PluimveeNieuws

Salmonellafonds zo goed als van de baan

Zoetermeer – Een collectief fonds van waaruit vleeskuikenhouders schadeloos kunnen worden gesteld als hun vleeskuikens zijn besmet met salmonella is zo goed als van de baan.

Het PPE wil nu dat verzekeraars de mogelijkheid bieden van verzekering op individuele basis. Dat blijkt uit de stukken die donderdag formeel in de bestuursvergadering van het PPE worden behandeld.

Vleeskuikens mogen volgens Europese regels sinds 1 november vorig jaar niet meer besmet zijn met de Salmonella Enteridis en/of de Salmonella Typhimuriumbacterie. Als deze toch worden aangetroffen, moet het vlees van de kuikens worden verhit voor het in de handel wordt gebracht. De slachterijen brengen het waardeverlies dat kan oplopen van 65 tot 75 cent per kuiken in principe in rekening bij de vleeskuikenhouder.

Om de schade voor kuikenhouders zoveel mogelijk te beperken heeft het Productschap geprobeerd een fonds te vormen van waaruit gedupeerde kuikenhouders schadeloos zouden kunnen worden gesteld. Dat fonds zou worden gevuld via heffingen bij de verschillende ketenpartijen. 

Uit de stukken die donderdag worden besproken blijkt dat het ministerie van ELI verwacht dat de aanvraag om een fonds te vormen in Brussel weinig kans van slagen maakt.  Volgens secretaris Ben Dellaert van het PPE lijkt het er bovendien op dat besmettingen minder vaak voorkomen dan gedacht. Een fonds is daardoor minder hard nodig. Tot nu toe zijn er twee gevallen geweest waarbij de betrokken partijen onderling tot een vergelijk zijn gekomen. 

Het PPE is nu in samenwerking met NOP en NVP in overleg met verzekeraars over de mogelijkheden van een verzekering tegen waardevermindering als gevolg van salmonellabesmettingen.

Meer informatie over de prijzen van vleeskuikens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

VCN
Vrije, lichte kuikens
Vrije, zware kuikens
ABC-prijs
Jan van Ee
Broedeieren NOP/NVP
Broedeieren vrij
Totaaloverzicht pluimveevlees
Beheer
WP Admin