Partner
Nieuwe beleidsregels stikstof RundveePartner

Nieuwe beleidsregels stikstof

De provincies hebben in de tweede week van december nieuwe beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld. Hiermee kan de vergunningverlening voor projecten waarbij ammoniak (NH3) of stikstofoxiden (NOx) vrijkomen weer worden opgestart. Op vrijdag 13 december zijn de beleidsregels in werking getreden.

Bij nieuwe activiteiten of wijziging van een bestaande activiteit moet een nieuwe natuurvergunning worden aangevraagd. Er mag geen toename van stikstofdepositie optreden in de (delen van) Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Dit kan door het toepassing van intern of extern salderen.

Nieuwe beleidsregels stikstof


Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels die op 8 oktober waren vastgesteld:

 

  • de feitelijke gerealiseerde capaciteit is het uitgangspunt (dus bij veehouderijen het aantal dierplaatsen, niet het aantal gehouden dieren);
  • eerder vergunde capaciteit die nog niet is gerealiseerd vervalt, maar in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken;
  • de koppeling met dier- en fosfaatrechten is losgelaten;
  • bij extern salderen geldt dat de saldo-ontvanger 70% mag benutten van de stikstofruimte, maar provincies kunnen hogere of lagere percentages vaststellen.

 

Provincie Friesland

De provincie Friesland heeft onder voorbehoud ingestemd met de beleidsregels. Het standpunt van het kabinet over beweiden en bemesten kan nog van invloed zijn op de kaders voor vergunningverlening. Dit advies wordt afgewacht, voor er wordt ingestemd met de landelijke lijn. De Friese beleidsregels treden uiterlijk op 1 februari 2020 in werking.

Onherroepelijke natuurvergunning

Benadrukt wordt dat de beleidsregels geen betrekking hebben op activiteiten waarvoor een onherroepelijke natuurvergunning is verleend, ook als die nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Deze activiteiten mogen geheel worden uitgevoerd, mits er niet wordt afgeweken van de vergunning.

PAS-melding

Voor bedrijven met een PAS-melding is er nog geen oplossing in zicht. De minister heeft aangegeven dat deze projecten collectief gelegaliseerd gaan worden. Op welke manier en wanneer dit gaat plaatsvinden is nog onbekend.

19 december 2019 – Bas Kolkman, Flynth

Voor meer informatie én altijd de laatste updates omtrent stikstof: www.flynth.nl/stikstof

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin