Wordt er niet veel te makkelijk gesproken over het wegkopen van boerenbedrijven, vraagt columnist Dik Veefkind zich af. - Foto: Martijn ter Horst BoerenlevenColumn

‘Slacht niet de kip met de gouden eieren’

Ik hoop dat een leefbaar platteland en een sterke landbouwsector volop ruimte krijgen.

Wat hebben strategische autonomie – het niet of zo min mogelijk afhankelijk zijn van andere landen – en de Nederlandse landbouw met elkaar te maken, zou je je kunnen afvragen? Volgens veiligheidsexpert Rob de Wijk – historicus, emeritus-hoogleraar en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies – heel veel, zo las ik onlangs in een artikel.

Keuzes ten aanzien van Nederlandse landbouw

Nederland is volgens De Wijk zeer betrokken bij de wereldwijde voedselvoorziening. Denk daarbij aan kennis, innovatie en kwalitatief hoogwaardig geproduceerd voedsel. Die positie is volgens De Wijk internationaal van prominente en strategische waarde. Het zou voor ons land slecht kunnen uitpakken als de politiek verkeerde keuzes maakt ten aanzien van de Nederlandse landbouw. Kritische sectoren zoals de productie van voedsel worden politiek gezien steeds vaker ingezet als pressiemiddel, kijk maar eens naar wat er in Oekraïne gebeurt.

Veiligheid binnen Europa

Jarenlang is gedacht dat er geen oorlog meer zou kunnen uitbreken in Europa. Nederland besloot om veel defensiemateriaal van de hand te doen; het werd te duur en we zouden het toch niet meer nodig hebben. Tot dat het onmogelijke toch nog mogelijk bleek. En nu zijn er grote tekorten aan materieel, wat het lastig maakt om de veiligheid binnen Europa overeind te kunnen houden.

‘Nooit meer honger’

Gaat er niet hetzelfde gebeuren met de landbouw in ons land? Wordt er niet veel te makkelijk gesproken over het wegkopen van boerenbedrijven? Is het gevaar niet levensgroot aanwezig dat men er over een aantal jaren achter komt dat er voedseltekorten zijn? Dat we afhankelijker worden van internationale handelsstromen, vooral waar het gaat om onze voedselvoorziening?

‘Nooit meer honger’ was het adagium na de Tweede Wereldoorlog. Het was een slogan uit pure armoede geboren. Nu staan we er niet eens meer bij stil. Want echt honger hebben we hier al heel lang niet meer gehad. De gemiddelde burger maakt zich geen zorgen of er wel voldoende voedsel voorhanden is en blijft, zo lijkt het.

Verkiezingen

Op het moment dat u deze column leest, zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen net geweest. Het zijn twee gebieden die voor de landbouw, en dus voor agrarisch ondernemers, belangrijk zijn. Als ik de voorspellingen moet geloven, gaat er behoorlijk wat veranderen in de provinciale zetelverdeling en daarmee ook in de zeggenschap op provinciaal en uiteindelijk landelijk niveau. We zullen zien.

Ik spreek de hoop uit dat er met wijsheid is gekozen. Dat thema’s als ruimte voor productie van voldoende kwalitatief goed voedsel -en daarmee strategische autonomie – een leefbaar platteland en een sterke landbouwsector volop ruimte krijgen. Het slachten van kippen met gouden eieren heeft uiteindelijk nog nooit iemand verder gebracht.

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

  1. Voedsel armoede zal in ons Rijke Nederland niet voorkomen als er minder boeren zijn. De manier van voedselproductie die Den Haag onder druk van Timmermans wenst in te voeren zal leiden tot kosten verhoging voor de consumenten. Het ergste in dezen is, dat er als we geen duidelijk inkomensbeleid aan deze duurzaamheid koppelen niet alleen de boeren met een kater blijven zitten, maar de mensen met modaal en onder modaal inkomen in zeer zwaar weer terecht komen, of de overheid moet hen toestaan om goedkoop “ongezond” import voedsel te kopen. De Duurzaamheid zal voor zover nu te overzien leiden naar een nog grotere kloof tussen Rijk en Arm. Dankzij een Socialistisch / Links beleid dat als duurzaam wordt omarmd.

    1. han, dat zien we nu al een beetje toenemen door de grotere vraag naar de voedselbanken . het begin is er….

    2. De prijs van ons voedsel wat duurzaam geproduceerd is is vele malen hoger soms wel tot 100% duurder dan gangbaar terwijl de producent hooguit 10% meer krijgt. De supermarkten en groothandel voeren hiervoor als reden aan extra kosten, maar kunnen niet of nauwelijks een reden noemen waar die extra kosten uit bestaan. Kijk de reguliere sector vindt dit prima want die wil alles bij het oude houden de gehele agrarische sector moet eisen dat de supermarkten een transparant prijsbeleid voeren en solidair zijn. Maar daar ontbreekt het volledig aan. En dat duurzaamheid zal leiden naar een nog grotere kloof tussen Rijk en Arm is onzin, wij geven in Nederland procentueel slechts een fractie uit van de rest van de EEG

    3. even, zolang er eieren uit de legbatterij in de eeg aangeboden/geconsumeerd worden van buiten de eeg, hoef je geheel niet over duurzaam te denken. laat staan doen …… en dat is ook het geval met bespoten producten, en o.a. dierwelzijnseisen waar de ingevoerde producten geen belemmeringen van hebben…… boeren maak je zomaar niet gek met “slinkse ” praktijken..

Beheer
WP Admin