Foto: ANP AlgemeenNieuws

LTO wil een wolvenbeheerplan

Er moet een wolvenbeheerplan komen, meldt LTO-bestuurder Ben Haarman.

Volgens Haarman moet er een soortgelijk plan komen als er voor edelherten en wildzwijnen is in Nederland: bij overschrijding van het maximaal gewenste aantal dieren in een bepaald gebied moet afschot mogelijk zijn. “Zeker als een wolf er herhaaldelijk in slaagt om vee aan te vallen, moet afschot mogelijk zijn”, aldus Haarman. Hij benadrukt dat er op Europees niveau een vrijstelling moet komen op de beschermde status van de wolf.

Definitieve wolvendraaiboek

Eind deze maand wordt het definitieve wolvendraaiboek gepresenteerd door het Interprovinciaal overleg (IPO). “Een pluspunt van het wolvenplan is dat in ieder geval tot 2022 alle schapenhouders, bedrijfsmatige- en hobbyschapenhouders, een financiële vergoeding krijgen”, meldt Haarman. Toch is LTO Nederland kritisch op het voorlopige wolvenplan 2.0.

Landelijke in plaats van provinciale afspraken

Schapenhouderij LTO-vakgroep voorzitter Saskia Duives betreurt dat weinig van de inspanningen die LTO geleverd heeft terug te vinden zijn in het voorlopige wolvenplan. Ze wijst er op dat niet alleen schapenhouders getroffen worden, maar ook eigenaren van vleesvee, paarden en eigenaren van recreatiebedrijven krijgen te maken met de wolf. Bovendien dringt LTO Nederland aan op landelijke afspraken over de kosten van preventieve maatregelen, in plaats van provinciale afspraken.

Lees ook: Actie ondernemen vanwege komst wolf

Beheer
WP Admin