Meldingsnorm AI aangepast: sterfte per koppel PluimveeNieuws

Meldingsnorm AI aangepast: sterfte per koppel

De meldingsnorm van sterfte ten behoeve van de monitoring van Aviaire Influenza (AI) geldt niet langer voor bedrijfsniveau, maar voor koppelniveau. Dit staat in een wijziging van de Regeling preventie dierziekten. De wijziging is donderdag gepubliceerd in de Staatscourant en gaat vandaag, vrijdag 4 december 2015, in. De wijziging heeft tot doel eerder AI-besmettingen vast te stellen.

Pluimveehouders zijn verplicht om verhoogde sterfte bij pluimvee en overige AI-gevoelige dieren te melden. Daarbij ging het om een overschrijding van de sterfte als percentage van het totaal aantal op het bedrijf aanwezige dieren. Klinische verschijnselen, zoals sterfte, en verspreiding van de ziekte, treden eerst op binnen een stal. Pas in een later stadium kunnen ziekten zich verspreiden tussen stallen op een bedrijf. Uit de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep in 2014 is gebleken dat de grenswaarden voor de meldplicht op bedrijfsniveau niet gehaald werden. Dat kan de opsporing van deze besmettingen vertragen. Om een besmetting zo vroeg mogelijk op te sporen is het daarom van belang dat de meldplicht niet op bedrijfsniveau, maar per koppel geldt. Zo wordt het verspreidingsrisico in het beginstadium verkleind en kan de schade worden beperkt. Bureau Berenschot had deze wijziging onderschreven in het evaluatierapport van de aanpak van de HPAI in 2014.

Noodnummer bij hoge sterfte

Concreet vermeldt de Regeling preventie dierziekten dat ondernemers onverwijld aan het landelijk telefoonnummer voor dierziekte moeten melden wanneer de sterfte van leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens die ouder zijn dan 10 dagen, op twee opeenvolgende dagen 0,5% op meer per koppel per dag is, of van vleeskalkoenen op twee opeenvolgende dagen 1% of meer is, of van AI-gevoelige dieren meer dan 3% per week is.

Dierenarts inschakelen

Daarnaast moet de ondernemer zijn dierenarts consulteren indien bij AI-gevoelige dieren een klinisch probleem zichtbaar is, er op twee opeenvolgende dagen een reductie van voer- of drinkwateropname is van meer dan 5% per dag, en er bij leghennen of vermeerderingsdieren op twee opeenvolgende dagen een reductie van de eiproductie is van 5% of meer per dag.

Ondanks dat deze wijziging was voorgesteld in het begin november verschenen evaluatierapport van Berenschot, had koepelorganisatie Avined niet verwacht dat deze zo snel al zou worden geïmplementeerd.

Lees meer over de wijziging van de Regeling preventie.