Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, staat op nummer één in de FoodAgriTop 50 van dit jaar. Foto: Roel Dijkstra, beeldbewerking AlgemeenNieuws

FoodAgriTop 50 | Sjaak van der tak van LTO invloedrijkste persoon in food en agri

Hoofdrolspelers in stikstofdossier domineren de FoodAgriTop 50. Nummer één is LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Hij is de meest invloedrijkste persoon in de food en agri in 2022.

Lees onderaan dit artikel meer over de totstandkoming van de FoodAgriTop 50. Lees ook Stikstof drukt stempel op alles wat beweegt in food- en agrisector

Lees verder onder de tabel voor meer informatie over de personen

Lees hieronder meer informatie over alle personen in de FoodAgriTop 50

1

Sjaak van der Tak (1956), voorzitter LTO Nederland

Ervaren lobbyist die zijn tentakels overal heeft

Vrijdag 5 augustus keek vrijwel heel Nederland naar Sjaak van der Tak: hij sprak met Johan Remkes over het stikstofbeleid. Daar was een telefoontje van niemand minder dan Mark Rutte voor nodig. Van der Tak benadrukte maar wat graag dat het Rutte was die een stapje in de richting van LTO Nederland had gedaan, en niet andersom. De premier had beloofd dat er ‘geen taboes’ waren aan tafel bij Remkes. Hij vertegenwoordigde in het eerste gesprek een breed spectrum aan boerenclubs.

Zijn nauwe banden met de politiek – zelf CDA-coryfee – worden hem in boerenkring niet overal in dank afgenomen, maar zijn tegelijkertijd zijn kracht. Van der Taks netwerk is enorm. Hij weet zijn diplomatieke kunsten in te zetten voor zijn achterban. Wie niet aan tafel zit, staat op het menu, dus meepraten is belangrijk, vindt de voorman. Van der Tak heeft ogenschijnlijk geen moment getwijfeld om zich te gaan bemoeien met het landbouwakkoord.


2

Christianne van der Wal (1973), minister voor Natuur en Stikstof

Harde minister zet af en toe kwaad bloed

Critici zien haar als te vasthoudend en koel richting de ondernemers die naar aanleiding van haar beleid geen toekomst meer zien. Haar politieke medestanders zien minister Christianne van der Wal als een stevig bewindspersoon die staat voor haar taak. Ze snapt dat haar boodschappen over de drastische reductie van stikstof hard aan kunnen komen, maar benadrukt daarbij ook dat de natuur moet herstellen en de stikstofuitstoot naar beneden moet. Dit riedeltje staat op repeat.

Afgelopen zomer zorgde ze voor grote woede onder boeren met de publicatie van het inmiddels van tafel gehaalde stikstofkaartje. Zij stonden pisnijdig bij haar op de stoep. Dat haar beleid boeren op hun erf en aan de keukentafel raakt, begrijpt ze. Maar haar empathie komt niet over. Ze had partijgenoot Johan Remkes nodig om het gesprek met boeren weer enigszins op normale manier te kunnen voeren.

Stikstofdossier

Van der Wal laat als minister duidelijk merken dat ze graag vooruit wil, maar het vlot nog niet met het stikstofdossier. Voor de PAS-melders ligt geen oplossing klaar nu hen een dwangsom van tientallen duizenden euro’s boven het hoofd hangt. De bedrijven zitten door fouten van de overheid zonder vergunning. “Ik vind het verschrikkelijk”, zegt ze dan, maar daar koopt een boer niks voor. Het aangekondigde schadeloket is een pleister op de wonde. Een reeks nieuwe goede bedoelingen hebben pas pas komend voorjaar effect.

Van der Wal straalt wel daadkracht uit, maar krijgt vooralsnog weinig voor de boeren voor elkaar.


3

Caroline van der Plas (1967), Kamerlid BoerBurgerBeweging

Het gezicht van het platteland

Coroline van der Plas. - Foto: Ronald Hissink
Caroline van der Plas. – Foto: Ronald Hissink

Voorvrouw Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt haar partij definitief op de kaart te hebben gezet. De partij scoort hoog in de politieke peilingen en de verwachtingen zijn hoog, nu BBB in alle provincies meedoet bij de Statenverkiezingen. Van der Plas is zeer aanwezig in de politiek en in de media. Hoewel ze als eenmansfractie nauwelijks een rol speelt bij de stemmingen, is ze in veel dossiers de aanjager van een ander geluid. Als luis in de pels weet ze andere partijen in beweging te krijgen. Door haar visie te verbreden van boer naar platteland, weet ze haar achterban te vergroten. Toen de boerenprotesten uit de hand liepen, vroegen diverse politici Van der Plas om bijstand. De indruk werd gewekt dat zij de enige was naar wie de boeren nog luisterden. Nu de boerenprotesten wat zijn gedoofd, zakt BBB ook in de peilingen.


4

Johan Vollenbroek (1950), oprichter actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB)

Nog steeds succesvol in stikstofstrijd

Welbeschouwd is hij al jaren de man met de meeste impact in de agro- en foodsector. Zonder Johan Vollenbroek (en kompaan Valentijn Wösten) had de stikstofcrisis er heel anders uitgezien.

Zonder mededogen gaan ze de juridische strijd aan met de overheid en heel het bedrijfsleven. Vaak met succes, en het is voor een groot deel aan al die rechtszaken te danken dat stikstof nog steeds hoog op de agenda staat.

Wapenfeiten van het afgelopen jaar zijn onder meer gewonnen rechtszaken over emissiearme stallen en PAS-melders. Ook giganten als Schiphol en Tata Steel moesten eraan geloven. De Hoogovens moeten dicht, vindt hij onverschrokken. Gegevens van PAS-melders moesten openbaar worden gemaakt, en provincie Overijssel ontkomt niet aan handhaving bij PAS-melders.

Zijn het hoogtepunten of dieptepunten? Dat ligt aan wie je het vraagt. Zichzelf ziet Vollenbroek als iemand die niets anders doet dan het falen van de overheid aan de kaak stellen.


5

Mark van den Oever (1979), voorzitter Farmers Defence Force (FDF)

Van de barricaden naar de overlegtafel

Met zijn Farmers Defence Force (FDF) heeft Mark van den Oever duidelijk positie verworven in de Nederlandse boerenbelangenbehartiging. De stalbezetting door dierenactivisten in Boxtel drie jaar geleden leidde tot oprichting van de FDF. Toen nog een ‘ad hoc club’, met de intentie om andere boeren te helpen als zich opnieuw zo’n stalbezetting voor zou doen.

Inmiddels is FDF uitgegroeid tot belangenbehartiger, die wordt uitgenodigd als er gesproken wordt over de Nederlandse landbouw. Dreigende taal kenmerkt de groep, toch wel de meest radicale boerenorganisatie te noemen, maar ook dé drijvende kracht achter veel boerenprotesten. Meest direct effect van de protestacties: Johan Remkes wordt als stikstofbemiddelaar van stal gehaald.

Boerenprotest in Stroe

Ondertussen heeft ook Van den Oever zijn weg naar de overlegtafels gevonden. Afgelopen zomer sloten de landbouworganisaties de gelederen, met misschien als markant keerpunt het massale boerenprotest in Stroe. Van den Oever, LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en Agractie-voorman Bart Kemp stonden gebroederlijk op het podium.

In de tweede helft van dit jaar lijkt Van den Oever en zijn FDF te verschuiven richting poldermodel, met minder actietaal. Recent nog schoof Van den Oever aan bij de kersverse landbouwminister Piet Adema, om te spreken over een plan van FDF om uit de stikstofcrisis te komen, en FDF’s FarmerFriendly-plan; bedoeld voor een beter verdienmodel.

FDF spreidt ondertussen ook verder zijn vleugels, en verkent de juridische wegen. Van rechtszaken tegen distributiecentra van Jumbo tot het juridisch adviseren van PAS-melders.


6

Bart Jan van Ettekoven (1959), voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Rechter voor wie de vlag op de kop hangt

De Raad van State is in agrarisch Nederland een instituut waar de vlag voor wordt uitgestoken – maar dan wel een op de kop. Ook in 2022 kwam de Afdeling bestuursrechtspraak weer met een aantal spraakmakende uitspraken. Voorzitter Bart Jan van Ettekoven is boegbeeld van de Afdeling bestuursrechtspraak, maar hij bemoeit zich ook persoonlijk met de stikstofzaken die uiteindelijk op de tafel van de hoogste bestuursrechter in dit land belanden. Emissiearme vloeren, beweiden, bemesten, intern en extern salderen, zijn voor Van Ettekoven juridisch gesneden koek. De Raad van State maakt onder veel boeren geen vrienden door het openbaar maken van gegevens van PAS-melders (met handhavingsverzoeken tot gevolg) of door te twijfelen aan de werking van emissiearme stalsystemen. De rechters kozen een pragmatische oplossing waar het gaat om het bemesten van grasland en het beweiden van vee bij de verlening van natuurvergunningen.


7

Johan Remkes (1947), ‘gespreksleider’ stikstofbeleid

Stikstofadviseur tegen wil en dank

Zelf had Johan Remkes eigenlijk niet bar veel zin om de stikstofadviseur van de roerige zomer 2022 te worden. Maar zijn verantwoordelijkheidsgevoel won het van zijn ‘opgewekte tegenzin’. Hij schreef een breed geaccepteerd advies aan het kabinet over de stikstofaanpak. Hij sloeg de juiste toon aan. Boeren voelden zich gezien in hun onzekerheid. Met daarin als meest herhaalde citaat: ‘De wanhoop in de ogen van gewone mensen’. Het kabinet kon niet om het advies van Remkes heen.


8

Hein Schumacher (1971), CEO Royal FrieslandCampina

Vertrouwen in tweede termijn

Hein Schumacher is dit jaar gestart aan zijn tweede termijn als CEO van FrieslandCampina. Zowel binnen de onderneming als in de coöperatie is behoefte aan rust en continuïteit gecombineerd met het voortzetten van de ingezette strategie. De rvc heeft er vertrouwen in dat Schumacher met zijn team hiervoor kan zorgen. Aan hem de taak om te laten zien dat dit terecht is. Behoud van melkvolume, het opvoeren van de winstgevendheid, gecombineerd met beleid om de uitstoot van broeikasgassen en stikstof terug te dringen, zijn daarbij enorme uitdagingen.


9

Carin van Huët (1969), directeur Food en Agri Nederland van Rabobank

Veranderingen bij Rabobank

Carin van Huët vertrekt als directeur Food & Agri Nederland. De opvolging van Van Huët is nog niet bekend. Ze schrijft zelf in haar afscheidscolumn in Food&Agribusiness ietwat cryptisch dat het voor haar zelf tijd is voor een nieuwe stap, en dat de bank ‘in een andere fase’ terechtkomt. Rabobank ligt maatschappelijk onder een vergrootglas als financier van allerlei dingen die sommige mensen niet meer willen, zoals intensieve veehouderij. Maar vanuit de sector is er altijd de kritische blik van ondernemers die een goede financiering willen. Niet altijd comfortabel, zo’n positie, zelfs niet voor een bank met 70% marktaandeel.


10

Marit van Egmond (1973), CEO Albert Heijn

Duurzaamheid ambities gegroefd

Marit van Egmond is al bijna vier jaar CEO van marktleider Albert Heijn. Zij draagt het belang van gezonde voeding actief uit. Onder haar leiding zet de supermarkt in op ‘Beter eten voor iedereen’.

Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn. - Foto: Albert Heijn
Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn. – Foto: Albert Heijn

De Zaanse grootgrutter zet zich op verschillende manieren in voor klimaat, consument en boer. Het bedrijf verhoogde dit jaar de ambitie voor CO2-reductie van 15% naar 45%. Van Egmond vindt het belangrijk dat goed eten ook betaalbaar is. In een jaar getekend door inflatie startte de supermarkt initiatieven om gezonde voeding voor iedereen toegankelijk te houden en voedselverspilling tegen te gaan. Een voorbeeld is Brood van gisteren. Volgens dit concept worden zogenoemde overblijvers sterk afgeprijsd.

Albert Heijn geldt met 35% van het marktaandeel nog steeds als voorloper. Het marktaandeel lijkt iets te krimpen ten gunsten van discounters.

In 2021 stond Van Egmond op de eerste plek in de FoodAgriTop 50.


11

Dirk de Lugt (1961), voorzitter Brancheorganisatie Akkerbouw en voorzitter raad van beheer Royal Cosun

Netwerker met voeten in de klei

Het is waarschijnlijk het laatste jaar van de gewezen nummer 1 op een topklassering in de FoodAgriTop 50. Dirk de Lugt voerde in 2017 de lijst aan. Hij neemt in juni 2023 afscheid als voorzitter van de raad van beheer van bietencoöperatie Cosun.

De Lugt laat zien hoe je met een agrarische achtergrond mensen kunt verbinden in de sector. De Texels agrarisch ondernemer weet wat er in de praktijk speelt. Hij kent de gevoeligheden. Hij spreekt zowel de taal van de boer als die van van het bedrijfsleven en overheden.

De Lugt is negen jaar voorzitter geweest van coöperatie Cosun. Zijn termijn zit erop. In de rol als voorzitter van de Brancheorganisatie Akkerbouw kan hij blijven doen waar hij goed in is: de akkerbouwsector verbinden en vertegenwoordigen.


12

Frans Timmermans (1961), Eurocommissaris voor Klimaat en vicevoorzitter van de Europese Commissie

Vasthoudende klimaat­commissaris vergeet Nederland

Klimaatcommissaris Frans Timmermans (PvdA) is als vice-commissaris van de Europese Commissie de hoogste Nederlandse politicus in Europa. Hij drukt met zijn ambitieuze klimaat- en milieuplannen een stevige stempel op de toekomst van de Nederlandse landbouw. Timmermans zet sinds zijn aanstelling in 2019 in op forse verlaging van uitstoot. In 2020 presenteerde hij de Green Deal, een reeks van maatregelen om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen.

In het bijbehorende landbouwhoofdstuk, de van Boer-tot-Bordstrategie, zijn plannen opgenomen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de terugdringing van het gebruik van meststoffen en de uitbreiding van het areaal voor de biologische landbouw naar 25%. De plannen werden niet overal enthousiast ontvangen. Dit jaar volgden nog nieuwe plannen voor duurzaam gewasbeschermingsmiddelengebruik en de Wet natuurherstel. Hoewel de besluitvorming nog moet plaatsvinden, hebben deze aanscherpingen in potentie een grote impact.

Oorlog Oekraïne

De actualiteit met een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis en mondiale zorgen over voedselvoorziening en veiligheid remmen de uitvoering van de ambities van Timmermans fors af. Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh wist de klimaatcommissaris de klimaatdoelen ook niet aan te scherpen; ze werden eerder naar beneden bijgesteld.

Pijnlijk duidelijk werd dit jaar dat Timmermans weinig geneigd is Nederland te helpen in Brussel. De politicus zet zijn groene agenda en partijkleur boven het nationale belang. De Europese Commissie schrapte de derogatie op de Nederlandse Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebieden en ook de goedkeuring van Renure als kunstmestvervanger is nog steeds niet geregeld.


13

André van Troost (1972), CEO van Lely Groep

Topsporter met interesse in koeien

André van Troost is sinds 1 januari 2020 CEO van Lely Groep. Hij was vanaf 2014 al Vice President Customer Care bij het bedrijf.

André van Troost, CEO Lely
André van Troost, CEO Lely. – Foto: Dennis Wisse

Van Troost startte op zijn achttiende als professioneel cricketer in Engeland. Hij huurde destijds een woning bij een melkveehouder en verrichtte buiten het speelseizoen hand- en spandiensten op het bedrijf. “Daardoor is mijn interesse in melkveehouderij gewekt.” Lely Groep maakte de transitie door van bouwer van landbouwmachines naar marktleiderschap in robots en data voor het melkveebedrijf. Het bedrijf stopt jaarlijks 7% van de omzet in R&D. Recente innovaties zijn de Lely Sphere (circulair mestverwaardingssysteem) en de Lely Exos (robot voor maaien, verzamelen en voeren van vers gras). Voor deze laatste innovatie won Lely de Agrifuture Concept Award op de toonaangevende beurs EuroTier. Lees ook het interview met Van Troost in het digitale magazine FoodAgriTop 55, pagina 18.


14

Bart Kemp (1977), voorzitter Agractie

Populaire actieleider bij vriend en vijand

Agractie en Farmers Defence Force: beide ontpopten zich in de afgelopen twee jaar tot agrarische belangenbehartigers die ertoe doen. Waar FDF-voorzitter Mark van den Oever regelmatig de wijde wereld tegen zich in het harnas jaagt, weet Agractie-voorzitter Bart Kemp vriend en vijand voor zich te winnen. Hij brengt de gevoelens die leven onder boeren dusdanig over dat ze ook landen. Tegelijkertijd is Kemp niet vies van harde strijdtaal: in Stroe sprak hij dit jaar over een oorlog tussen Staat en ‘Boerenrepubliek’, en een ‘staat van beleg’ tegen die laatste.


15

Piet Adema (1964), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gemotiveerd door plichtsbesef en passie

De verantwoordelijkheid is zwaar, zegt Piet Adema over zijn functie. Hoewel hij niet wilde, accepteerde hij toch de oproep van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers om landbouwminister te worden. In de eerste maanden doet hij wat hij moet doen: hij gaat de boer op. Zijn belangrijkste taak om het vertrouwen van de boeren in de overheid te herwinnen, lijkt voorzichtig te lukken. Adema toont een luisterend oor, begrip en strijdlust. Tegelijkertijd neemt hij ook zonder blikken of blozen harde besluiten. Tot grote ergernis van de sector.


16

Jan Anker (1975), CEO Royal A-ware

Kansen pakken

Ondernemer en melkveehouder Jan Anker opereert het liefst op de achtergrond. Als boegbeeld van een grote onderneming als Royal A-ware is dat soms lastig.

Met dat besef in het achterhoofd laat hij zich zo nu en dan toch verleiden tot een interview. Hij beantwoordt de vragen functioneel en weidt niet graag al te veel uit. Dat maakt nieuwsgierig.

De groei van zijn onderneming spreekt tot de verbeelding. Zo werd er met de overname van de Hollebeekhoeve en Olympia opnieuw flink uitgebreid in België. Toch is groei volgens Anker geen doel op zich. Hij spreekt liever van het oppakken van kansen.


17

David Fousert (1978), CEO Royal Avebe

Vraag naar plantaardige grondstoffen

David Fousert, CEO Royal Avebe.
David Fousert, CEO Royal Avebe. – Foto: Hans Banus

David Fousert is sinds 1 oktober 2021 CEO van aardappelverwerkingsbedrijf Avebe. Fousert staat nieuw op de lijst. De CEO zet zijn ervaring in om een strategische koers naar meer waarde voor telers en klanten te realiseren. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij kernwoorden. De strategie is gericht op de eiwittransitie in de voedingssector en de toenemende vraag vanuit de industrie naar plantaardige grondstoffen.

Fousert heeft als doel dat 40% van de geproduceerde ingrediënten wordt toegepast in plantaardige eindproducten, dat is nu nog 32%. Avebe wordt daardoor minder afhankelijk van de wereldwijde bulkmarkt voor natief zetmeel. Een uitdaging voor Fousart is het op peil houden van de grondstofvoorziening. De teeltkosten voor de zetmeelaardappelen lopen sterk op, en in het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn ligt de eis van een ruimere vruchtwisseling. Om ervoor te zorgen dat de leden rendabel aardappelen kunnen blijven telen, is de basisprijs voor zetmeelaardappelen voor oogst 2022 met 20% verhoogd.


18

André Hoogendijk (1981), directeur Brancheorganisatie Akkerbouw

Bollenman maakt akkerbouwsector vlot eigen

Landbouwkundige en historicus André Hoogendijk is overtuigend én zichtbaar voorman van BO Akkerbouw. Tot 1 september 2019 was de historicus nog adjunct-directeur bij KAVB, de vereniging van de bollensector. Hij kende hierdoor de akkerbouw enigszins. Als bollenman heb je nu eenmaal met akkerbouwers te maken. Hij heeft zich in korte tijd getransformeerd tot voorman, vooral door erg zichtbaar en bereikbaar te zijn.

Hoogendijk houdt inspirerende en informatieve speeches op akkerbouwevenementen. Hij zoekt de media op om zijn doelgroep goed te kunnen bereiken. Hij heeft altijd een duidelijke, eerlijke boodschap. Het spreekt ondernemers in de sector aan.

Onderzoeken

Oplossingen voor problemen zoekt Hoogendijk vooral in onderzoek en communicatie. De brancheorganisatie heeft zich dan ook op een omvangrijk onderzoeksprogramma gestort om problemen in de sector bij de kop te pakken. Zo wordt met praktisch onderzoek de druk van bodemplagen verlicht. Anderzijds schuwt de voorman van de brancheorganisatie het protest niet, en staat hij met een standje tegenover de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor al het goede en innovatieve wat de akkerbouw doet. Hoogendijk vertelt het verhaal van de akkerbouw graag in eigen persoon.

Hij is eigenlijk nog maar net begonnen en heeft veel ambitie om de akkerbouw echt vooruit te helpen. In zijn grote netwerk – ook op sociale media is Hoogendijk zeer actief – heeft en creëert hij de goodwill om veel te bereiken voor deze sector.


19

Duncan Hoy (1973), CEO Plus Retail

Marktaandeel vergroot door overname

Duncan Hoy is sinds 2016 de onbetwiste topman van supermarkt Plus. Hij is destijds binnengehaald om zijn ervaringen in strategisch management en in e-commerce. De van origine Engelsman deed de ervaring op bij adviesbureau McKinsey. Vóór Plus werkte hij bij C1000, Jumbo en het Britse Tesco.

Onder zijn leiding sloot Plus de fusie met concurrent Coop. Dit jaar is begonnen aan het ombouwen van Coop-supers tot de Plus-formule. De supermarkt is na Albert Heijn en Jumbo nu de derde keten van Nederland. Het marktaandeel staat op 10,5%.

De speerpunten van Hoy en Plus zijn lokaal aanbod en verantwoorde herkomst. De supermarkt richt zich met name op dorpen en kleine steden. Ook op gebied van duurzaamheid neemt de supermarkt stappen. Dit jaar is het hele huismerk zuivel op de schop gegaan: biologisch is nu de standaard.


20

Ronald Lotgerink (1960), CEO Vion Food Group

Warm pleitbezorger van ketenconcepten

Ronald Lotgerink toonde zich ook afgelopen jaar weer een warm pleitbezorger van vleesproductie in keten- en klantconcepten. Ongeveer de helft van het vlees in Nederland en Duitsland gaat onder concept de markt op. In 2019 was dit nog 15%. Lotgerink ziet deze tak van sport als oplossing voor veehouders die het op kostprijs niet gaan winnen op de wereldmarkt. De slechte cijfers die Vion in maart publiceerde over 2021 – het concern boekte voor het eerst sinds 2014 weer verlies – betekenen niet dat Lotgerink zijn strategie laat varen.


21

Mark Boot (1969), managing director Arla Foods Nederland, België en Frankrijk

Vertrouwen herstellen

Arla doet het goed in de Nederlandse supers. “De markt krimpt , maar Arla groeit door”, aldus managing director Arla Nederland Mark Boot eerder dit jaar in gesprek met Boerderij. Aan hem de uitdaging op de productielocatie in Nijkerk, ondanks de geëxplodeerde kosten, voldoende marge te realiseren. Door een microscheurtje in het koelsysteem viel afgelopen oktober echter een deel van de productie meerdere weken stil. Het probleem kwam aan het licht na consumentenklachten over de houdbaarheid van melk. Boot moet het beschadigde consumentenvertrouwen zo snel mogelijk herstellen.


22

Jelte van Kammen (1967), algemeen directeur Harvest House

Ziet sectorbelang data-telen

Jelte van Kammen voelt zich gedragen door zeer ondernemende glasgroentetelers in zijn afzetorganisatie Harvest House. Alleen al lid Agro Care is goed voor € 182 miljoen omzet en nummer drie in de Hillenraad top 100. Van Kammens reikwijdte is vaak breder dan de eigen organisatie. Zo poogde hij eerder een gangbare tegenhanger van keurmerk biologisch te introduceren: duologisch. Dat mislukte. Dit moeilijke jaar werd Harvest House alsnog een grote speler in biologisch.

Afgelopen jaar nam Van Kammen het voortouw in de keten. Hij nam een minderheidsaandeel in de Nederlandse scale-up Source.ag. Dat kan voor versnelling in automatisering zorgen in glastuinbouw met kunstmatige intelligentie. Ook hier een sectorinitiatief: Growers United haakte al aan. Verlost van de problemen met Europese subsidie (GMO) leidde Van Kammen weer leden naar het subsidiestelsel. Logistiek en energiebesparing moeten zo een impuls krijgen.


23

Marijke Everts (1989), Director Corporate Affairs VanDrie Group

Trots als codewoord

Marijke Everts stelt alles in het werk om de positieve kant van de kalversector te promoten. Dat valt niet mee bij een sector die onder een vergrootglas ligt. Toch gaat het haar tot op heden goed af. Ze gebruikt vaak het woord trots. Boeren mogen trots zijn op zichzelf en zelf is ze ook trots op de boer, de VanDrie Group en de rest van de keten. Het lijkt binnen de sector aanstekelijk te werken. Zo startte de Stichting Branchorganisatie Kalversector (SBK) de campagne Nederland Kalverland. De eerste zin op de gelanceerde website: Nederlandse kalverhouders zijn trots op hun vak.


24

Pierre Berntsen (1963), directeur agrarische bedrijven ABN Amro

Stabiele orderportefeuille

Pierre Berntsen is al sinds 2006 directeur Agrarische bedrijven bij ABN Amro. De molenaarszoon staat intensief in contact met de diverse agrarische sectoren. De orderportefeuille van de bank is stabiel.

In een interview met Boerderij kan hij moeiteloos de huidige markt en de situatie voor de boeren schetsen. “De impact van het stikstofdossier, de onzekerheid van PAS-melders, het aflopen van derogatie, twijfels over de RAV-methodiek, de polarisatie, het gebrek aan perspectief. Het raakt gezinnen in de melkveehouderij emotioneel en de onzekerheid en frustratie zijn voelbaar.”


25

Cees van Vliet (1969), Chief Operating Officier (COO) bij Jumbo

Online boodschappen het nieuwe normaal

Cees van Vliet werkt drie jaar als operationeel directeur bij Jumbo
Cees van Vliet. – Foto: Jumbo

Cees van Vliet werkt drie jaar als operationeel directeur bij Jumbo. Hij is lid van het directieteam van de supermarktketen. De topman heeft veel ervaring in de retailwereld. Voor hij aan de slag ging bij de Brabantse supermarkt, werkte hij bij concurrent Albert Heijn. Dit jaar heeft Jumbo zich volop gestort op de groei van online verkopen. Onder andere een samenwerking met flitsbezorger Gorillas zorgde ervoor dat de supermarkt de online omzet in de eerste helft van dit jaar op peil hield. In 2021 groeide Jumbo Online met 30%. In het marktaandeel blijft Jumbo de tweede super, achter Albert Heijn.


26

Bert van den Berg (1957), programmamanager vee­houderij bij de Dierenbescherming

Drijvende kracht achter keurmerk

Al ruim 22 jaar zet Bert van den Berg zich als programmamanager veehouderij bij de Dierenbescherming in voor verbetering van het dierenwelzijn in de veehouderij. Het resultaat is onmiskenbaar. Met zijn Beter Leven-keurmerk heeft de Dierenbescherming de markt verovert; het is by far het grootste keurmerk in de Nederlandse supermarkt. Ondertussen lobbyt Van den Berg voor verdere vergaande veranderingen in de veehouderij, via het Deltaplan Veehouderij van de Dierbescherming. Hij wil een radicale ommezwaai bereiken.


27

Roy Meijer (1993), voorzitter NAJK

Energieke voorman jonge boeren

Daarnaast: melkveehouder, eigenaar agrarisch adviesbureau, ledenraadslid CRV en bestuurslid Agriterra. Roy Meijer komt energiek over en slaagt erin het geluid van de jonge boeren door te laten klinken in alle tumult. Weigerde, samen met LTO, aan te sluiten bij gesprekken met Remkes in de zomer. Wel nam Meijer – samen met minister Adema – in november een ‘position paper’ van de provincies in ontvangst over gebiedsbeleid. Toch een bewijs dat Meijer en het NAJK in beeld zijn bij de beleidsbepalers.


28

Rob Baan (1956), directeur Koppert Cress

Sterke comeback na corona

Rob Baan werd Agrarisch Ondernemer terwijl corona hem bijna failliet maakte. Maar hij ging onverdroten voort met zich profileren als pleitbezorger van de groente- en fruitsector als gezondste sector van Nederland, ook al leverde het hem ruzie met de Belastingdienst op vanwege zijn gratis groentelunches. En hij zette dit jaar een platform op poten voor het lanceren van en participeren in innovatieve start-ups in de tuinbouwtechniek. Zoon Stijn loopt zich warm, maar vader Rob gaat nog lang niet met pensioen.


29

Co de Heus (1969), CEO en mede-eigenaar De Heus

Door grens van 12 miljoen ton voer

Voerbedrijf De Heus produceert dit jaar voor het eerst meer dan 12 miljoen ton voer. Met ruim tachtig productielocaties in meer dan twintig landen bouwt Co de Heus nagenoeg onzichtbaar aan zijn internationale imperium. Nederland is nog slechts een klein onderdeel van de onderneming. Desondanks zoekt het concern hier nog steeds naar groei. Begin dit jaar nam De Heus Feijen Diervoeders in Dalfsen over. Net als bij de overname van Coppens Diervoeders in 2021 stelt De Heus dat al zijn Nederlandse fabrieken aan de maximale capaciteit zitten. Overgenomen bedrijven moeten verdere groei en flexibiliteit mogelijk maken.


30

Sjoukje Heimovaara (1965), voorzitter bestuursraad Wageningen UR

Plantenwetenschapper komt in gespreid bed

Nevenfuncties Heimovaara: Lid Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, voormalig CEO Royal van Zanten.

Haar voorganger, Louise Fresco, was in Nederland beroemder dan je van een de baas van een kleine universiteit zou verwachten. Heimovaara studeerde in Wageningen plantenveredeling. Nog steeds een vak met toekomst op ‘de duurzaamste universiteit van Nederland’. Het instituut doet het als altijd goed in internationale ranglijstjes waar universiteiten zo dol op zijn. En gezien de vele wereldwijde opgaves op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid hoeft ze er eigenlijk weinig aan te doen om op de kaart te blijven. Het komt allemaal vanzelf naar haar toe in het gespreide bedje waar ze halverwege dit jaar in stapte. Een overeenkomst heeft ze zeker wel met Fresco: ook Heimovaara zoekt de verbinding met de business en wil geen ivoren-torenwetenschap bedrijven.


31

Dick Hordijk (1958), CEO Agrifirm

Nobele initiatieven snijden nog geen hout

Dick Hordijk (1958), CEO Agrifirm
Dick Hordijk van Agrifirm. – Foto: Ivo Hutten

Een goed verdienmodel voor de Nederlandse boer. Een verantwoorde voedselketen. Afzet via korte ketens. Klimaatneutrale producten. Ontbossingsvrije soja. Agrifirm wil maar wat graag duidelijk maken: wij zijn er voor de boer en vervullen een belangrijke functie in de keten. Onlangs introduceerde de coöperatie samen met drie varkenshouders gecertificeerd klimaatneutraal varkensvlees op de Nederlandse markt. Eerder lanceerde het al het korte-ketenconcept ­BOER&NLekker waarbij de coöperatieleden direct aan de consument kunnen verkopen.

Het zijn nobele initiatieven, maar echt hout snijden op grote schaal doet het nog niet. Krijgt Hordijk het voor elkaar echt betekenis te geven aan een beter verdienmodel en een sector ‘klaar’ voor de toekomst? Ondertussen moet er ook een onderneming draaiend worden gehouden. Hoge energie- en grondstofprijzen houden de voersector in zijn greep. 15% minder winst bleef er in 2021 over en er ging € 2 miljoen minder geld naar de leden.


32

Hans Mommaas (1955), voorzitter Ecologisch Autoriteit

Autoriteit die status nog moet verdienen

Hans Mommaas verruilde dit jaar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Hij is daarmee ook de eerste voorzitter van de Ecologische Autoriteit. Het nieuwe instituut houdt zich bezig met de staat van de natuur. De auto­riteit gaat het rijk en provincies onafhankelijk advies geven over brede ecologische vraagstukken en beoordeelt of er voldoende maatregelen worden genomen om de doelen te realiseren. Mommaas en de zijnen gaan beoordelen of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur.

De Ecologische Autoriteit krijgt op voorhand al veel gewicht, maar hoe kritisch Mommaas’ instantie gaat zijn op het natuur- en stikstofbeleid zal de tijd leren.

Stikstofproblematiek niet onbekend bij Mommaas

Als PBL-directeur was Mommaas al regelmatig met landbouw bezig. Hij weet wat er allemaal op de sector afkomt. Het stikstofvraagstuk is hem niet vreemd. Bij zijn vertrek noemt hij de starre stikstofaanpak niet de juiste. Door vast te houden aan de stikstofdoelen is er geen ruimte meer voor landbouw, zag hij al in eerdere PBL-studies. Dus pleitte Mommaas in NRC voor meer samenhang in het beleid: “We hebben een woningbouwdoel, een klimaatdoel, een stikstofdoel, een natuurdoel, een waterdoel.” Oftewel, er is meer dan stikstof.

Het eerste wapenfeit van de Ecologische Autoriteit is ‘handreiking voor natuurdoelanalyses’, waarin de maatregelen voor natuurherstel per Natura 2000-gebied staan. Deze analyse is volgens Mommaas tot nu toe te vrijblijvend.


33

Adri Bom-Lemstra (1962), voorzitter Glastuinbouw Nederland

Balanceren in energiecrisis

De opvolger van Sjaak van der Tak als voorzitter van Glastuinbouw Nederland kreeg vorig jaar direct al een energiecrisis voor de kiezen, die zich dit jaar verbreedde en verdiepte. Haar politiek netwerk als CDA-politica in het Zuid-Hollandse moest ze tot het uiterste aanspreken om in Den Haag aandacht en steun te krijgen voor een mooie sector met een lelijke donderwolk. Maar toen ook huishoudens en algemene media die donderwolk in zicht kregen, kreeg die aandachtvragende glastuinbouw plots weer het oude label van ‘energieslurper’ opgeplakt.

Positief imago glastuinbouw

Aan de glastuinbouwvoorvrouw de lastige taak om te balanceren tussen de politieke lobby voor een reddingsboei en tegelijkertijd het uitstralen van een positief imago naar de maatschappij. Zij mag daarin haar achterban niet van zich vervreemden. Het zou kunnen lijken dat ze geen oog heeft voor de noden van de tuinbouwondernemers die klem zitten aan de verkeerde kant van de hoge gasprijs. Het is een even veelzijdig als ingewikkeld verhaal. Ja, er zijn ook tuinders die (nog) geen last hebben van de hoge gasprijs, of die er zelfs (veel) geld aan verdienen.

Van generalist op tuinbouwgebied heeft ze zich in een jaar tijd tot een energiespecialist moeten ontwikkelen. Haar politieke antenne mocht ze niet uit het lood laten slaan door de paniek die bij de zwaarst getroffen tuinders toesloeg. Zo wist ze uiteindelijk op 30 november twee ministers en een staatssecretaris naar het Westland te krijgen voor de ondertekening van een nieuw Energieconvenant Glastuinbouw. De glastuinbouw mag weer voorloper en rolmodel heten.


34

Pieter Wolleswinkel (1977), COO, directeur ForFarmers Nederland, België, Reudink en Pavo

Wachtend op nieuwe CEO

Begin dit jaar startte de zoektocht naar een nieuwe ForFarmers-CEO. Die werd gevonden in de persoon van voormalig Aviko-topman Chris Deen. Deen werd echter ziek, legde zijn werk neer en vertrok uiteindelijk definitief. In november werd weer een nieuwe directeur gevonden: oud-Fonterra directeur Theo Spierings. Op de eerste dag van het nieuwe jaar neemt hij zijn positie in.

In de CEO-loze tijden namen financieel directeur Roeland Tjebbes en directeur Nederland/België Pieter Wolleswinkel het noodgedwongen over. Vanzelfsprekend wat meer in de luwte, wachtend op een nieuwe topman/-vrouw. Onder hun leiding kwam er een herziening op de strategie. Klimaat, dierwelzijn en voedselverspilling komen hoger op de agenda. Geen verrassende stap. Anders wordt de aansturing. Er komt meer nadruk op een lokale marktaanpak. Of het een oplossing gaat bieden aan de dalende voerafzet, het resultaat en de kwakkelende beurskoers is de vraag.


35

Steven Martina (1976), algemeen directeur The Greenery

Meer daadkracht bij The Greenery

Steven Martina van The Greenery. – Foto: Joep van der Pal

Steven Martina is in 2022 nog belangrijker geworden voor The Greenery. Met een nieuw bestuursmodel vormt de directie het bestuur.

De groente- en fruitketen staat aan alle kanten onder druk. The Greenery heeft met een eigen transporttak mogelijk minder kwetsbaarheid. De proef met het veilen van Spaans product kan winst opleveren. Dan het nieuwe afzetmodel. Telers worden meer bediend en betrokken.

Een groei in ledenomzet blijft het streven. Met sterke afzetlijnen op retail zijn er troeven, maar is het genoeg na het vertrek van Tolpoort-telers in 2022?


36

Peter Drenth (1968), gedeputeerde Gelderland

Bestuurder met korte lijn naar Den Haag

Gelders CDA-gedeputeerde Peter Drenth heeft via het Interprovinciaal Overleg (IPO) meer invloed op het beleid dan op het eerste gezicht blijkt. Hij heeft rechtstreekse toegang tot minister Van der Wal, met wie hij in het Gelders college zat. Zijn invloed blijkt onder andere uit het feit dat de natuur- en stikstofminister in haar plannen voor het gebiedsgericht beleid voor Gelderland een andere insteek koos dan voor de andere provincies. Drenth is voorzitter van de bestuursadviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg (IPO).


37

Thom van Campen (1990), Tweede Kamerlid (VVD)

Nietszeggende antwoorden

Thom van Campen manifesteert zich als landbouwwoordvoerder met goed ontwikkelde politieke voelsprieten. Hij weet wanneer hij wél of beter niets kan zeggen. De cursus ‘nietszeggende antwoorden’ heeft hij cum laude afgerond.

Hij kan het wel! Als het nodig is. Hij pakte de – inmiddels afgetreden – minister Henk Staghouwer stevig aan, toen deze geen inhoudelijke antwoorden gaf.

Van Campens ster is binnen de VVD gerezen. Hij kreeg afgelopen zomer een grotere werkkamer in Den Haag, omdat hij tijdelijk de functie van vicefractievoorzitter waarnam van Bente Becker.


38

Peter Poortinga (1961), CEO Plukon Food Group

Geridderd en bekroond

In de koeling bij Albert Heijn ligt sinds oktober uitsluitend kip met 1 ster van het Beter Leven-keurmerk. Dat is mede de verdienste van CEO Peter Poortinga van Plukon Food Group, dat samen met AH het Kip, Natuur & Boer-programma opzette. Het is één van de laatste wapenfeiten van Poortinga. Hij vertrekt per 31 maart 2023 na 22 jaar als CEO.

Plukon ontving in juni de Best Managed Company Award van Deloitte. Het bedrijf werd bovendien bekroond met een Excellence-award in de categorie ‘strategy’ vanwege de inzet voor verduurzaming binnen de keten. Ook buiten Nederland is er waardering voor Poortinga. Hij kreeg eind september een Franse ridderorde voor zijn rol bij de overname van Duc door Plukon. Daardoor bleven veel Franse banen behouden. Poortinga wordt vanaf april commissaris bij Plukon. De onderneming produceert op 28 productielocaties in Europa pluimveevlees, maaltijden, maaltijdcomponenten en alternatieve eiwitten.


39

Marcel Oosterwijk (1964), CEO Lidl Nederland

Goedkoop kan ook duurzaam

Marcel Oosterwijk is al jaren de topman van Lidl Nederland. Sinds zijn aantreden in 2008 is het marktaandeel gegroeid naar 16% in 2022. Dat zal wellicht nog wat verder groeien door de dalende koopkracht. Oosterwijk vindt dat goedkoop en duurzaam prima samengaan en laat dat zien in de filialen. De prijsvechter is al tien jaar de beste in groenten en fruit en zet zich ook in voor duurzaamheid. Door experts wordt de supermarkt dan ook geprezen voor zijn inzet en leidende rol.

Dit jaar stopte de winkel met het invliegen van groenten en fruit en zijn alle filialen volledig van het gas af. Daarnaast neemt de supermarkt verantwoordelijkheid in gezondheid. In de Superlijst Gezondheid van Questionmark kwam Lidl samen met Ekoplaza als gezondst uit de bus. Mede doordat zij de enige supermarkt zijn die doelen hebben gesteld om het assortiment gezonder te maken.


40

Jan Willem Erisman (1961), hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij CML, Universiteit Leiden

Betrokken stikstofwetenschapper

Hoewel hij van huis uit geen landbouwkundige is, speelt Jan Willem Erisman al heel wat jaren een prominente rol in de landbouwwereld. Tot voor enkele jaren als directeur van het Louis Bolk Instituut, een organisatie die allerlei onderzoek doet op landbouwgebied. Maar vooral ook als stikstofspecialist. Eerst jarenlang bij de VU Amsterdam, en het daaraan verbonden Amsterdam Global Change Institute. Hij is wat je noemt een betrokken wetenschapper die graag uit de ivoren toren van de wetenschap komt.

Erisman is graag geziene gast

Erisman is vraagbaak voor iedereen, een graag geziene gast in hoorzittingen en technische briefings voor de Tweede Kamer. Ook in de media treedt hij veelvuldig op. Hij lijkt altijd bereid om toelichting en achtergrondinformatie te geven over alles wat met stikstof te maken heeft. Daarbij slaagt hij erin om altijd een eigen positie in te nemen. Ook al wordt er als adviseur vanaf de zijlijn naar hem geluisterd, hij houdt altijd afstand van de beleidsmakers. Mooi voorbeeld van zijn betrokkenheid is het project Schiermon­nik­oog, waar veehouders vrijwillig en vooruitlopend op eventuele gedwongen krimp hun veestapel fors verkleinden. Hij wil ermee bewijzen dat boeren zelf het heft in handen kunnen nemen als het gaat om duurzaamheid mét verdienmodel.

Het betekent meteen ook afbreukrisico voor Erisman. Want wat als het niet gaat werken op het eiland? Van de zomer toen minister Van der Wal met haar fameuze stikstofkaartje kwam, stond Schiermonnikoog daar ondanks de al ingeleverde stikstof toch nog ingeboekt voor forse (verdere) reductie. Gelukkig voor hen, en ook voor Erisman ging het kaartje van tafel. Nu nog kijken hoe het straks echt verder gaat.


41

Anne Hilhorst (1986), directeur en bestuursvoorzitter Wakker Dier

Gezicht publiekscampagnes

Anne Hilhorst Wakker Dier
Anne Hilhorst. – Foto: Wakker Dier

Anne Hilhorst staat sinds een jaar aan het roer van een van Nederlands grootste dierrechtenorganisaties. Met inmiddels een jaarlijkse inkomstenstroom van € 5,4 miljoen (2021) een op-en-top professionele organisatie, en regelmatig een doorn in het oog van veel veehouders en ketenpartijen.

Succes boekt de stichting door heel gericht supermarkten en bedrijven in de voedingsindustrie te targetten via uitgebreide mediacampagnes. Hilhorst – al tien jaar campagneleider en gepokt en gemazeld – is hierbij het gezicht naar buiten.


42

Gijs Dröge (1959), directeur Stichting Milieukeur

Aan de bak voor beloning milieu-eisen

Als directeur van Stichting Milieukeur is Gijs Dröge verantwoordelijk voor keurmerk On the Way to PlanetProof. Voor plantaardige teelt zijn vooral zijn programmamanagers in beeld. Dröge blijft bij telers wat onzichtbaar. De programmamanagers werken met telers de nieuwe schema-eisen uit voor de komende twee jaar. Daarin wil Stichting Milieukeur stevige stappen zetten, maar telers trappen in deze lastige tijden op de rem. Zij missen een meerprijs in de markt.

Dröge moet met het ministerie tot zaken zien te komen.


43

Kees Huizinga (1975), agrarisch ondernemer in Oekraïne

Boerengezicht van oorlog Oekraïne

2022 is getekend door de oorlog in Oekraïne. In Nederland groeide de van oorsprong Nederlandse boer Kees Huizinga uit tot één van de gezichten van het conflict. In Oekraïne runt de ondernemer een bedrijf van zo’n 15.000 hectare, met 2.000 koeien en 400 varkens. Ondertussen trok hij afgelopen jaar de halve wereld over om aandacht te vragen voor de situatie, de Oekraïense landbouw en de voedselzekerheid. Van een diner met Mark Rutte, tot het spreken van Europarlementariërs of een tripje naar Washington om aan te schuiven bij het Amerikaanse landbouwministerie USDA en te spreken met Amerikaanse senatoren.


44

Tjeerd de Groot (1968), Tweede Kamerlid D66

Kringloopdrammer

Met zijn uitspraak dat de veestapel moet halveren, wist D66-Kamerlid Tjeerd de Groot boeren zó boos te maken, dan ze in 2019 massaal naar het Malieveld kwamen. De liefde tussen de oud-zuivelman en de sector komt nooit meer goed. De Groot heeft een starre visie op het landbouwbeleid, waarbij hij de Partij voor de Dieren soms links inhaalt. De Groot toont zich het enfant terrible binnen de coalitie. Daar waar coalitiepartijen vooral ruimte zoeken voor een geleidelijke omslag van de landbouw, blijft De Groot drammen op kringlooplandbouw. Politiek haalde De Groot succes met het aangenomen wetsvoorstel voor het schrappen van een deel van de geborgde zetels.


45

Ruud Zanders (1973), voorzitter Caring Farmers en mede-eigenaar Kipster

Tegendraadse pluimveehouder

Het Kipster-concept heeft Ruud Zanders geen windeieren gelegd. Hoewel zelf pluimveehouder, toont hij zich regelmatig voorstander van de omslag naar een meer plantaardig eetpatroon, en een transitie van de Nederlandse veehouderij. Eén van de manieren waarop hij dat poogt te bewerkstelligen is Caring Farmers. Terwijl deze zomer veel boerenbelangenorganisaties twijfelden om om tafel te gaan met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, schoof Caring Farmers graag aan. Samen met enkele andere organisaties lanceerde het zijn ‘Groenboerenplan’.


46

Derk Boswijk (1989), Tweede Kamerlid (CDA)

Onvermoeibare CDA’er

Toen het CDA dit jaar echt de kont tegen de krib gooide in het stikstofdossier, werd voorman Wopke Hoekstra – en niet Derk Boswijk – van stal gehaald. Hoekstra stelde dat 2030 als doel voor de vermindering van de stikstofbelasting geen heilig getal is. Boswijk stemde van harte in met de interventie van Hoekstra. Hij realiseerde zich dat hij bij de coalitiebesprekingen wat meer tegengas had kunnen geven. Boswijk overwoog even de pijp aan Maarten te geven, maar koos ervoor zich te blijven inzetten voor zijn achterban.


47

Jan Huitema (1984), Europarlementariër voor VVD

Mister mineralen­concentraat

VVD-Europarlementariër Jan Huitema ­oefent via de milieucommissie invloed uit op het landbouwbeleid, zoals bij veredeling en gewasbescherming. De Friese boerenzoon is aangesteld als schaduwrapporteur voor de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en is nog altijd even strijdvaardig om de toelating van renure als kunstmestvervanger gedaan te krijgen. De energiecrisis lijkt hem daarbij te kunnen helpen. Hoewel Huitema zijn beleidsterrein verbreedt, verliest hij de band met de agrarische sector niet. Hij heeft er nog altijd plezier in om gras te kuilen op het familiebedrijf in Makkinga.


48

Michaël Wilde (1969), directeur Bionext

Biologisch bevlogen

Michaël Wilde
Michaël Wilde. – Foto: Herbert Wiggerman

Michaël Wilde trad eind 2019 aan als directeur van Bionext. Zijn ervaring bij het spraakmakende, biologische handelsbedrijf Eosta maakte hem een logische kandidaat voor die plek.

De biologische sector wist onder zijn leiding tijdens en na de coronacrisis de belofte van extra gezond en lokaal sympathiek nog niet helemaal waar te maken. Om in Nederland nu toch werk te maken van het Europese streefcijfer van 25% biologisch in 2030, heeft Wilde vaart gezet achter een biologische campagne naar het brede publiek en ook getrokken aan een binnenkort door Den Haag te lanceren marktplan.


49

Arian Kamp (1963), melkveehouder, voorzitter rvc Royal Agrifirm Group

Boerenbestuurder met een missie

Nevenfuncties Arian Kamp: commissaris Rabobank, voorzitter Stichting Beheer Flynth, bestuurslid Nationale Coöperatieve Raad

Boer en samenleving verbinden, is zijn ‘diepgewortelde passie’, zei ­Arian Kamp in een interview met Boerderij. De melkveehouder en oud-voorzitter van agrarische jongerenorganisatie NAJK staat niet veel in de spotlights, maar speelt een flinke partij mee in met name de coöperatieve wereld. Dit najaar werd hij bestuurder bij de koepelorganisatie van de coöperaties, NCR. Het past precies in zijn profiel, zijn missie en portefeuille met functies, die zachtjes aan dus verder groeit.

Oplopende bestuurscarrière

Arian Kamp startte al jong als boerenbestuurder. Na zijn periode bij het NAJK concentreerde hij zich op zijn melkveebedrijf en begon in de jaren nul bestuursfuncties te verzamelen. Allereerst bij Cehave Landbouwbelang en bij de plaatselijke Rabobank. Tot 2014 was hij voorzitter van zowel de commissarissen van Rabobank Amerstreek als van Kring Zuidwest Nederland. Toen maakte hij de overstap naar het landelijke bankbestuur. In 2018 kwam Agrifirm erbij, in 2019 Flynth. Een mooie, nog steeds oplopende bestuurscarrière dus. Van deze man gaan we vast nog wel meer horen.

In de voerwereld voorziet de topman van Agrifirm consolidatie, zo zei hij in het interview. Daarbij lijkt zijn voorkeur uit te gaan naar de geestverwanten in de coöperatieve sfeer. Zijn er nog altijd kleinere voercoöperaties die mogelijk opgenomen willen worden in een groter geheel? Intussen lijkt het erop dat Agrifirm minder last heeft van de stormen op de voergrondstoffenmarkten dan de beursgenoteerde concurrent ForFarmers.


50

Laura Bromet (1970), Tweede Kamerlid (GroenLinks)

Ietwat verzuurd Kamerlid

Op de valreep van het politieke jaar slaagde Kamerlid Laura Bromet erin samen met Tjeerd de Groot (D66) het initiatiefwetsvoorstel voor het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven in de waterschapsbesturen door de Eerste Kamer te slepen. Bromet speelde daarbij hoog spel. Zij dreigde haar wetsvoorstel in te trekken, als er via een omweg nog een wijziging in zou worden aangebracht. Haar fractieleider Jesse Klaver besloot hoogstpersoonlijk dat stikstof ‘chefsache’ is. Het was Klaver die landbouwminister Henk Staghouwer in juni van dit jaar de wacht aanzegde. En toen de uitkomsten van de stikstofgesprekken onder leiding van Johan Remkes aan de orde kwamen, moest Bromet genoegen nemen met een plaatsje naast Klaver.

Zij maakt op twitter een wat verzuurde indruk. In gesprekken met boeren en belangenbehartigers verliest ze de GroenLinks-ideologie nooit uit het oog.


Reacties

 1. Mij prima die lijst; ik hoop dat het deze mensen plezier geeft en energie om de goede dingen te blijven doen.
  Wat ik me afvraag: op basis van welke criteria en door wie is de lijst samengesteld?

 2. Allemaal passanten die inwisselbaar zijn .
  De enige echte die in dit lijstje boven aan moet staan is de boer.
  Alles gaat over de boer en zonder de boer veranderd er niks.
  Hoe verwerpelijk ook, toen het uit de hand dreigde te lopen werden ze pas wakker in Den haag en dat ze voor overleg naar de boer moesten.
  (Lees boer is boer en zijn gezin )

Beheer
WP Admin