Foto: Mark Pasveer BoerenlevenOpinie

‘Landbouwshow als ontmoetingsplek’

Boeren ‘achter de dampalen’ kan niet meer. Zoek verbinding met je omgeving.

De landbouwshow is een begrip en traditie in de regio waar ik woon. De eerste maandag van augustus is door veel boeren, leveranciers en burgers voor dit evenement gereserveerd. Het is een plek en een dag waar de liefde en de passie voor het agrarische vak en alles wat daarmee samenhangt tot uiting komt.

Maar het is ook een plek en een dag waar boer en burger elkaar ontmoeten. In gesprekken met ondernemers vraag ik weleens: “Wat houdt je gaande?” De antwoorden die ik regelmatig krijg, zijn ‘vrijheid’, ‘het vee’, ‘ondernemerschap’ en ‘hier ligt mijn hart’.

Het bijna onmogelijke kan tóch als passie groot genoeg is

Als je samen onderzoekt waarom je bepaalde dingen doet, kom je uit bij je drijfveren. Die zetten mensen in beweging en motiveren om doelen te stellen en te halen. Een bijna onmogelijke opdracht of ambitieuze doelstelling kan toch haalbaar zijn als de motivatie, de drijfveer of de passie groot genoeg is, zelfs bij maatschappelijke of financiële tegenwind. Uiteraard is het fijn als de omgeving meewerkt.

Trots uitstralen en niet laten ontnemen

Als ik kijk naar de agrarische sector in ons land, dan zie ik bij veel ondernemers een grote mate van gedrevenheid. Dat moet ook wel, wil je de huidige uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Die gedrevenheid, gecombineerd met vakmanschap en innovatie, heeft ertoe geleid dat de Nederlandse landbouw tot de top van de wereld behoort. Dat is iets om trots op te zijn. En die trots mag je best uitstralen.

Sterker nog, ik zou adviseren: laat je trots niet ontnemen!

Open dag bij een pluimveebedrijf. Als boer heb je ook een brugfunctie, legt columnist Dik Veefkind uit. - Foto: Mark Pasveer

Open dag bij een pluimveebedrijf. Als boer heb je ook een brugfunctie, legt columnist Dik Veefkind uit. – Foto: Mark Pasveer

Als boer maatschappelijk relevant

Als boer ben je maatschappelijk relevant, zoals dat zo mooi heet. Je bent beheerder van het landschap, verzorger van vee en gewas en onmisbaar voor de voedselvoorziening. Dat legt een behoorlijke verantwoordelijkheid op je schouders.

Daarnaast vervullen steeds meer ondernemers een brugfunctie tussen burgers en het boerenbedrijf. In de vorm van educatie, vermaak of verblijf ontdekken steeds meer burgers hoe het boerenleven er werkelijk uitziet.

Zoek verbinding met omgeving

Een vitale landbouw kan niet zonder de verbinding te zoeken met de maatschappij, de mensen, de afnemers van jouw diensten en/of producten. De tijd van ‘boeren achter de dampalen’ is definitief voorbij. Daarom is het goed dat elke agrarisch ondernemer zich bewust is van zijn of haar rol en relevantie in het grote geheel, en daar naar handelt. Zoek verbinding met je omgeving, nodig mensen uit om te laten zien wat je drijft, vertel ze waarom jij je met ziel en zaligheid inzet om een mooi, verantwoord en gezond product te leveren.

Landbouwshow kans voor verbinding met burger

Een landbouwshow is een prachtige plek om als die verbinding te zoeken met bijvoorbeeld burgers.

Ik hoop dat de komende generaties boeren en boerinnen net zo gedreven zullen zijn als hun voorgangers, zodat we deze mooie en belangrijke tradities waar ook in ons land in stand kunnen houden.

Beheer
WP Admin