NEPG maakt zich zorgen over de pootgoedproductie. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

NEPG maakt zich zorgen over pootgoedproductie

De Noordwest-Europese aardappeltelersorganisatie NEPG maakt zich zorgen over de pootgoedproductie dit jaar. Areaalkrimp brengt de beschikbaarheid van pootgoed in 2024 in gevaar, waarschuwt de organisatie.

Lees onderaan dit artikel: EU-landen nemen nog weinig pootgoed af

De NEPG vreest dat het areaal pootgoed dit jaar met minimaal 5.000 hectare krimpt in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en enkele belangrijke pootgoedlanden als Schotland en Denemarken. Aardappeltelers gaan meer aardappelen voor de verwerking telen in plaats van pootgoed, vreest de aardappeltelersorganisatie.

Boeren stappen over op fritesaardappelen omdat de winstgevendheid van pootgoed te wensen overlaat in vergelijking met fritesaardappelen. Ook de strengere regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen doet akkerbouwers besluiten minder pootgoed te telen, aldus de NEPG.

Groeiende vraag naar fritesaardappelen

De aardappelverwerkers verhoogden hun contractprijzen voor dit jaar fors en daarmee ontstaat een grotere concurrentie voor de pootgoedteelt. De industrie heeft een groter areaal fritesaardappelen nodig om in te spelen op de groeiende vraag naar fritesaardappelen. Nieuwe fabrieken en verwerkingslijnen moeten daarvoor van grondstof worden voorzien en dat vergt een groter areaal aan aardappelen.

Het groeiende areaal voor de verwerkers vraagt ook meer pootgoed. En als de groei van de fabrieksaardappelen ten koste gaat van de pootgoedteelt dan gaat dat juist knellen, zo waarschuwt de NEPG.

Meer fritesaardappelen in Nederland

In Nederland zal de uitbreiding van de fritesaardappelteelt ten koste gaan van de zowel de pootgoed- als zetmeelaardappelteelt, stelt de aardappeltelersorganisatie. In 2022 telde Nederland ruim 43.000 hectare pootgoed en een vergelijkbaar areaal werd ingezet voor de productie van zetmeelaardappelen. De consumptieaardappelteelt besloeg vorig jaar iets minder dan 77.000 hectare.

In Duitsland en Frankrijk ook meer fritesaardappelen

In Noord-Duitsland wordt een verdere verschuiving verwacht van tafel- en zetmeelaardappelen naar fritesaardappelen. Nadeel voor deze telers is de relatief grote afstand van de teeltgebieden naar de fabrieken die vooral in Zuid-Nederland en in België staan. Bovendien moeten de aardappelen concurreren met andere gewassen die afgelopen jaar fors hogere prijzen opbrachten.

In Frankrijk wordt areaalgroei van de fritesaardappelteelt verwacht ten koste van het areaal pootgoed en tafelaardappelen. In België wordt eerder gerekend op vermindering van het totale aardappelareaal in verband met strengere wetgeving op stikstofgebruik en het tegengaan van erosie.


EU-landen nemen nog weinig pootgoed af

De Nederlandse pootaardappelexporteurs hebben tot en met februari nog maar weinig pootgoed afgeleverd naar EU-landen.

Dat valt op te maken uit een overzicht van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

De afzet binnen de Europese Unie loopt 3,6% achter bij vorig jaar. Dat komt met name omdat er in de maand februari minder pootgoed naar lidstaten van de EU is geëxporteerd. Vooral de afzet naar Italië en Duitsland bleef vorige maand kleiner dan in dezelfde periode van vorig jaar. De pootgoeduitvoer naar Italië is tot nog toe ook 16% kleiner dan het 5-jarig gemiddelde. De Italianen importeerden vorige maand 16.192 ton, hetgeen bijna 3.000 ton minder is dan vorig jaar.

Lees verder onder de grafiek

Veel pootgoed naar Turkije

Duitsland nam vooralsnog ook minder pootgoed af, maar dit land importeert de grote hoeveelheden in maart en april. Buiten de EU ging er in februari vooral pootgoed naar Turkije. Dat land importeerde vorige maand 8.176 ton. Daarmee waren de Turken na Italië de grootste afnemer in februari. Naar Servië en Zwitserland gaat ook wat meer pootgoed.

Irak kocht vorig jaar wat minder pootaardappelen, maar is dit jaar weer helemaal terug aan het Nederlandse pootgoedloket. Eind februari stond de teller van het exportkwantum naar Irak weer ruimschoots boven de 20.000 ton. Hetzelfde geldt voor Saoedi-Arabië. Mede daardoor staat de uitvoer naar Azië op 116.417 ton en dat is een derde meer dan een jaar geleden en 17% meer dan het 5-jarig gemiddelde.

Export pootgoed naar Afrika neemt toe

Met nog een kleine uitvoer in februari klimt de export naar Afrika boven de 190.000 ton. Algerije is de grootste afnemer met bijna 90.000 ton. De uitvoer naar Egypte handhaaft zich op het niveau van vorig jaar. In Marokko doen de Nederlanders goede zaken. Vergeleken met vorig jaar is de afzet naar dat land ruim 20% groter. Ook Libië, Sudan en Tunesië kopen meer pootgoed dan vorig jaar.

Een opvallend sterke groei is er in de pootgoedverkoop naar Senegal. Dit land heeft pas sinds december 2019 een plekje op de exportlijst. Dit jaar groeit de afzet naar dit land tot bijna 3.600 ton (vorig jaar 1.129 ton).


Beheer
WP Admin