Op veel boerenerven in ons land wonen meerdere generaties samen. Dat kan iets heel moois zijn en goed gaan, maar het kan ook het nodige van de bewoners vragen, aldus Dik Veefkind in zijn column. - Foto: Canva BoerenlevenColumn

‘Van blije bruiloft tot spanning en patstelling’

Zoon trouwde, kreeg kinderen, zette het bedrijf voort en stopte er uiteindelijk mee. De ouders vonden dat heel moeilijk.

Wat waren ze blij dat hun zoon als bedrijfsopvolger eindelijk een partner had. Lang hadden ze hierop gewacht en gehoopt, en uiteindelijk was ze daar… Het voelde goed, ze sloten hun schoondochter algauw in hun hart.

Het duurde dan ook niet lang voordat het jonge paar aankondigde te willen gaan trouwen. Na het huwelijksfeest zouden ze samen met de ouders op de boerderij gaan wonen: het ene gezin voorin en het andere gezin achter in de boerderij.

Snel volgde bedrijfsovername

De bedrijfsovername volgde al snel, maar dat was geen makkelijk proces. Vader en moeder vonden het best lastig om de leiding en eigendommen uit handen te geven. Elke week waren er wel kleine verschillen van inzicht tussen ouders en opvolgers, niet alleen over de bedrijfsvoering maar ook over het gebruik en de inrichting van het erf.

Spanning tussen de gezinnen was soms om te snijden

Na verloop van tijd kwamen vrij vlot achter elkaar kleinkinderen. Het jonge gezin had meer ruimte in huis en op het erf nodig. Dit leidde tussen beide generaties tot meningsverschillen over de invulling daarvan. De ouders vonden het lastig om meer ruimte af te staan aan het groeiende gezin en de – in hun ogen grote – wijzigingen mee te maken. De spanning tussen de gezinnen was soms om te snijden.

Bedrijfsopvolger besloot te stoppen met boerderij

De veranderingen in de landbouw en de toenemende regels gingen deze ondernemers ook niet in de koude kleren zitten. Uiteindelijk besloot de zoon na jaren om te stoppen met de boerderij. Dit leidde bij de ouders tot groot verdriet, onbegrip en verzet. Zoon kon toch wel doorgaan? Ze hadden er zo hard voor gewerkt! Hoe moest het nou met hun toekomst?

Uiteindelijk belandde deze familie in een patstelling over hoe het verder moest. De onderlinge sfeer en communicatie werden zo slecht dat men er niet meer uitkwam.

Meerdere generaties op een boerderij

Op veel boerenerven in ons land wonen meerdere generaties samen. Dat kan iets heel moois zijn en goed gaan, maar het kan ook het nodige van de bewoners vragen. Het leidt nog wel eens tot lastige situaties, zoals hierboven beschreven. De oorzaken van deze situaties kunnen heel verschillend zijn: een verschil in levensstijl, gebrekkige communicatie, verschil in verwachtingen, onopgeloste problemen of botsende karakters bijvoorbeeld. Oplossingen liggen dan ook niet altijd binnen handbereik. Je kunt soms zomaar in een negatief patroon met elkaar terechtkomen. En zie daar maar eens uit te stappen…

Helaas is de praktijk zo dat niet elk conflict op het boerenerf wordt opgelost en dat betrokkenen zich ongelukkig of onveilig kunnen voelen in hun eigen woonomgeving. Hoe triest is dat! Maak daarom werk van je onderlinge communicatie. Sta open voor elkaar en stel je inschikkelijk op. Luister naar de ander om elkaar beter te begrijpen. Makkelijk is dat niet. Maar als je het niet probeert, weet je zeker dat er niets gaat verbeteren.

Beheer
WP Admin