Partner
Verzorging van grasland mag geen sluitpost zijn. - Foto: Corteva Agriscience RundveePartner

‘Goed gras is erg waardevol, zeker nu’

Met een aandeel van zo’n twee derde van het rantsoen, blijft kwalitatief goed ruwvoer de basis voor een zo rendabel mogelijke melkproductie. Zeker met de huidige kunstmest-, diesel- en krachtvoerprijzen. Goed ruwvoer heeft een gunstige invloed op de kostprijs per liter melk. Dat is natuurlijk altijd gunstig, of de melkprijs nu goed of minder goed is.

“Het loont om graslandpercelen nu te controleren op onkruiden en grassenbestand. Verzorging van grasland mag immers geen sluitpost zijn.” Allard Jukema, productmanager bij Corteva Agriscience, blikt terug op het grasseizoen in 2021 en geeft tips voor 2022.

Controleer uw percelen op onkruid

In de periode voor de eerste snede vinden de meeste behandelingen tegen onkruid plaats. Voor een effectieve werking is groeizaam weer het beste. De onkruiden nemen de middelen beter op en de middelen werken dan het beste. Voor ridderzuring moet het overdag niet kouder zijn dan 13-14 graden. Voor overige onkruiden ligt de grens bij ongeveer 10 graden.

Het loont om de percelen nu te controleren, eventueel in aanwezigheid van een adviseur. Controleer percelen op onkruiddruk en voer indien nodig een correctiebespuiting uit.

Allard Jukema: “Melkveehouders gaan gras vaker als een echte teelt zien. Het besef dat de kwaliteit van grasland veel invloed heeft op de eiwitopbrengst en bedrijfsresultaten groeit. Gras met een hoog percentage goede grassen en niet te veel onkruid is daarom de beste uitgangssituatie en komt zowel opbrengst als de voederwaarde ten goede.”

Veel voorkomende onkruiden in grasland

Onkruiden die het vaakst voorkomen in grasland zijn: ridderzuring, paardenbloem, muur, distel, herderstasje en kruipende boterbloem.

Belang van goed ruwvoer

Ruwvoer is het goedkoopste voer in het rantsoen en corrigeren met duurder krachtvoer is minder nodig. Praktijkonderzoek laat zien dat onkruidbestrijding een tot 20% hogere opbrengst geeft.

Goed weidegras bevat (in vergelijking met onkruid):

  • Meer VEM en DVE: met minder krachtvoer een hogere melkproductie.
  • Veel meer structuur: meer pensprikkeling waardoor het voer beter wordt benut.
  • Meer droge stof: de volle koeienmaag bevat meer voedingswaarde met als resultaat een hogere melkproductie.

‘Zorg voor een hoge opname en benutting van uw eigen graskuil, goede conservering is belangrijker dan ooit’

Conservering van uw graskuil

Met kwalitatief goed gras bent u nog niet klaar. Voor een goede opname en benutting van uw graskuil is aandacht voor conservering van groot belang. De inkuilspecialisten
van Pioneer (onderdeel van Corteva Agriscience) delen 8 tips om goed uitgangsmateriaal te krijgen en te behouden:

1. Zorg voor een goede afstelling van de machines om ruw as (grond en mestdeeltjes) en zodoende boterzuur zoveel mogelijk te voorkomen.

2. De aanvoerroute naar de kuil dient schoon en verhard te zijn. Begin met een schone plaat en maak gebruik van gasdichte onderfolie en nieuw plastic om de meesleep van gronddeeltjes in de kuil te voorkomen.

3. De machinist op de kuil is bepalend voor de snelheid van inkuilen. Goed verdichten is cruciaal voor een snelle conservering en om broei te voorkomen. Het gewicht moet minimaal de helft van de aanvoersnelheid/ uur zijn. Dus een aanvoer van 30 ton/uur betekent minimaal 15 ton gewicht op de kuil. Zorg voor een harde bandendruk van > 2 bar.

4. Streef voor de eerste snede naar een drogestofgehalte van 35-45%, laat het niet te droog worden.

5. Maak de kuil zo snel mogelijk dicht na het inkuilen, om de intreding van zuurstof en hierdoor verliezen te voorkomen.

6. Streef naar een voersnelheid van minimaal 1,5 meter/week.

7. Gebruik een inkuilmiddel van Pioneer dat past bij de omstandigheden. Bekijk het positioneringskaartje op de tweede pagina van Pioneer – Groeikracht

8. Zorg voor een recht snijvlak om de intreding van zuurstof bij uitkuilen te beperken.

Proefresultaten

Proefresultaten Pioneer 1188 in voorjaarsgras met 36% ds. Recent onderzoek in een tweede grassnede (Groeikracht, 2021) toont het gunstige effect van Pioneer inkuilmiddel 1188 opnieuw aan. Bekijk de resultaten

Meer informatie

Vragen over onkruidbestrijding in grasland? Neem contact op met:

Allard Jukema
allard.jukema@corteva.com

Vragen over inkuilmiddelen in gras? Neem contact op met:

Zuid- en West-Nederland

Arjan Geerets
arjan.geerets@corteva.com

Noord- en Oost-Nederland

Oscar Koppelman
oscar.koppelman@corteva.com

Beheer
WP Admin