De vergunningen van 14 bedrijven in Gelderland zijn vernietigd door de rechtbank, nadat milieuorganisatie MOB de besluiten aanvocht. Een van de voorbeelden is een varkensbedrijf dat een vergunning kreeg in 2020. Bovenstaande foto is genomen bij een zeugenbedrijf in Aalten. Foto: - Ronald Hissink VarkensNieuws

Gelderse rechtbank zet streep door tal van vergunningen

De vergunningen van 14 bedrijven in Gelderland zijn vernietigd door de rechtbank. Dit nadat milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) de besluiten aanvocht. De provincie is in de meeste gevallen nu aan zet om de vergunningaanvragen opnieuw te beoordelen.

De vergunningen zijn al ruim 2 jaar geleden aangevochten. Vorige week deed de rechtbank Gelderland pas uitspraak in de zaak van 14 veehouderijen. Het gaat om veehouderijen met melkvee, varkens en pluimvee die om verschillende redenen, volgens de rechtbank, onterecht een vergunning hebben ontvangen. Milieuorganisatie MOB zegt dat ze in alle gevallen gelijk hebben gekregen in de rechtszaken die ze voerden tegen de provincie Gelderland.

Twijfels over combi-luchtwassers

Een van de voorbeelden is een varkensbedrijf dat een nieuwe vergunning aanvroeg en die kreeg op 14 oktober 2020. Het ging om zowel nieuwbouw als verbouwing van bestaande stallen voor zeugen en gespeende biggen. Ook ging het om het slopen en elders terugbouwen van een mestsilo.

Op de nieuwe stal worden combi-luchtwassers geplaatst. Dit zodat de stikstofemissie van het bedrijf niet toe zou nemen. Dit trekt de rechtbank in twijfel. De werking van luchtwassers valt in de praktijk namelijk hoger uit dan opgegeven. “Hierdoor is niet uitgesloten dat het project met de beoogde combi-luchtwassers significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied”, staat in het vonnis. In dit geval hoeft de provincie niet opnieuw de vergunningaanvraag te beoordelen. Dit omdat de ondernemer zijn vergunningsaanvraag heeft ingetrokken.

Provincie moet opnieuw beslissen

Eenzelfde redenering voor het doorhalen van de vergunning is er voor een melkveehouder. Hij bouwde een nieuw emissiearm systeem in z’n stal en ging meer dieren houden. Die emissiearme vloer, in dit geval een systeem met cassettes en kleppen in de vloer, is reden om de vergunning weg te strepen.

Over de werking van het systeem heeft de rechter twijfels. Het is een van de systemen waarvan de werking in twijfel is getrokken in verschillende onderzoeken. De provincie moet nu opnieuw een beslissing nemen over de vergunning. Vervolgens moet ook een ‘passende beoordeling’ voor het bedrijf gemaakt worden. Hieruit moet blijken dat het bedrijf geen (extra) schade aan de natuur veroorzaakt.

Meer informatie nodig

Bij weer een andere zaak wordt onder andere betwijfeld of het beweiden van koeien de emissies ten opzichte van de oude situatie wel wegstreept. Dat kan alleen als de grond waar de koeien op weiden in de vorige situatie maximaal mocht worden bemest. Hierover moest de ondernemer meer informatie verstrekken aan de rechtbank. Dat is echter niet gebeurd. Het gaat om stukken waaruit blijkt dat de grond als grasland in gebruik is en ook een dusdanige agrarische bestemming heeft. Bij de nieuwe beslissing die de provincie nu moet nemen, moet deze informatie op tafel liggen.

Milieuorganisatie MOB voert in verschillende provincies rechtszaken tegen tientallen bedrijven, al dan niet met geldige vergunningen, zoals PAS-melders. Ook bedrijven buiten de agrarische sector, zoals biomassacentrales en luchthavens, zijn door MOB voor de rechter gesleept vanwege hun impact op natuur en milieu.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Maas, waarom bestempel je dit als gezeik, ik neem aan dat je een KvK nummer hebt dat betekent dat jij jezelf ondernemer noemt, een echte ondernemer neemt tot bepaalde hoogtes risico’s maar jij bent waarschijnlijk ook een ex CDA er die dacht het wel even te kunnen ritselen

Beheer
WP Admin