AkkerbouwNieuws

Luizenbestrijder PotatoPrid per 1 januari verboden

Het insecticide PotatoPrid, op basis van de neonicotinoïde imidacloprid, wordt per 1 januari 2016 verboden. Dit heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) besloten.

Hiermee loopt het CTGB vooruit op de Europese besluitvorming. In tegenstelling tot eerdere aannames blijkt uit Deens onderzoek dat aardappelplanten wel aantrekkelijk zijn voor bijen. Daardoor ontstaat het risico dat bijen worden blootgesteld aan imidacloprid. PotatoPrid, van fabrikant Adama, is een generieke Amigo, waarvan de toelating in 2011 verviel, maar dan in een iets hogere concentratie. In niet-bloeiende gewassen, zoals suikerbieten, blijven middelen op basis van imidacloprid toegelaten.

Bezwaren tegen neonicotinoïden

In 2014 tekende één toelatingshouder, één gebruikersorganisatie en diverse milieuorganisaties, waaronder Greenpeace en Natuur & Milieu, veertien bezwaren aan tegen de besluiten over imidaclopridhoudende middelen, die het CTGB in januari 2014 nam. Woensdag 25 november besloot het CTGB het advies van de Adviescommissie van Bezwaarschriften te volgen en twaalf bezwaren ongegrond te verklaren. In twee gevallen wijkt het CTGB af van dit advies.

Het eerste geval betreft de voorbereiding van het herregistratiebesluit Admire, waarbij het CTGB stelt dat het overgangsrecht van toepassing is. Het gebruiksvoorschrift van Admire is gewijzigd.

Strengere eisen glastuinbouw

Ten tijde van de procedure, maar los van eerdergenoemde bezwaren, heeft het CTGB ook geconstateerd dat de wettelijke gebruiksvoorschriften van de middelen Admire, GAUCHO TUINBOUW, KOHINOR 700 WG en WOPRO Imidacloprid 70 WG onvoldoende duidelijk zijn. Met het besluit van 25 november zijn deze ook aangescherpt.

Naast de al eerder voor de bedekte teelten opgelegde zuiveringseis voor het lozen op oppervlaktewater, wordt de zuiveringseis ook opgelegd voor lozing op het riool. Met deze aanpassing mogen glastuinders de vier middelen op basis van imidacloprid in de glastuinbouw blijven toepassen, mits ze over een zuiveringsinstallatie beschikken.

Beheer
WP Admin