Foto: Jan Willem Schouten RundveeNieuws

UV-doorstraling tast melk niet aan

Ultraviolette doorstraling van melk heeft geen nadelige effecten op de samenstelling. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA zegt dat melk die een UV-behandeling heeft doorstaan, vergelijkbaar is met melk die die behandeling niet heeft ondergaan.

De UV-behandeling leidt tot een hoger gehalte aan vitamine D3 in melk, maar zelfs als alle melk UV-behandeld zou zijn, zou het verhoogde vitamine D3-gehalte niet boven de maximaal toelaatbare grens voor dagelijkse inname door kinderen komen.

Geen bezwaren

UV-behandeling van melk wordt gedaan na pasteurisatie. Aanleiding voor het onderzoek was een verzoek van het Ierse zuivelbedrijf Dairy Crest om UV-behandelde gepasteuriseerde melk op de markt te brengen. De Ierse voedselveiligheidsautoriteit kwam in 2013 al tot de conclusie dat er geen bezwaren kleven aan het op de markt brengen van de melk.

Europese lidstaten kregen daarna de mogelijkheid hun wetenschappers naar de toelating te laten kijken, waarbij onder andere de vraag werd gesteld hoe het zit met de concentraties vitamine D3 in de melk.

Beheer
WP Admin