Premium
Jan Roefs is directeur van het Nederlands Centrum Mestverwaarding en is vanuit die rol lid van de kerngroep van zes zandprovincies die door middel van haalbare en betaalbare innovaties de veehouderij in Nederland toekomst willen bieden. - Foto: Bert Jansen VarkensInterview

NCM-directeur Jan Roefs: ‘Deze provincies geloven in innovaties’

Beheer
WP Admin