Partner
RundveePartner

Klaver en luzerne zijn echte alleskunners

Vlinderbloemigen zijn stikstofbinders én natuurlijke bronnen van eiwit. We kunnen klaver en luzerne omschrijven als echte alleskunners.

In veevoer worden ze gebruikt voor het eiwit of als structuurbron; in het veld om stikstof vast te leggen en humus op te bouwen. Met de huidige kunstmestprijzen worden vlinderbloemigen steeds vaker ingezet als een uitstekende optie om stikstof te benutten, en dat ook nog eens op een natuurlijke manier.

Veel voordelen met vlinderbloemigen

Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en maken dit beschikbaar in de bodem zodat planten het kunnen opnemen. Hierdoor kan de bemesting van kunstmest worden teruggeschroefd of soms zelfs helemaal worden weggelaten.

De planten hebben een hoog eiwitgehalte (circa 20%-25% ruw eiwit) waardoor deze zorgen voor eiwitrijk ruwvoer van eigen land. In veel melkveerantsoenen past het gebruik van vlinderbloemigen daarom perfect. Dit kan in combinatie met gras, soortenrijke mengsels of als monocultuur.

Klavers en luzerne in monocultuur

Luzerne en (rode) klaver hebben een uitgebreid diepgaand wortelstelsel. Hierdoor zijn ze beter bestand tegen droogte en verbeteren het bodemleven. De wortels scheiden stoffen (exudaten) uit waarmee het bodemleven gevoed wordt. In grasklaverpercelen kom je daarom vaak meer regenwormen tegen dan in percelen zonder klaver.

Teeltmanagement vraagt om aandacht

Om klaver en luzerne tot een succes te maken is goed teeltmanagement noodzakelijk. De planten hebben namelijk wat meer warmte nodig dan gras. Daarom is het advies om in te zaaien tussen half april en eind september. Zaai ook niet te diep, zo’n 0,5-1 cm is optimaal voor klaver en luzerne. Zo hebben de planten een vlotte beginontwikkeling waardoor deze zich goed kunnen vestigen.

Zorg ook voor een goede bodemtoestand tijdens het zaaien en de rest van de teelt. Een pH-waarde van minimaal 5,0 en voldoende kali zorgt ervoor dat de plant zich goed voelt. Klaver en luzerne zijn niet “allergisch” voor stikstof, maar bij wat minder stikstof ontwikkelen de planten zich het beste en is het profijt van de stikstofbinding van het gewas het grootst.

Het grootste gedeelte van het eiwit bevindt zich in de bladeren van de planten. Bij het oogsten is het dus belangrijk om deze ook mee in te kuilen. Probeer daarom zo min mogelijk, of niet, met de schudder door het veld te gaan. Wanneer dit wel gebeurt bestaat de kans dat de bladeren van de plant afvallen en deze op het perceel achterblijven, wat natuurlijk zonde is.

Rhizobium

Vlinderbloemigen binden de stikstof uit de lucht in samenwerking met rhizobium bacteriën in de bodem. Daarom is de aanwezigheid van deze organismen is zeer belangrijk.

Dynaseed® LegumeMaxx is de innovatieve coating van DSV zaden voor klaver en luzerne. Deze coating van rhizobium bacteriën én natuurlijke nutriënten zorgt voor: een snelle vestiging en meer vitaliteit, versterkte stikstofbinding door rhizobium bacteriën en betere wortelgroei en persistentie.

Klavers en luzerne in een soortenrijk mengsel

Met een zorgvuldig samengestelde combinatie van grassen, vlinderbloemigen en kruiden is met weinig input veel, en eiwitrijk, ruwvoer van eigen land te halen. COUNTRY MultiLife is zo’n uitgebalanceerd mengsel. Door de uitgekiende samenstelling scoort dit mengsel keer-op-keer hoog in opbrengst en eiwitgehalte De componenten in COUNTRY MultiLife vullen elkaar aan en zorgen voor biodiversiteit boven en onder de grond.

Uitgebalanceerd vitaal gewas

Door de verschillende componenten heeft soortenrijk grasland onder andere dankzij klaver en luzerne een erg breed aanpassingsvermogen. Vooral onder stressvolle omstandigheden, zoals droogte, houdt soortenrijk grasland beter stand. Dit komt door de verschillende wortelstelsels van de planten. Dit verschil is te zien in onderstaande afbeeldingen, met links de monocultuur, en rechts het soortenrijke mengsel:

Trend: soortenrijk grasland met klavers en luzerne

Kortom: het is niet voor niets, dat klavers en luzerne steeds vaker ingezet worden in een melkveerantsoen. Met al deze voordelen zijn het de échte alleskunners. Zo draagt soortenrijk grasland met klavers en vlinderbloemigen bij aan een betere bodemweerbaarheid én een beter milieu.

DSV zaden heeft een breed scala aan eiwitgewassen. Bekijk en vergelijk de diverse gewassen.

Meer weten over soortenrijke mengsels?

Bekijk COUNTRY mengsels.

Contact specialisten:

Roy Kuenen
Bernard Bles

Beheer
WP Admin