_gewasbeschermingsmiddelen

 • Mozes

  @Broes, het probleem is dat wij beweringen uit de milieuwereld niet kunnen vertrouwen. Ze hebben in het verleden bij herhaling bewezen leugenachtig te zijn. Daar komt bij dat het voor boeren, burgers en politici niet mogelijk is om zelf de schadelijkheid voor milieu te beoordelen.
  Op het gebied van dierwelzijn zijn wij boeren wel in staat om vanuit eigen kennis en ervaring waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden.
  Daarom is het juist op milieugebied van belang dat informatie absoluut betrouwbaar is en instanties en organisaties die zich hier mee bezighouden iedere schijn van onbetrouwbaarheid vermijden. Ik wil in dit verband verwijzen naar het gedrag van het RIVM. Meetgegevens over ammoniak die soms de helft lager waren dan de berekende getallen werden in 200 (!!!) verschillende bestanden verspreid opgeslagen zodat buitenstaanders er geen zicht op konden krijgen. Wat hadden de medewerkers van het RIVM gedaan als de meetgegevens hoger waren geweest dan de berekende getallen? Ik denk dat ze doorgespeeld waren naar Milieudefensie en dat het NOS-journaal er mee geopend had. GroenLinks en de PvdD hadden vervolgens een spoeddebat aangevraagd in de Tweede Kamer.

 • Broes

  @Mozes: wat motiveert de milieuwereld om leugens te verspreiden?
  Zegt het vinden van dood wild en dode schapen niet genoeg?
  Het gaat hier ook nog niet eens om de productie van voedsel.
  Bij bijv. lelietelers is helaas het motief om risico's te nemen wel heel duidelijk aanwezig.

 • Fermer

  @Broes, wat motiveert de milieuclubs leugens te verspreiden? Volgens mij zit jij dichter op het vuur, en kan de vraag beter aan jou gesteld worden. En waarom hebben lelietelers volgens jou een duidelijk motief een risico te nemen?

 • alco1

  Broes. We weten allemaal dat het een utopie is om zonder bestrijdingsmiddelen te kunnen. Biologisch laat ook producten achterwege die niet zonder kunnen en zonder gangbare 'buffers' zou nog veel meer niet meer verbouwd kunnen worden. Ook mensen laten zich inenten e.d.
  Is er iets in de bestrijdingswereld waarvoor de milieuwereld in de bres springt?

 • Broes

  @alco1: als mensen en dieren ziek worden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen dan zal aan de toepassing van die middelen toch iets aan gedaan moeten worden. En als jij je als mens laat inenten is er geen siergewas dat daar last van heeft. Dan is zelfs geen bufferzone van 100-150 meter nodig. Het komt maar zelden voor dat bij een perceel een bordje wordt geplaatst met de naam van het toegepaste gewasbeschermingsmiddel en de mededeling om daar voorlopig maar even uit de buurt te blijven. Hoe minder omwonenden weten hoe minder 'emotie' is dan de gangbare gedachte.

 • Burnetti

  Het staat intensieve telers vrij spuitvrije zone om akkers in te richten en hierin schapen voor eigen slacht te zetten om het productieverlies op te vangen.

  Als het zo veilig is eet het dan maar zelf op.

  Succes.

 • alco1

  @Broes. Je wilt het niet lezen wat ik bedoel. Ook ik ben zeer kritisch over het gebruik van middelen, maar het is een utopie om alles maar niet meer te gebruiken, Ook jij moet dan redelijker wijs toegeven dat er dan veel misoogsten zullen voorkomen. Kortom goede onderhandelingen zijn alleen maar mogelijk als ook vanuit de milieuwereld consequenties qua voedingsaanbod ingezien worden. Een beetje schreeuwen zonder verantwoordelijkheden te nemen horen we al zoveel. Noem hier maar eens middelen die volgens jouw wel toegepast kunnen en moeten worden?

 • Broes

  @alco: we hebben het hier maar over één middel met alternatieven voor de meeste toepassingen (lees de brief van de CTGB). Dit middel wordt vooral in de sierteelt gebruikt en minder voor voedingsgewassen.
  'Een beetje schreeuwen zonder verantwoordelijkheden te nemen horen we al zoveel.'

 • Mozes

  @Broes, wat de milieuwereld motiveert om leugens te vertellen? Ik denk dat dit komt doordat zij milieu begrijpen op basis van vrienden en vijanden. Zij denken het milieu te dienen door zoveel mogelijk repressieve maatregelen af te dwingen tegen de 'vijanden'. Of het werkelijk fysiek bijdraagt aan het milieu maakt niet uit, als de 'vijandige' groep maar zoveel mogelijk ingeperkt wordt. Ze vechten dus niet VOOR het milieu maar TEGEN de vijanden. In de strijd tegen de vijanden is alles geoorloofd omdat het immers voor het 'goede doel' is. Daardoor is er in die wereld geen morele weerstand tegen liegen.

  Als de milieuwereld iets van hun geloofwaardigheid terug wil krijgen moeten ze ophouden met de verantwoordelijkheid eenzijdig bij andere groepen te leggen maar te erkennen als een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Als bv activisten van Greenpeace zich vasthechten aan een boorplatform maar zelf in een auto rijden of met die stoomboot van hun rondvaren, die tonnen stookolie verbruikt, hoe geloofwaardig ben je dan?

 • ikkethuis

  Het middel monam wordt erg gestigmatiseerd .Dit middel is al vele jaren verguningsplichtig om te mogen gebruiken, met allerlei eisen van dien. Deze verguning is niet in het leven geroepen omdat dit middel schadelijk was, maar door onderhandelingen van het ministerie met de LTO. Er moest minder werkzamestof van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden in Nederland, en toen hebben ze dit middel waarvan veel gebruikt werd per ha, en voor relatief weinig teelten proberen te reduceren dmv een vergunningstelsel. Nu lijkt het er op dat het hierdoor de naam krijgt erg giftig te zijn, wat niet waar is.

 • ikkethuis

  Wij gebruiken al vele jaren monam, en woon er pal naast, en heb nog nooit iets gemerkt. Als dit middel gebruikt is, en de grond dichtgerolt, zie je na enkele weken de mollengangen al weer terug komen, en kun je planten op zuivere grond. @Brunetti @Broes Dit middel word ook in de groente en fruitteelt gebruikt, en zie hier de problemen niet van in als onderzocht is dat dit onschadelijk is voor het milieu en consumptie. In Europa is nergens zo n streng verguningsplicht als in nederland. Alternatieven zijn er geen, men loopt wel grotere risico s op mis oogsten, en als je hier dan bij optelt dat deze misoogst ook gespoten(met andere bestrijdingsmiddelen) heeft moeten worden, denk ik dat dit veel slechter is voor het milieu, agrarier en concuretie kracht.

 • ed12345

  Het is in het verleden zo vaak gebeurd dat een middel niet veilig bleek en verboden werd een heel bekende die bijna iedereen weet is DDT .Als blijkt dat een middel niet veilig is moet het er uit .Nou geen gezwam over schade claims van zieke kinderen Geld geld geld, helemaal bezijden het probleem Wilt u zelf het risico lopen een ongelukkig of invalide kind te hebben door gebruik van onveilige middelen? Ik denk het niet.Het gebeurt nog steeds dat geneesmiddelen uit de roulatie worden gehaald omdat er achteraf toch gevaar bleek te zijn. Onze gezondheid mag geen geld kwestie zijn

 • Burnetti

  @ed12345
  Juist door gezondheidsverlies in geld uit te drukken is er een eerlijke vergelijking te maken met economische schade bij een verbod op een middel.

  De berekening van kosten door gezondheidsschade bij Q-koorts heeft dit goed aangetoond.

  Nu er schadeclaims van patiënten uit volgen is er erkenning voor de gezondheidsschade die vanuit de agrarische branche kan ontstaan.

  Elk bedrijf in Nederland kan op deze manier aansprakelijk gesteld worden voor gezondheidsschade die ze veroorzaakt bij omwonenden.

  Telers die onvoorzichtig spuiten nemen bewust risico's.
  Dat er onvoorzichtig wordt gespoten weet de branche maar al te goed en zie ik regelmatig in mijn praktijk voorbij komen.

  Wanneer ik emelten wil bestrijden kan ik bij de lokale loonwerker zo verboden middelen uit zijn illegale schuurtje kopen. Wie beweert dat werken daar gezondheid is maakt zichzelf belachelijk. Dat deze man geen PBM's gebruikt is een bewijs van risico-onderschatting.

  Risico-onderschatting kost jaarlijks mensenlevens onder agrariers en hun familieleden.
  Voorbeelden van jaarlijkse incidenten door risico-onderschatting met tragische afloop zijn trekkerongevallen, mestgasincidenten, gierputongevallen, ongevallen met stieren en valincidenten.

 • Broes

  Hierbij sluit ik mij geheel bij Burnetti aan.
  @mozes: je geeft precies aan hoe je zelf denkt.
  @ikkethuis: je kan maar beter niet in sprookjes geloven.

 • ed12345

  Burnetti de oudste zoon van goede vrienden is klein ong 1.45 m en 44 jaar ook z'n verstand is niet 100% .Z'n vader denkt dat het wijten is aan de vele 2- 4 D die hij in die tijd als loonspuiter verwerkte. de zoon wil absoluut zelf de kost verdienen ,wat heel moeilijk is voor hem om een vaste baan te krijgen .Dus volgens de redenering zou 2-4D niet gevaarlijk zijn want er volgt geen claim Voor al die genen die dit van kort bij hebben meegemaakt denk ik niet dat het economische aspect veel indruk maakt

 • ikkethuis

  ed12345, luister nu zelf eens wat je zegt, de man denkt dat het te komt.
  Er zijn meer mensen die niet 100% zijn die nooit bes.middelen aangeraakt hebben. Dit is dezelfde bang makerij, als degene die een landbouw spuit zien, en denken dat ze daarna bijna dood gaan.

 • Jan-Zonderland

  Metam Natrium oftewel Monam, is, indien op de juiste wijze toegepast, een van de veiligste gewasbeschermingsmiddelen die je kunt bedenken. Je stopt het onder de grond, dicht de grond goed af zodat het gas niet kan ontsnappen, het wordt weer afgebroken en voila. Geen drift, geen contact met het middel, geen residu (denk ik) dus wat wil je nog meer. Heb in mijn jongere jaren veel met het middel gewerkt, reed 3 maanden per jaar met een grondontsmetter, DD, Telone, Monam. Heb er geen last van, alleen dat het wel wat stonk maar dat doet er zoveel. Om dezelfde reden is zeker ook destijds het vliegtuigspuiten verboden omdat het gevaar voor kinderen opleverde die, net als wij vroeger, het leuk vonden om in de baan van het vliegtuig op het kavelpad te staan kijken naar dat ding en waarbij we meer dan eens een lekkere wolk Mancozeb over ons heen kregen. Was misschien ook niet zo slim van ons maar je wist niet beter, maar moet je dan het middel of de piloot van het vliegtuig daar de schuld van geven ? Er is zoveel gevaar in het leven en niet alleen voor kinderen maar je kunt dat moeilijk allemaal maar verbieden want dan is er geen leven meer mogelijk. Daarom vind ik dit verbod ook ambtelijke haarkloverij danwel spijkers op laagwater zoeken.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.