Foto: ANP PluimveeNieuws

ZDG: geslachtbepaling eieren nog niet praktijkrijp

De Duitse pluimveeketen reageert verontwaardigd op de mededeling van minister Julia Klöckner dat er een praktijkrijpe techniek is om het geslacht van kuikens in broedeieren te bepalen. Donderdag 8 november wordt op het Duitse landbouwministerie de Seleggt-methode aan de pers voorgesteld. Minister Klöckner spreekt van een doorbraak.

Voorzitter van de Duitse koepelorganisatie voor de pluimveesector, Friedrich-Otto Ripke, reageert verbolgen op de uitspraak van de minister: “Het besef om zo snel mogelijk te stoppen met het doden van eendagskuikens is er. Maar alleen zodra een werkbaar alternatief voorhanden is.” Voorwaarde voor pluimveekoepel ZDG is dat de techniek voldoende capaciteit heeft, minimaal 100.000 eieren per dag. Volgens Seleggt zijn zij in staat 3.500 eieren per uur te sorteren naar geslacht, meldt het ZDG-persbericht. Daarnaast moeten er genoeg leveranciers zijn van de techniek en steekt het ZDG dat er maar 1 techniek wordt gepresenteerd in Berlijn. De ZDG-voorzitter wil dat zijn leden kunnen kiezen uit meerdere technieken voor geslachtsbepaling in broedeieren.

Volgens Ripke overziet de minister niet wat zij zegt door de indruk te wekken dat geslachtsbepaling in eieren praktijkrijp is. Hij vreest dat het doden van eendagskuikens binnenkort niet meer is toegestaan in Duitsland, terwijl alternatieven niet praktijkrijp zijn. Het zet de toekomst van de Duitse broedeierensector op het spel, maant Ripke.

Beheer
WP Admin