Foto: Koos Groenewold VarkensAchtergrond

Flynth-fiscalist: ‘Bedrijfsvorm doordachte keuze’

Om hoge belastingen te voorkomen kunnen ingrijpende maatregelen nodig zijn. Maar ook goed plannen helpt, aldus Flynth-fiscalist Wolter-Jan Kistemaker.

De varkenshouderij heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug en de eerste maanden van 2020 waren ook hoopgevend. Dat betekent in veel gevallen flink belasting betalen. Volgens Wolter-Jan Kistemaker, fiscaal adviseur bij Flynth, hebben varkenshouders over het algemeen wel stappen gezet om te voorkomen dat ze veel belasting moeten betalen, maar zal een aantal over 2019 toch een flinke aanslag krijgen.

Lees verder onder de foto

Wolter-Jan Kistemaker (51) is sinds een jaar senior fiscaal adviseur bij Flynth accountants en adviseurs, met name rondom bedrijfsoverdrachten en bedrijfsstructuren. Flynth heeft 35.000 klanten in het MKB, waarvan bijna de helft agrarisch. De jaaromzet is circa €140 miljoen. - Foto: Koos Groenewold

Wolter-Jan Kistemaker (51) is sinds een jaar senior fiscaal adviseur bij Flynth accountants en adviseurs, met name rondom bedrijfsoverdrachten en bedrijfsstructuren. Flynth heeft 35.000 klanten in het MKB, waarvan bijna de helft agrarisch. De jaaromzet is circa €140 miljoen. – Foto: Koos Groenewold

Hoe wordt belasting betalen voorkomen?

“Een aantal varkenshouders is vorig jaar in een BV gestapt om daarmee de belastingdruk te verlagen. Dat kan in 2020 ook een goede keuze zijn, maar er moet dan wel zicht zijn op structureel hogere winsten. Wij gaan uit van een winst van zo’n € 95.000 per ondernemer per jaar. Ook kunnen andere argumenten een rol spelen bij die keuze zoals het beperken van de aansprakelijkheid.

Een minder ingrijpende stap is het tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag. Dat verlaagt niet de totale belastingdruk, maar verbetert wel de liquiditeit omdat anders vaak belasting moet worden betaald als prijzen alweer zijn gedaald. Een bijkomend voordeel is dat geen belastingrente verschuldigd is. Deze is tijdens de coronacrisis verlaagd naar 0,01 %, maar bedroeg daarvoor 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting.”

Vragen varkenshouders vaak een voorlopige aanslag aan?

“Nee, dat valt wel tegen. Het is denk ik vooral een psychologisch iets; mensen betalen niet graag eerder belasting dan dat het echt nodig is. Door de eerdergenoemde belastingrente zie ik de laatste jaren wel een toename.”

En extra investeringen doen om de belasting te drukken?

“Dat gebeurt wel en kan prima passen. Varkenshouders houden toch wel voor ogen of de investering rendement oplevert of hun bedrijf verbetert, uitzonderingen daargelaten. Natuurlijk kun je in zonnepanelen of een brijvoerinstallatie investeren, maar als je daar weinig mee hebt, zal het op termijn niet brengen wat je ervan had verwacht. Onderhoud naar voren halen kan altijd, maar de mogelijkheden zijn beperkt als de gebouwen redelijk op orde zijn. Wanneer een ondernemer investeert in nieuwe stallen kan een MIA/Vamil-stal er wel voor zorgen dat belasting van de laatste drie jaar is terug te halen.”

Het draait dus om liquiditeit. Financieel adviseurs roepen al jaren op tot liquiditeitsplanning. Gebeurt dat inmiddels?

“Het neemt wel toe maar kan zeker wel wat beter. Over het algemeen loopt de varkenshouderij wel voor op de melkveehouderij. Ik zie dat varkenshouders die doorgaan echt wel weten waar ze staan qua liquiditeit.”

Nog even terug naar de BV. In hoeverre speelt het afdekken van de aansprakelijkheid daarbij een rol?

“Ondernemers zijn zich dat steeds beter bewust. Zo zagen we na de fipronil-crisis in de pluimveehouderij een grote belangstelling om een BV op te richten. Het is wel goed te beseffen dat een BV de ondernemer niet vanzelf van financiële verplichtingen vrijwaart. Claims van de bank zet een ondernemer niet even buitenspel; de bank zal de ondernemer meestal in privé mee laten tekenen bij de inbreng in de BV.”

Over het algemeen loopt de varkenshouderij wel voor op de melkveehouderij. Ik zie dat varkenshouders die doorgaan echt wel weten waar ze staan qua liquiditeit

Maar in het algemeen biedt de BV nog wel mogelijkheden voor varkenshouders?

“Jazeker, maar het blijft maatwerk. Een BV is niet altijd de beste ondernemingsvorm. Uit een onderzoek dat we vorig jaar hebben gedaan blijkt dat dat 40 tot 45% van de varkenshouders met een eenmansbedrijf een BV zou kunnen overwegen. Maar een flink aantal varkenshouders kan vanwege het lage winstniveau beter uit de BV en terug naar een eenmansbedrijf of maatschap/VOF. Een interessante bedrijfsvorm die de laatste tijd meer wordt toegepast is daarom de hybride structuur. In deze structuur treedt er een BV toe als maat/vennoot tot de maatschap of VOF.”

Wat is het voordeel van zo’n hybride BV?

“De winst wordt dan verdeeld tussen de vennoten. De vennoot-BV betaalt vennootschapsbelasting over zijn winst. De vennoot-ondernemer blijft recht houden op de ondernemersaftrekken. Op deze manier heeft de ondernemer het beste van twee werelden.

Een bijkomend voordeel is dat als een ondernemer reeds een BV heeft, hij niet volledig uit de BV hoeft te stappen. Dat is fiscaal namelijk niet altijd gunstig. Er is geen verplicht salaris meer vanuit de BV en er is weer MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek mogelijk. Dat geeft een forse belastingbesparing.”

Wordt daar al veel gebruik van gemaakt?

“Dat valt wat tegen. Het is nog nieuw en veel ondernemers zijn er niet mee bekend. Sommige mensen zijn bang het overzicht te verliezen door het opzetten van zo’n structuur. Er zijn ook een aantal aandachtspunten zoals de zakelijkheid van de winstverdeling en de etikettering van de aandelen.

Verder is van belang dat het voor een deel gaat om belastingafstel maar voor een groot deel om belastinguitstel. De AB-claim (aanmerkelijk belang-claim) over de winst in de BV kan immers worden doorgeschoven naar de toekomst. Niet alle ondernemers houden daarvan.”

Het leggen van zonnepanelen op een varkensstal. Investeren in zonnepanelen is volgens Wolter-Jan Kistemaker een goede manier om de belastingdruk te verlagen. Foto: Ruud Ploeg

Het leggen van zonnepanelen op een varkensstal. Investeren in zonnepanelen is volgens Wolter-Jan Kistemaker een goede manier om de belastingdruk te verlagen. Foto: Ruud Ploeg

Een ander actueel onderwerp is de saneringsregeling. Waar zitten uw zorgen?

“Er zitten wat adders onder het gras rondom het vormen van een herinvesteringsreserve en vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Bij een volledige staking kunnen we de gevolgen goed in beeld brengen maar bij gedeeltelijke staking is het soms lastiger wanneer in een nieuwe tak wordt geïnvesteerd.

Het is ook oppassen bij stallen jonger dan 10 jaar. Omdat de herzieningstermijn voor de omzetbelasting nog niet voorbij is, moet mogelijk een deel van de omzetbelasting worden terugbetaald. Is de onderneming minder dan drie jaar geleden ingebracht in een BV of een samenwerkingsverband, dan is mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd bij een staking.

Het is belangrijk dat varkenshouders de consequenties van de regeling goed in beeld hebben en zich goed laten adviseren. Er kunnen namelijk ook nog gevolgen zijn voor de bedrijfsopvolgingsregeling en eventuele meerwaardeclausules.”

Het is goed te beseffen dat een BV niet vanzelf van financiële verplichtingen vrijwaart

Afhankelijk van de situatie krijgen deze ondernemers veel geld binnen waarover ze moeten afrekenen. Zijn daar nog adviezen in te geven?

“Het klinkt wat algemeen maar begin op tijd met plannen maken en breng de situatie goed in beeld. Dat kan betekenen dat je al vroeg een andere bedrijfsvorm neemt die beter bij de toekomstige situatie past.

Als Flynth hebben we sinds kort voor de sector varkenshouderij in Noordoost Nederland een zogenoemd FET-team, het Flynth Expertise Team. Dit is opgezet als een regionaal initiatief. In dit team zitten specialisten met diverse achtergronden en kennis van de varkenshouderij om samen met varkenshouders te kijken waar het bedrijf staat en waar het naartoe gaat.”

Coronareserve alleen voor BV

Dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de zogenoemde coronareserve. Kort gezegd mogen ze verlies in 2020 ten laste leggen van de winst van het jaar 2019. Daar gelden wel een aantal voorwaarden voor. Eén grote beperking is dat het alleen van toepassing is op de vennootschapsbelasting, en niet op de inkomstenbelasting. Geen logische keuze aldus Kistmaker. “Dat is jammer want ook ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen kunnen door de corona-crisis in problemen komen. Wel is het nog maar de vraag of de goede varkenshouders in 2020 een verlies gaan leiden. Als dat niet zo is kun je sowieso geen reserve vormen.”

Wat nu gebeurt met deze saneringsregeling lijkt een voorbode voor een situatie dat stikstofemissie waarde krijgt en verhandelbaar is. Uitgaande van de bedragen die circuleren gaat het om grote sommen geld. Hoe kunnen ondernemers hierop voorsorteren?

“Los van het feit of dit wenselijk is en hoe dit wordt vormgegeven kan een ondernemer tijdig de BV ingaan of een zogenaamde stikstofmaatschap aangaan. Als dat goed wordt ingekleed is gebruik te maken van geruisloos doorschuiven. Er is altijd nog de mogelijkheid om een deel van de winst te storten in een lijfrente- of bankspaarproduct. Daardoor wordt een oudedagsvoorziening veiliggesteld en een deel van de belastingclaim uitgesteld naar een lager tarief.”