PluimveeNieuws

Uitloopeis voor Beter Leven-ster heroverwogen

Veenendaal – De Dierenbescherming heroverweegt de voorwaarde van een overdekte buitenuitloop voor kippenvlees met een Beter Leven-ster.

Dat gaf Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, aan tijdens het Nationaal Pluimveecongres afgelopen woensdag.

Intern wordt de uitloopeis momenteel besproken zegt Dales. “Ons standpunt is altijd geweest dat overdekte uitloop verplicht is voor een Beter Leven-ster,” aldus de directeur van de Dierenbescherming. “Maar we zijn niet doof voor kritiek. We gaan er kritisch naar kijken, om te zien of er alternatieven mogelijk zijn.” Dit jaar zal besloten worden of de Dierenbescherming overdekte uitloop als eis voor een ster blijft hanteren. Lastig maakt het wel dat een deel van de boeren al wel heeft geïnvesteerd in de uitloop om aan de eisen van het Beter Leven-keurmerk te voldoen, geeft Dales aan.

Struikelblok

Voor veel vleeskuikenhouders is de eis van overdekte buitenloop een struikelblok om aan de voorwaarden voor een Beter Leven-ster te voldoen. Al eerder werd vanuit de sector gepleit om de regels voor één ster te wijzigen. De drempel om over te stappen is hoog door de kosten die aan het bouwen van een overdekte uitloop verbonden zijn. Ook vergunningstechnisch kunnen niet alle pluimveehouders dit rond krijgen. Dit blijkt ook uit de grafieken die Dales in zijn presentatie liet zien. Zichtbaar was dat vooral in de varkens- en kalversector de afgelopen vijf jaar het aandeel bedrijven met een Beter Leven-keurmerk flink is toegenomen.

Weidegang pluimvee

Dales gaf zijn visie op de toekomst van de pluimveehouderij tijdens het pluimveecongres, waar hij pleitte voor een omslag van een kostprijs gedreven naar kwaliteit gedreven sector. Na vragen vanuit de zaal gaf Dales aan ook best ‘creatief te willen kijken’ naar een zogenaamde weidegangregeling voor pluimvee, waarbij kippen in de risicovolle periodes voor vogelgriep (najaar/winter) binnen gehouden worden.

Beheer
WP Admin