In opdracht van machinefabrikant Imants onderzocht adviesbureau Groeikracht drie jaar lang of spitmachines kunnen concurreren met de ploeg in de maisteelt. - Foto: Groeikracht MechanisatieNieuws

Ploegen of spitten; welke grondbewerking levert meer mais op?

Boer en loonwerker halen voor het telen van mais vaak de ploeg uit de schuur voor het bewerken van de grond. Waarom niet de spitmachine? Adviesbureau Groeikracht onderzocht in opdracht van spitmachinefabrikant Imants het verschil in maisopbrengst als je de ploeg gebruikt of de spitmachine.

Groeikracht concludeert dat spitten een waardig alternatief is voor ploegen als hoofdgrondbewerking in de teelt van mais. Die conclusie trekt het bureau aan de hand van proeven op lichte en leemhoudende zandgronden, die in 2018, 2019 en 2021 zijn uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Als enkel en alleen wordt gekeken naar de maisopbrengst, zijn de verschillen tussen ploegen en spitten klein.
Als enkel en alleen wordt gekeken naar de maisopbrengst, zijn de verschillen tussen ploegen en spitten klein. – Foto: Groeikracht

Verschil in maisopbrengst vrijwel nihil

Uit de veldproeven en de samenwerking met Grondig Boeren met Maïs Brabant verkreeg Groeikracht veel data. Daaruit concludeert het adviesbureau dat het verschil tussen ploegen en spitten klein is wanneer enkel en alleen naar gewasopbrengst wordt gekeken.

De gemiddelde meeropbrengst van zetmeel bedroeg 3,3% per hectare bij spitten in vergelijking met ploegen. Op droge gespitte zandgrond haalde de mais een meeropbrengst in droge stof (ds) van 7,8%. Op normale gespitte zandgrond behaalde mais een meeropbrengst in zetmeel van 7,1%.

Reacties

Beheer
WP Admin