PluimveeNieuws

Nieuw klimaatadvies voor vleeskuikenstallen

Wageningen – Het Klimaatplatform Pluimveehouderij heeft het advies voor de klimaatinstellingen in vleeskuikenstallen vernieuwd. Het advies is opgesteld naar aanleiding en op basis van resultaten van onderzoek van Wageningen UR Livestock Research naar de warmte-, vocht en CO2-productie van vleeskuikens.

Met name het advies voor de instelling van de minimum ventilatie is aangepast. De tot nu toe gebruikte gegevens voor het berekenen van de verwarmingscapaciteit en de minimum ventilatiebehoefte voor vleeskuikenstallen zijn gebaseerd op onderzoek uit de jaren negentig. Bij het Klimaatplatform en in de praktijk bestond de indruk dat bij de huidige kuikens, die sneller groeien en meer voer per dag opnemen, de productie van warmte, vocht en CO2 afwijken van die historische data. Ook wordt de laatste jaren steeds vaker verwarming toegepast waarbij de rookgassen niet in de stal terecht komen, wat consequenties heeft voor de ventilatiebehoefte. Daarom heeft Wageningen UR, met PPE-subsidie, de minimum ventilatiebehoefte van vleeskuikens onderzocht. Een onderdeel van was het meten van de warmte-, vocht- en CO2-productie in zogenaamde respiratiecellen.

Op basis van de meetresultaten is berekend hoeveel ventilatie nodig is bij welke leeftijd van de dieren, afhankelijk van het toegepaste verwarmingssysteem. Het bleek dat de gevonden meetwaarden wat lager liggen dan de berekende waarden op basis van tot nu toe gebruikte (internationale) gegevens.

Daarna is berekend wat de meest optimale ventilatiebehoefte is. Om de ventilatie goed af te stemmen op de behoefte van de kuikens kan dit het beste op basis van het metabool gewicht van de dieren. Omdat deze term minder bekend bij pluimveehouders, is samen met het Klimaatplatform Pluimveehouderij, dit vertaald naar een schema op basis van het levend gewicht. Dit schema is verwerkt tot een bijgesteld advies, dat sinds deze week beschikbaar is op de website van Wageningen UR Livestock Research.

Meer informatie over de prijzen van vleeskuikens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

VCN
Vrije, lichte kuikens
Vrije, zware kuikens
ABC-prijs
Jan van Ee
Broedeieren NOP/NVP
Broedeieren vrij
Totaaloverzicht pluimveevlees
Beheer
WP Admin