Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Pilot Elekza zaaizaad opgeschaald

CZAV biedt dit jaar weer elektronisch ontsmet zaaizaad voor wintertarwe aan.

Vorig jaar startte CZAV met een aantal telers een pilot. Door elektronisch te ontsmetten is minder chemie nodig. De resultaten van het eerste jaar zijn positief. In opbrengst en kwaliteit zijn ten opzichte van de standaardbehandeling geen significante verschillen gevonden. Daarom worden dit jaar weer proeven gedaan.

Telers kunnen met Elekza behandeld zaaizaad bestellen. Volgens verkoopleider Bram de Visser is er voor zo’n 100 hectare Reform-zaaizaad beschikbaar. Als er meer belangstelling is, dan kan opgeschaald worden.

Beheer
WP Admin