<em>Foto: Mark Pasveer</em> RundveeNieuws

Fluctuerende melkprijs vraagt aandacht voor liquiditeit

De kritieke melkopbrengst varieert van 19 tot 45 cent per kilo melk. Dat blijkt uit een van de artikelen in ‘Cijfers die Spreken’ van Alfa Accountants en Adviseurs.

Alle jaarlijkse uitgaven, inclusief privé, moeten na verrekening van andere inkomsten als vee-omzet en neveninkomsten worden betaald uit het ontvangen melkgeld. Wanneer de inkomende en uitgaande geldstromen in evenwicht zijn, is het ontvangen melkgeld tevens de kritieke melkopbrengst (KMO).

De variatie in uitgaven is echter erg groot. Sommige bedrijven kunnen met een KMO van 19 cent toe, anderen hebben 45 cent per kilo melk nodig. Zeker als de KMO boven de verwachte meerjarige uitbetalingsprijs van 34,5 cent per kilo melk ligt, is actie nodig. Grip op de liquiditeit is nodig, anders stapelen de nog te betalen facturen zich op en loopt het bedrijf op den duur vast.

Het artikel in ‘Cijfers die Spreken’ van Alfa Accountants en Adviseurs is op te vragen via cijfersdiespreken.nl.

Het is een gegeven dat de melkprijs meer zal schommelen dan in het verleden. Daarmee zal ook de liquiditeit meer schommelen. Een enquête, gehouden door Alfa, leert dat 7 op de 10 veehouders zeggen dat ze bewust inspelen op deze schommeling van de liquiditeit. 57% geeft aan de kostprijs te verlagen bij een lagere melkprijs. Uitstel van investeringen (46%) en onderhoud (42%) volgen op de voet.

85% veehouders voelt noodzaak van buffer

Sinds de financiële crisis is het steeds lastiger om aflossing uit te stellen of zelfs stop te zetten. Mede daardoor voelt 85% van de veehouders de noodzaak van het aanleggen van een buffer. Toch blijkt deze buffer beperkt. Het recente verleden leert dat veel bedrijven juist hebben geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit en weinig buffer hebben aangelegd.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin