Partner
Foto: Limagrain RundveePartner

Nederlands klimaat vraagt oogstzekere rassen

Als teler in Nederland merk je het als geen ander: ons klimaat en het groeiseizoen worden steeds grilliger. De laatste drie jaar kwamen alle extremen aanbod: langdurige koude, extreme hitte, nijpende droogte, extreme neerslag en zware storm. Hoe kan je je daar in de ruwvoerteelt tegen wapenen?

Op onze dure landbouwgrond zijn stabiel hoge ruwvoeropbrengsten van hoge kwaliteit cruciaal voor het bedrijfsrendement én de continuïteit van het bedrijf. Bedrijven met de hoogste kVEM-opbrengsten per hectare hebben lagere voerkosten en daardoor een fors hoger rendement.

In de maisteelt wordt het rendement bepaald door de totale voederwaarde die je van elke hectare oogst, afkomstig uit de zetmeelopbrengst en voederwaarde uit de restplant.

 

Veilige rassenkeuze

Bij elke teelt en zeker bij maïs is een slimme rassenkeuze dé manier om je te wapenen tegen weersextremen. Selecteer je rassen op de kenmerken:

1) Vroegheid

Bij maisrassen uit de Rassenlijst doen zeer vroege en vroege rassen qua opbrengst nog maar weinig onder voor middenvroege rassen. Wel zorgen ze voor een vroegere maisoogst, met alle voordelen van dien: minder kans op structuurschade aan de bodem, minder kans op niet volledig afgerijpte mais en de ruimte om een geslaagd vanggewas te telen, dat overgebleven nutriënten bindt voor de volgende hoofdteelt.

2) Stevigheid en gezondheid

Zware zomerstormen stellen de mais de laatste jaren flink op de proef. Kies uitsluitend maisrassen met hoge Rassenlijstcijfers op stevigheid, die dit ook in de praktijk waarmaken. Let ook op de cijfers voor ziekteresistenties op de Rassenlijst.

3) Oorsprong

LG maisrassen zijn ontwikkeld in een echt Nederlands kweekprogramma. In tegenstelling tot de andere rassen, die elders in Europa worden ontwikkeld, zijn ze daarom perfect afgestemd op ons klimaat.

Neem geen risico in ons Nederlandse groeiseizoen

Neem geen risico in ons Nederlandse groeiseizoen

Nederlandse maïsveredeling

Vanuit het Zeeuwse Rilland werkt veredelaar Louis Vlaswinkel met zijn team al ruim 25 jaar aan nieuwe maïsrassen voor de teelt in Nederland. Op een uitgebreid netwerk van proefvelden veredelen zij rassen die het allerbeste scoren op voederwaarde en oogstzekerheid onder de Nederlandse omstandigheden. En dat zie je terug op de Aanbevelende Rassenlijst.

Oogstzeker bouwplan

In de gewaskeuze zijn diverse mogelijkheden om je bouwplan extra oogstzeker te maken. Kijk naast alleen gras en mais eens naar alternatieve voedergewassen:

Voederbieten leveren bijvoorbeeld de allerhoogste kVEM per hectare, ook in minder groeizame jaren.
 

Luzerne wortelt zeer diep en is daardoor minder gevoelig voor droogte dan gras.
 

Vlinderbloemigen zoals veldbonen, erwten en klavers binden hun eigen stikstof uit de lucht en verhogen zo ruwvoeropbrengsten bij teruglopende bemesting.

 

Voor meer informatie over een oogstzeker bouwplan in 2018:
bekijk de LG maisrassen voor 2018
neem contact op met de LG-ruwvoerspecialist voor gratis advies
vind jouw LG-dealer in de buurt
Beheer
WP Admin