Een van de projecten die de werkgroep versnelt praktijkrijp wil hebben, is het putspoelsysteem Total Circulair Farmconcept. - Foto: Peter Roek VarkensNieuws

Innovatie als middel om milieudoelen te halen

Alleen opkoop is onvoldoende om de milieudoelen te halen, zo denken de zes zandprovincies. Samen met de veehouderij is een project gestart dat gericht is op innovatie.

“We moeten de krachten bundelen om de Haagse politiek te laten zien dat innovatie echt belangrijk is om de milieudoelen te halen”, aldus Paul Bleumink. De projectleider versnelling stalinnovaties zei dat op dinsdag 19 september tijdens een extra POV-vergadering.

Bleumink leidt een samenwerking van zes provincies en alle veehouderijsectoren die zich ten doel stelt haalbare, betaalbare en geborgde concepten van emissiereductie praktijkrijp te maken. Op termijn moet dit leiden tot doelvoorschriften in plaats van normen. Via sensoren dient een veehouder dan aan te tonen dat hij onder het emissieplafond blijft en de waterkwaliteit niet aantast.

Vier sporen

De commissie van Bleumink werkt volgens vier sporen: innovaties en real-time meten van emissies, monomestvergisting en mestbewerking, bemesten in balans, en doorbraak-technologieën. De veehouderij is er nog niet op milieugebied, dat blijkt uit het verhaal van Bleumink.

Zo zijn bij de aanwending van mest de emissies te hoog. Ook groeit de aandacht voor de grondwaterkwaliteit en methaan. Nieuwe verdienmodellen met hoogwaardige mestverwerking en energieproductie zijn daarom dringend gevraagd.

Hoop op extra miljoenen uit transitiefonds

De samenwerking is begonnen om 32 lopende projecten te versnellen. Voor de varkenshouderij betreft dit onder meer Total Circulair Farmconcept, Trac, Combiscraper, biogas Hoge Hexel, real-time emissiemeting en innovatiepark De Vlier. De projecten zijn gericht op dagontmesting, sensoren, groen gasproductie en mestbewerking.

In totaal is € 58 miljoen begroot voor alle initiatieven. De helft daarvan is gedekt. Bleumink hoopt op extra miljoenen uit het transitiefonds van het ministerie. In 2024 kunnen veehouders en bedrijven ook nieuwe projecten indienen om te onderzoeken. De hoop is dat de ministeries van LNV en Infrastructuur & Waterstaat openstaan voor de plannen en willen deelnemen in een nieuw regie-orgaan.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin