Partner
Dirk van den Top (links) en Johan de Weerd - Foto: Ivo Hutten PluimveePartner

‘Langere salmonella-bescherming scheelt veel’

Is de preventie van salmonella een zaak van de pluimveehouder, of is het een ketenverantwoordelijkheid? Dirk van den Top, biologisch pluimveehouder in Ede, en Johan de Weerd van broederij en opfokorganisatie Agromix gaan over deze vraag in gesprek.

Van den Top ziet salmonella zeker nog als een wezenlijke bedreiging voor de eiersector. Preventie staat bij hem hoog op het prioriteitenlijstje. “We hebben natuurlijk een uitloop voor de kippen en hier in de buurt zitten veel veehouders. Een eventuele besmetting kan zich snel verspreiden, via ongedierte of bijvoorbeeld via het voer. Ik denk dan ook wel dat de hele keten een verantwoordelijkheid heeft in het voorkomen van salmonella, maar in eerste instantie heeft de pluimveehouder die.”

Adviserende rol

Ook De Weerd ziet preventie vooral als een taak voor de ondernemer. “Natuurlijk benadrukken we wel hoe belangrijk hygiëne en andere preventieve maatregelen zijn, maar uiteindelijk is dat de verantwoordelijkheid van de legpluimveehouder. Bij de opfok ligt dat natuurlijk anders, daar eisen we wel degelijk dat het bedrijf er netjes bij ligt.”

Wel heeft de opfokorganisatie een adviserende rol in de vaccinkeuze, een belangrijk thema voor pluimveehouder Van den Top.

‘Het is mooi meegenomen dat de nieuwe subsidieregeling de meerkosten van DUO dekt, maar het zou voor mij niet uitmaken’

Duur van de bescherming

Het belangrijkste aspect waar de ondernemer op let, is de duur van de bescherming. “Dat vind ik veel belangrijker dan bijvoorbeeld de kosten. We gebruiken AviPro Salmonella DUO en natuurlijk is het mooi meegenomen dat de nieuwe subsidieregeling de meerkosten daarvan dekt, maar het zou voor mij niet uitmaken.”

Dat er collega’s zijn die hun vaccinkeuze wel van financiële overwegingen laten afhangen, kan hij zich niet goed voorstellen. “Omdat we zelf ook opfokhennen hebben, weet ik wat voor bedragen er in totaal worden uitgegeven aan de verschillende entingen. Dan vind ik het ongelooflijk dat je als pluimveehouder voor een niet-optimaal vaccin zou kiezen om 6 cent te besparen. De langere bescherming scheelt je zo 100 eieren.”

Dirk van den Top (links) en Johan de Weerd. - Foto: Ivo Hutten

Dirk van den Top (links) en Johan de Weerd. – Foto: Ivo Hutten

Subsidieregeling

Toch is de vergoeding wel degelijk een argument voor ondernemers, ziet De Weerd. “Als er tijdens verkoopgesprekken discussie is over het entschema, gaat dat meestal over de kosten.” In de subsidieregeling voor 2017 wordt een hogere vergoeding toegekend aan combivaccin DUO. Dat maakt het voor Agromix gemakkelijker om DUO te adviseren en was een van de redenen om dit te adviseren als standaard vaccin.

“Natuurlijk bekijken we het per bedrijf, maar 80 tot 90% van onze hennen wordt met het standaardschema gevaccineerd. Vooral vanwege de lange bescherming, maar bij bedrijven met uitloop of in regio’s met verschillende soorten veehouderijen is ook de bescherming tegen zowel Se als St belangrijk.”

Nieuw standaardvaccin

Van den Top is blij dat de langere en bredere bescherming de nieuwe standaard is. “Daardoor is de dekkingsgraad hoger en ik denk wel dat dat het risico op insleep vermindert. Ook voor je collega’s en voor de sector als geheel is het belangrijk dat je als pluimveehouder ziektes voorkomt. Wat dat betreft is salmonella-preventie en zelfs vaccinatie wel een ketenverantwoordelijkheid.”

Ook De Weerd vindt dat de hele keten een aandeel heeft in salmonella-preventie. “Het zwaartepunt ligt bij de pluimveehouder, maar ook wij leveren een bijdrage door te zorgen voor goed uitgevoerde vaccinaties bij de opfokker. Iedereen (erfbetreders, leveranciers en transporteurs) heeft de verantwoordelijkheid zorgvuldig te werken om insleep te voorkomen.”

Beheer
WP Admin