Foto: ANP AlgemeenColumn

‘Zonnepanelen horen niet op landbouwgrond’

Het is waanzin om vruchtbare grond voor iets anders te gebruiken dan de productie van voedsel.

Wekelijks word ik gebeld over het opofferen van onze vruchtbare landbouwgrond voor zonneweides. Een medewerker, gewapend met een standaard tekst, vertelt dan dat onze gemeente mooie duurzaamheidsdoelstellingen heeft opgesteld. Als grondeigenaar zijn wij, volgens hem of haar, uitverkoren om daar invulling aan te mogen geven.

Wat moet ik mijn koeien voeren als het land volstaat met zonnepanelen?

Meestal zeg ik “geen interesse” en voordat de persoon terug kan praten, verbreek ik de verbinding. Maar laatst was ik in een opstandige bui – je kent dat wel – en ging ik het gesprek aan met de mevrouw met de standaard tekst.

“Wat moet ik mijn koeien voeren als het land volstaat met zonnepanelen?”, vroeg ik. “Weet u wel niet hoe hoog uw financieel rendement is, wanneer u hieraan meedoet?”, antwoordde ze. “Ik kan u een aantrekkelijk voorstel sturen.” “Eet u vlees?”, vroeg ik. “Ja, hoezo?”, antwoordde ze. “Onze mooie koeien produceren het lekkerste en meest duurzame vlees ter wereld. Waar moet dat vlees vandaan komen als ons land vol staat met die lelijke schermen?”, vroeg ik.

Zonnepanelen het nieuwe asbest?

De mevrouw maakte duidelijk dat zij daar niet over ging en dat zij mensen belde met veel grond in onze gemeente. Op mijn vervolgvraag wat er met de zonnepanelen gebeurt als het rendement daalt, en of dit, in termen van afval soms het nieuwe asbest is, stelde ze voor om me door te verbinden met haar leidinggevende. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt.

Zelf zijn wij ons aan het oriënteren op zonnepanelen op het dak van onze loods. Voor eigen gebruik en zonder subsidie. De adviseur van het bedrijf waar ik een offerte opvroeg, gaf aan dat het merendeel van zijn klanten agrarisch ondernemer is met veel dakoppervlakte.

Negatieve beeldvorming

We kwamen aan de praat over de negatieve beeldvorming over boeren. Hij raadde me aan om eens uit te zoeken hoeveel procent van het inkomen van boeren wordt geïnvesteerd in duurzame energie en hoeveel procent van het inkomen van burgers. Een column over deze uitkomsten zou positief kunnen zijn, was zijn mening.

Of het inkomen van de gemiddelde boer in dit sommetje extreem laag is ten opzichte van Jan Modaal of dat we echt bovengemiddeld bijdragen aan de verduurzaming van energiewinning is inderdaad interessant. Feit blijft dat het naar mijn mening waanzin is en zelfs onethisch om vruchtbare grond voor iets anders te gebruiken dan de productie van voedsel. Beleidsmakers in alle overheidslagen denken daar helaas anders over. Er lijkt geen weg meer terug.

Reacties

  1. Mais telen voor een biogas installatie is ook geen voedselproduktie. Het plaatsen van zonnepanelen geeft een beter saldo dan energiemais. Het lijkt me dat de keus is aan de ondernemer. Andere dienen zich daar niet druk over te maken.

  2. Zonder goedkope effectieve opslag van de opgewekte energie kunnen windmolens en zonnepanelen 0% capaciteit vervangen van kolen en gas centrales.

  3. Horen plas dras wel in de wei dan? horen windmolens woningen datacenters, bossen en nieuwe wensnatuur dan wel op productieve landbouw gronden? In principe dan ook niet, tijden veranderen boeren verdwijnen of worden ondernemers die hun verdienste uit meerdere gespecialiseerde bedrijvigheid halen, en ja als je ook de energie als een schakel ziet in het nieuwe verdienmodel, dan horen daar ook zonnepanelen bij, zelfs op land! Als voedsel productie minder relevant wordt dan maken gronden en gebouwen ruimte voor andere activiteiten.Op zich niets mis mee, mits de landschappelijke inpassing correct is.

  4. Waarom zou ik als boer geen land gebruiken voor Energie opwekking, als dit meer rendement geeft met minder risico dan voedselproductie. Uit het verschil in netto omzet blijkt dat de mensheid meer behoefte heeft aan energie dan aan voedsel. Zolang ik mezelf als boer Ondernemer noem, mag (moet) ik me gedragen als ondernemer en mijn onderneming (kapitaal) zo in te zetten dat er het hoogste rendement uitkomt met het minste risico.
    ik vrees echter dat deze hele transitie op termijn gedoemd is te mislukken, zolang we niet bij machte zijn de opgewekte stroom uit al deze versnipperde projecten bij de afnemer te krijgen. In de Flevopolder en elders zal het net zo zijn, werden delen van zonnedaken door de netbeheerder op afstand afgesloten, omdat de transportleidingen de geproduceerde stroom niet konden verwerken en zij geen ruimte meer hadden voor extra leidingen in de bermen. Dit betekent dat de berekingen van het op te wekken percentage zonnestroom niet overeen komt met de werkelijke hoeveelheid. Turbines geven een zelfde beeld. Hiermee strooien de Linkse milievrienden ons zand in de ogen.

Beheer
WP Admin