Partner
Foto: Elanco PluimveePartner

Stel dat… je kan zien hoe gezond BL1S-kuikens zijn

De route die het beoordelingsproces voor een koppel reguliere of Beter Leven 1 ster (BL1S) vleeskuikens doorloopt is op veel punten gelijk, echter de factoren die aan het stalbeeld bijdragen zijn bij BL1S-kuikens vaak moeilijker te zien, zegt Dawn Reinhoudt, pluimveedierenarts bij Elanco.

Wanneer ik de voorruimte van een vleeskuikenstal, regulier of Beter Leven 1 ster, binnenstap, begint mijn reis naar het vaststellen van het koppelbeeld. Het koppelbeeld waar onder andere stalklimaat, strooiselkwaliteit, kuikengedrag en -gezondheid onderdeel van zijn en worden beoordeeld. Ik gebruik mijn zintuigen en toets mijn bevindingen aan eerder opgedane kennis en ervaring.

Eerste halte: de stalkaart

De eerste halte van mijn reis is de stalkaart waarbij mijn interesse uitgaat naar de leeftijd, uitval, voeropname en het gewicht van het koppel. Als er een stalraampje aanwezig is, gluur ik even naar binnen om het gedrag en de verdeling van de kuikens te observeren.

Vervolgens verplaats ik mij naar de laarzenbak bij de ingang van de stal. Ik observeer de reactie van het koppel op mijn binnenkomst (gaan de koppen omhoog?), aanschouw de mate van activiteit (kuikens in rust of staan ze aan de voerlijn?), luister naar de stalgeluiden (is er proest?) en voel enigszins het stalklimaat. Dit momentje bij de staldeur duurt slechts enkele seconden maar schetst de contouren van het stalplaatje.

Mijn reis zet zich voort en ik stap de stal binnen. Na een korte stop bij de voerhopper (wat vreten de kuikens?) kies ik een pad tussen de voer- en waterlijnen door richting de achterkant van de stal (ligt er voer in de pannen?). Zittende kuikens komen in de benen en gaan opzij (hoe makkelijk bewegen ze?).

Strooisel

In de vrijgekomen open ruimte kan ik het strooisel zien liggen. Ik ga op mijn hurken op kuikenhoogte zitten en beoordeel strooisel- en mestkwaliteit (hoe is de vertering?). Nu ik me toch op dit niveau bevind, probeer ik de temperatuur en luchtverplaatsing tussen de kuikens te voelen. Vervolgens sta ik rustig op en vervolg mijn pad.

Tijdens het lopen blijf ik alert op opvallende geluiden en gedrag (zijn de kuikens rustig of schrikachtig?) en let tegelijk op grootte, vorm en houding van de kuikens. Af en toe vang ik een kuiken en voel naar de krop, de borstspieren en bekijk de voetzolen.

Uiteindelijk selecteer ik enkele kuikens voor verder onderzoek en neem deze mee de stal uit. Mijn waarnemingen in de stal hebben het stalbeeld ondertussen grotendeels ingekleurd maar het is belangrijk om te zien of mijn gevormde stalbeeld overeenkomt met wat de kuikens vanbinnen vertellen (wat is de impact, heb ik iets gemist?). Hierbij kan aanvullende diagnostiek voor de (noodzakelijke) puntjes op de i zorgen.

Pas wanneer ik alle haltes door de stal én de kuikens gepasseerd ben, kan ik stellen dat mijn stalbeeld compleet is. Een laatste, niet onbelangrijk vraag is dan nog: wat doet het stalbeeld met de (toekomstige) technische resultaten?

Kuikenbeeld nóg belangrijker geworden

Ik kan me nu voorstellen dat je je afvraagt wat dit met de stelling ‘Stel dat… je kan zien hoe gezond BL1S-kuikens zijn?’ te maken heeft. De route die het beoordelingsproces voor een koppel reguliere of Beter Leven 1 ster vleeskuikens doorloopt is op veel punten gelijk, echter de factoren die aan het stalbeeld bijdragen zijn bij BL1S-kuikens vaak moeilijker te zien. Het kuikenbeeld is voor mij daardoor nóg belangrijker geworden in het beoordelen van het BL1S-stalbeeld. BL1S-kuikens kunnen er dus zeker gezond uitzien, maar met alleen vanbuiten kijken zie je niet het hele plaatje.

Lees hier meer over het beoordelen van BL1S-kuikens en hun stalbeeld.

Auteur: Dawn Reinhoudt, Pluimveedierenarts Elanco

EM-NL-22-0134

Beheer
WP Admin