Bodemverdichting ontstaat vaak als de grond bereden of bewerkt wordt onder te natte omstandigheden. - Foto: Theo Galama AkkerbouwVideo

Video | Bodemverdichting beperken tijdens suikerbietenoogst

In het project ‘Bodem in beeld’ verzamelt Aequator met onder andere LTO en Cumela informatie over de impact van de suikerbietenoogst op de bodem in Noord-Nederland. Hoe is verdichting van de bodem tot een minimum te beperken?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief bodemgezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Reacties

  1. Mooie proef. Hoe was het effect van vochtgehalte bodem in verschillende bodemlagen op de verdichting? dat zal grote invloed hebben op bruikbaarheid meetresultaten. En wie meet/bepaalt in de praktijk vochtgehalte bodem op verschillende dieptes bij vaststellen maximale bandspanning en wel/niet berijden van de grond?

Beheer
WP Admin