PluimveeNieuws

MRSA op 8 procent vleeskuikenbedrijven

Den Haag – De meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) wordt aangetroffen bij 8 procent van de vleeskuikenbedrijven. De bacterie komt voor bij de kuikens en in stalstof. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (Buro) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) liet uitvoeren.

Het gaat vooral om de ‘veegerelateerde’ variant van MRSA, de zogenoemde LA-MRSA, die ook eerder bij varkens en vleeskalveren is aangetroffen. Van de vleeskuikenhouders is 9 procent drager van de MRSA-bacterie. Voor slachthuispersoneel van vleeskuikens kan dit percentage oplopen tot 14 procent. Volgens Buro zijn extra maatregelen nodig om de beroepsgroepen die in contact komen met levende vleeskuikens, beter te beschermen.

In slachterijen met gasverdoving is de kans op een MRSA-besmetting bijna vier keer kleiner dan in slachterijen met elektrische verdoving via een ‘waterbad’. Bij gasverdoving bewegen de dieren namelijk minder. Er komen dan minder stofdeeltjes vrij in de lucht, waardoor de kans op besmetting met de bacterie kleiner is. Omdat er bovendien ook minder ongerief is voor de dieren, pleit Buro ervoor om over te schakelen op een slachtmethode waarbij de dieren zo min mogelijk bewegen. Buro adviseert werknemers die extra worden blootgesteld aan MRSA een masker te dragen voor een betere bescherming tegen stofdeeltjes.

Bij gezonde mensen levert de MRSA-bacterie weinig risico op. Voor mensen in ziekenhuizen is MRSA gevaarlijker, omdat zij vatbaarder zijn voor infecties. Bovendien is MRSA niet te behandelen met gangbare antibiotica. Het antibioticagebruik in de veehouderij wordt genoemd als een risicofactor voor het ontstaan van antibioticaresistentie bacteriën zoals de MRSA.

Uit het meest recente antibioticarapport van landbouweconomisch instituut LEI bleek dat de vleeskuikensector in 2012 een daling van 60 procent in het antibioticagebruik (ten opzichte van 2009) heeft gerealiseerd. Vanuit de vleeskuikensector zijn er ook verschillende initiatieven om verdere reductie te stimuleren. Bijvoorbeeld 2 Sisters Storteboom, verwerker van pluimveevlees, gaat de komende jaren een groot antibioticaproject opzetten.

Naar aanleiding van het onderzoek bij vleeskuikens wordt er vanuit het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) niet directe acties ondernomen “We geven wel indirect aandacht aan de MRSA-problematiek. Omdat we intensief bezig zijn met onderzoeken naar verminderen van ESBL-bacteriën in de pluimveesectoren. En dan specifiek naar interventiemaatregelen die hiervoor genomen kunnen worden. Door deze maatregelen is het heel goed mogelijk dat hiermee ook het bestaan van MRSA wordt aangepakt”, aldus een woordvoerder van het PPE.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin