Partner
Een effectief inkuilproces is essentieel voor het verkrijgen en/of behouden van hoogwaardig ruwvoer. - Foto: Bosch Beton RundveePartner

Vijf tips om te besparen op ruwvoerkosten in 2024

Kwalitatief goed ruwvoer is de basis voor een hogere melkproductie en een hoger saldo per koe. Daarom vijf tips voor het beste ruwvoer en het minste verlies.

Veel ruwvoerverliezen ontstaan nog steeds wanneer de opslag van ruwvoer niet goed is. Om dat te voorkomen en dus te besparen op de ruwvoerkosten, zijn er een aantal zaken waar je als boer op moet letten.

1 Inkuilen via het lasagneprincipe

Een effectief inkuilproces is essentieel voor het verkrijgen en/of behouden van hoogwaardig ruwvoer. Niet goed inkuilen en afdichten kunnen de kwaliteit nadelig beïnvloeden. Het is aan te raden om dit te proces te laten uitvoeren door een ervaren professional met grondige kennis van de inkuilprocedure.

Een goed inkuilproces begint met een grondige reiniging van de sleufsilo en kuilplaten, waarbij oude voerresten zorgvuldig worden verwijderd. Het controleren op eventuele scheuren in de naden en kitwerken is van belang, aangezien deze defecten de kwaliteit van het ruwvoer nadelig kunnen beïnvloeden.

Ook het moment van inkuilen speelt een cruciale rol. Kies voor het koelste moment van de dag. In deze omstandigheden wordt de kwaliteit van het ruwvoer het beste behouden.

Het kiezen van een koeler moment voor het inkuilen biedt verschillende voordelen:

 1. Kans op broei verminderd.
 2. Behouden van voedingsstoffen.
  Tijdens warmere omstandigheden heb je meer kans op een versnelde afbraak van voedingsstoffen zoals eiwitten en suikers, wat resulteert in een lager voedingsgehalte.
 3. Betere conservering.
  Inkuilen in koude omstandigheden vermindert de kans op bederf en behoudt de smaak en kwaliteit van het ruwvoer.
 4. Goede fermentatie.
  Op koele momenten bederft het ruwvoer minder snel door schimmels en slechte bacteriën.

Bij het inkuilen van de sleufsilo is een gecontroleerde voersnelheid van groot belang. Een minimale snelheid van 1,5 meter per week tijdens de zomerperiode wordt aanbevolen.

Het is van essentieel belang om niet te snel te voeren en ervoor te zorgen dat de kuil evenredig wordt aangereden in dunne laagjes. Een methode die hierbij effectief blijkt, is het creëren van een ‘lasagnekuil’, waarbij verschillende snedes in lagen worden ingekuild over het gehele oppervlak van de silo. Het verticaal uitsnijden van deze lasagnekuil met een passende voersnelheid draagt bij aan een constante en volledige kwaliteit van het ruwvoer.

Voordelen van de lasagnekuil

 • Inkuilen in lagen mogelijk
 • Aan te passen op uw voersnelheid
 • Hogere melkopbrengsten door betere voerconstante
 • Bespaard op krachtvoer

Ten slotte heeft het de voorkeur om de kuil binnen 12 uur na het maaien luchtdicht af te sluiten. Dit bevordert een effectieve start van het proces en draagt bij aan de optimale conservering van het ruwvoer.

2 Passende sleufsilo

Om ervoor te zorgen dat er minder verlies optreedt en de inkoop van uw extra ruwvoer te beperken, is een goede sleufsilo van belang. Veel verliezen ontstaan namelijk nog steeds wanneer de opslag van ruwvoer niet in orde is. Een goede kwaliteit sleufsilo helpt om het maximale eruit te halen en een 1.000 VEM per kg/ds te behouden.

Onmisbaar daarbij is allereerst de ligging van de sleufsilo. De ideale sleufsilo ligt met de opening naar het noorden of noordoosten. Hierdoor warmt de zon de silo minder op wat de kans op broei of schimmelvorming reduceert.

Een goede afdekking van de sleufsilo is ook van belang bij het krijgen van hoogwaardig ruwvoer. Over het algemeen geldt: hoe hoger de sleufsilo, hoe beter de verdichting en bewaring. Vergeleken met een rijkuil benut je in een sleufsilo de gehele breedte om optimaal te verdichten. Dus juist ook in de hoeken en de randen. Bij niet goed aanrijden, ontstaat door broei het meeste voerverlies.

3 Automatisch afdeksysteem

Hoogwaardig ruwvoer maken met zo weinig mogelijk inspanning, dat is de droom van elke boer. Steeds vaker wordt er daarom door boeren gebruikgemaakt van een sleufsilo in combinatie met een automatisch afdeksysteem. Door de opstelling van hoge silowanden met een automatisch afdeksysteem, kan elke grassnede laagsgewijs in één silo ingekuild worden. Dit zal de voerconstante verbeteren en de melkproductie en saldo per koe verhogen.

Zo bestaan er afdeksystemen waarbij het mogelijk is de hele sleufsilo met slechts één persoon af te dekken en waarbij ze zijn uitgevoerd met zelfcorrigerend sturend rijden. Als boer heb je hierbij dus geen hulp nodig van anderen en doet het system vrijwel alles automatisch. Het vergt dus weinig fysieke inspanning. Naast een kwalitatief goede oplossing is het dus ook een praktische manier van werken.

Melkveehouder Miedema in het Friese Blessum wilde zijn opslag optimaliseren in combinatie met een afdeksysteem. Hij investeerde daarom in een sleufsilo van onze nieuwe LA-keerwanden, die een extra lange hak hebben. Zo rijdt het afdeksysteem over de langere hak zonder extra verharding aan te hoeven brengen.

4 Efficiënt gras- en maismanagement

Het monitoren en beheren van uw akker en weide is ook van belang bij het verkrijgen van hoogwaardig ruwvoer. Zorg bijvoorbeeld voor een goede bodemkwaliteit, juiste bemesting en geschikt gewasbeheer. Daarnaast kan het gebruik van organische meststoffen, zoals compost, de bodemstructuur verbeteren en het bodemleven bevorderen.

Voor mais is voldoende water, bemesting en onkruidbestrijding van vitaal belang. Regelmatige inspecties van het gewas, het controleren op plagen en ziekten, en tijdige maatregelen nemen zijn belangrijke aspecten van het beheer.

5 Moment van oogsten

Het ideale moment om gras of mais te oogsten voor hoogwaardig ruwvoer hangt af van verschillende factoren, waaronder het groeistadium van de planten en de samenstelling van droge stof.

Voor gras geldt over het algemeen dat het oogsten in het vegetatieve stadium, voordat het gras in bloei komt, gunstig is voor een betere voederkwaliteit. Dit stadium wordt vaak gekenmerkt door een goede verhouding tussen opbrengst en voederkwaliteit. De precieze timing kan variëren afhankelijk van het type gras en de groeiomstandigheden, maar doorgaans wordt geadviseerd om te oogsten wanneer het gras tussen de 35-45% droge stof bevat. Het is echter ook belangrijk om rekening te houden met weersomstandigheden, aangezien regen het droogproces kan vertragen.

Optimale oogstmoment mais

Voor mais is het optimale oogstmoment ook van cruciaal belang. De aanbevolen tijd om mais te oogsten is wanneer de korrels de juiste rijpheid hebben bereikt en het gewas tussen de 33-37% droge stof bevat. Dit komt vaak voor wanneer de korrels melkrijp zijn. Dit is het geval als er sap uit de korrels komt wanneer je er met je nagel in drukt, maar er geen heldere vloeistof meer verschijnt.

Naast de drogestofgehaltes is het belangrijk om te letten op de plantontwikkeling, het weer en de bodemgesteldheid. Het streven is om een goede balans te vinden tussen opbrengst en voederkwaliteit door de planten te oogsten op het juiste moment waarbij de voedingswaarde optimaal is en het gewas voldoende is ontwikkeld. Het monitoren van de groeiomstandigheden en het regelmatig controleren van de gewassen helpt bij het bepalen van het beste oogstmoment voor zowel gras als mais.

Beheer
WP Admin