Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

NEPG: minder areaal en kleine knollen

De arealen consumptieaardappelen in het noordwesten van de EU, ofwel het gezamenlijke productiegebied van Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, zijn dit aardappelseizoen 4,7% kleiner dan in het oogstjaar 2020-‘21.

Dat meldt de NEPG, federatie van aardappelorganisaties, waaronder telersverenigingen, in dit gebied. Als geheel krimpt het areaal met 24.300 hectare. Van de vier landen afzonderlijk verliest Frankrijk het minste van zijn areaal: 4.800 hectare ofwel 3%. In Duitsland is de terugval 6.600 hectare (-3,5%). Nederland en België gaan er met respectievelijk 5.000 hectare (-6,5%) en 7.900 hectare (-8,2%) verhoudingsgewijs het meeste op achteruit. NEPG, in Nederland vertegenwoordigd door Verenigde Telers Akkerbouw, noemt dat laatste een historische gebeurtenis, aangezien beide landen de laatste twintig jaar vrijwel steeds hun aardappelreaal hebben uitgebreid.

Over de mogelijke gevolgen voor de productie doet NEPG geen harde uitspraken, men wijst erop dat de omvang van de oogst meer zal afhangen van de opbrengsten per hectare dan van de areaalontwikkeling. Bij gemiddelde opbrengst van 45 ton/ha zal de productie 22,4 miljoen ton bedragen. Die hoeveelheid zit tussen de vorige beide oogsten in. Wat betreft zowel de vroege aardappelen als de hoofdoogst is er echter nog veel onduidelijk.

Knollen kleiner dan gemiddeld

Wel constateert de NEPG dat in de vier landen de aardappelplanten weliswaar veel blad hebben ontwikkeld, maar dat de knollen kleiner zijn dan gemiddeld. Bij de rassen voor de hoofdoogst lijkt de knolzetting hoger dan in de afgelopen jaren.

Voor de kortere termijn trekt NEPG nog de conclusie dat de hevige regenval van de laatste weken een rem kan zetten op de snelle opbouw van droge stof in de knollen. Dat kan de levering van contracten vertragen en geeft zo wat ‘lucht’ aan de laatste oude aardappelen van de oogst 2020.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin