Inpakken van varkensvlees voor export. Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Nieuw record agrarische export door hoge prijzen

De export van landbouwproducten is in 2021 voor het eerst gestegen tot ruim boven € 100 miljard.

De exportwaarde van agrarische producten steeg met 9,4% naar € 104,7 miljard. De stijging is in de eerste plaats te danken aan hogere prijzen, maar ook het volume van de export groeide. Dat blijkt uit de jaarlijkse raming van de landbouwexport door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research (Wecr).

Kunstmest en landbouwmachines

De import van landbouwgoederen steeg met net geen 10% naar € 72,5 miljard. Het handelsoverschot van landbouwgoederen is goed voor iets meer dan de helft van het Nederlandse handelsoverschot van goederen. Naast de export van agrarisch producten groeide ook de export van landbouwgerelateerde producten zoals kunstmest en landbouwmachines. De export van deze goederen kwam uit op € 10,6 miljard (plus 10%) en dat is eveneens een record.

Meeste van Nederlandse makelij

Van de export is bijna € 76 miljard (72%) van Nederlandse makelij, € 29 miljard betreft wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. De export van Nederlandse makelij groeide bovendien iets harder met bijna 11%, wederuitvoer groeide met ruim 6%.

Volgens de onderzoekers heeft de Nederlandse economie in 2021 ongeveer € 46 miljard verdiend aan de export. Daarvan is ruim € 42 toe te rekenen aan de export van de goederen en € 4 miljard dankzij wederuitvoer.

Sierteelt 25% gestegen

Binnen de verschillende producten is de export van sierteeltproducten veruit de grootste categorie. De exportwaarde steeg met 25% naar € 12 miljard, dat komt vooral door de sterk gestegen prijzen van bloemen en planten. Vlees is het tweede exportproduct, de waarde steeg met 7% naar ruim € 9 miljard. De export van zuivel en eieren steeg met 5% naar € 8,7 miljard. De exportwaarde van groente steeg licht naar € 7,2 miljard. In de sierteelt en vleesexport is bijna 90% van Nederlandse makelij, voor zuivel en eieren en groente is dat ruim 80 %.

Het CBS en Wecr hebben in de cijfers rekening gehouden met de prijsstijgingen die vooral in de tweede helft van 2021 begonnen en nog steeds verder oplopen.

Vooral buurlanden

Duitsland blijft met een aandeel van 25% veruit de belangrijkste handelspartner voor food en agrarische producten. België is goed voor 12% en nummer drie Frankrijk. Dit land is het Verenigd Koninkrijk, nummer vier, voorbij gestreefd. Italië is wat exportwaarde betreft de nummer vijf, dat was vorig jaar nog China. De export naar China is na het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste bestemming buiten de EU. Het overgrote deel van de exportwaarde wordt behaald in de buurlanden.

De grootste groei van de exportwaarde is ook behaald in de landen dichtbij. Dat betreft Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. De export naar het Verenigd Koninkrijk bleef vrijwel gelijk. Het grootste effect van brexit moet nog komen omdat de handelsbelemmerende maatregelen zoals extra grenscontroles deels uitgesteld zijn. Wat vooral minder werd, is de wederuitvoer naar het VK, de doorgaans lucratievere uitvoer van Nederlandse makelij nam wel toe.

Minister onder de indruk

De kersverse minister van LNV, Henk Staghouwer, is enorm onder de indruk van de exportcijfers: “We mogen dat internationale aspect van onze agrofoodsector dan ook niet uit het oog verliezen nu we aan de vooravond staan van een omslag naar meer duurzame land- en tuinbouw. En dat hoeft ook niet. Ik zie een kans voor de Nederlandse agrosector om binnen de grenzen van wat mogelijk is te blijven produceren voor de wereld, maar vooral en ook nadrukkelijk onze kennis en kunde over bijvoorbeeld gewassen, teelttechnieken èn duurzaamheid nog meer met de wereld te delen. Ik blijf mij daarom inzetten voor een sterke Nederlandse positie binnen de wereldwijde voedselketen.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zuivelmarkt en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin