Foto: Bert Jansen, logo: vitalevarkenshouderij.nl VarkensNieuws

Welzijnscheck varkens vraagt minder tijd na update

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft de welzijnscheck voor varkens aangepast op basis van adviezen van varkenshouders.

De belangrijkste wijziging is dat het onlineprogramma het plan van aanpak direct aanlevert na het invullen van de checklist. Ook kan de varkenshouder nu zelf maatregelen aanvinken die inpasbaar zijn op het eigen bedrijf. Dit verkort de invultijd van de checklist. Wat ook bijdraagt aan de tijdsverkorting is dat alle vaste waardes uit de ingevulde lijst van vorig jaar standaard worden meegenomen. Dat zijn onder andere hokoppervlaktes, aantallen drinkbakken en drinknippels.

Gericht advies per thema

De Welzijnscheck 2.0 werkt met thema’s waar na invullen direct scores uitrollen met daarbij adviezen voor de gemakkelijkste aanpassingen op het bedrijf. “Zo kan elke varkenshouder al snel het laaghangende fruit in zijn bedrijfsverbeteringen oppakken”, stelt Fleur Bartels, beleidsmedewerker bij POV. Als voorbeeld noemt Bartels het stalklimaat. Veel varkenshouders weten volgens haar onvoldoende welke klimaatwaardes hun stallen hebben. “Veel dierenartsen hebben een Healthy Climate Monitor, hang die eens een tijdje in de stal en krijg inzicht in onder andere ammoniak en koolstofdioxide in de stallucht. Het stalklimaat heeft invloed op bijtgedrag, dus aanpassing kan bijdragen in vermindering van dat bijtgedrag. Dat is een vrij makkelijke eerste stap naar het stoppen met couperen”, legt Bartels uit.

Beheer
WP Admin