AlgemeenNieuws

Mestvergisting is niet rendabel

Sterksel – De hoge investeringskosten zijn te hoog, waardoor mestvergisting nog niet rendabel is. Dat is de conclusie van onderzoekers, specialisten en agrarisch ondernemers op een bijeenkomst over monovergisting in Sterksel.

Kleinschalige monovergisting op het boerenbedrijf kan nog niet uit omdat de investeringskosten te hoog zijn en de opbrengst te laag. “De uitkomst van het onderzoek sluit aan bij praktijk van covergisting. Mest kan helpen om het biologisch proces in covergisters stabiel te houden. Maar mest bevat een te laag drogestofgehalte om op zichzelf renderend te zijn met de huidige hoge investeringskosten. De aanschafkosten zouden minstens gehalveerd moeten worden, wil het interessant worden”, zegt Hans van den Boom, sectormanager duurzame energie van de Rabobank over de uitkomst van het onderzoek. De kosten waarmee boeren te maken krijgen als ze kiezen voor een mestvergister zijn afschrijving, rente en onderhoud. “Deze kosten zijn te hoog. De belangstelling uit de sector voor kleinschalige mestvergisting is tanende.”

Gemiddeld kost een mestvergister circa 400.000 euro. De terugverdientijd is vijftien jaar. Wordt de aanschafprijs van een monovergister gehalveerd, dan is het netto resultaat 7.500 euro en is de terugverdientijd nog zeven en een half jaar en het rendement 8,5 procent, rekende Jan Schellekens, specialist vergisting en energie bij Agrifirm Elax uit. “Het rendement bij de huidige investeringskosten is nul. De investeringskosten moeten tenminste gehalveerd worden, wil monovergisting renderen”, aldus Schellekens. Hij maakt de kanttekening dat dankzij de economische crisis de elektriciteitsprijzen laag zijn. Stijgen de elektraprijzen, dan verkort het de terugverdientijd en stijgt het rendement van de vergister. Schellekens benadrukt dat met de huidige techniek en kosten ook de mestvergisting van rundveemest niet rendabel is zonder subsidie.

Volgens onderzoeksmedewerker Bas Peters werken fabrikanten aan een zogenaamde mestvergister 2.0.  Deze generatie vergisters zou voordelig zijn en minder onderhoud vragen. Ook kan het mogelijk wel interessant om monovergisters te intergreren in andere mestverwerkingssystemen.

Alleen op grote veebedrijven kan het interessant zijn om een mestvergister te integreren in de bedrijfsvoering. Op dit moment draaien vijf monovergistingsinstallaties in Nederland. Deze staan op bedrijven met melkkoeien of kalveren.

Beheer
WP Admin