Diverse partijen zetten in hun programma in op lastenverlichting. – Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Europese verkiezingen: diverse partijen zetten in op lastenverlichting

De Europese verkiezingen komen eraan. We spitten deze weken de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen door. Vandaag richten we ons op de lastenverlichting.

‘De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer zitten.’ Dat lezen we in het programma van de SGP. En de regels moeten simpeler. Als voorbeeld wordt de Richtlijn Industriële Emissies aangehaald. Een Europese wet die vooral voor de industrie van belang is, maar de veehouderij is geen industriële sector. En dus zorgen die nieuwe regels voor veel overlast en gedoe, want boeren moeten veel formulieren invullen om dat aan te tonen. Ze willen daarom dat de veehouderij buiten de nieuwe regels wordt gehouden.

De doelen moeten helder en uniform zijn, lezen we bij de ChristenUnie. Er moet, zo vindt de partij, veel meer ruimte zijn voor nationaal beleid. Dat zijn het CDA, NSC, VVD, Forum voor Democratie, de PVV en ook BBB met de partij eens. ‘De lastendruk door stapelende en elkaar overlappende regels moet omlaag’, zo schrijft NSC.

Minder lasten voor het bedrijfsleven is van oudsher het thema waar de VVD de verkiezingen mee ingaat. Dat geldt wat de partij betreft niet alleen voor de landbouw, maar met name ook voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Verder wil de VVD dat de regels voor voedselveiligheid gelijk worden getrokken in de hele EU. En de controle op geïmporteerd voedsel moet aan de buitengrenzen plaats vinden, want dat scheelt ook heel veel papierwerk.

Een kwart er af

JA21 heeft een formule voor lastenverlichting. ‘Gewoon 25 procent eraf’, schrijven ze in hun verkiezingsprogramma. Bij het CDA hanteren ze geen getal, maar een slogan: ‘De boer is geen boekhouder en moet dat ook niet worden’.

De oplossing ligt volgens het CDA veel meer in het minder dwingend maken van de regels. ‘De regeldruk moet minder’. Er kan vooral gekapt worden in de eindeloze stroom verplichte rapportages die moeten worden aangeleverd. Nieuwe wetten zijn aan de partij niet besteed. willen vooral dat de bestaande regels en wetten worden uitgevoerd, maar wel dus met minder lasten voor de boer.

BBB wil zelfs een speciale Eurocommissaris voor het mkb met als belangrijkste taak de administratieve lasten verlagen. Overigens had Nederland in 2014 al een Eurocommissaris die als opdracht had om de regels te versimpelen: Frans Timmermans. Zijn motto in die jaren (dus nog voordat hij chef Green Deal werd) was: ‘snoeien doet groeien’. Hij kreeg ook de mogelijkheid om regels tegen te houden als andere Eurocommissarissen niet konden aantonen dat de regel echt nuttig was.

Gezond verstand

De PVV wil meer beleid op basis van gezond verstand en er moet een einde komen aan wat ze noemen de ‘tsunami aan regels vanuit Brussel’. Dat wil Forum voor Democratie ook. Die partij gaat nog een stapje verder omdat ze uit de Europese Unie willen: ‘geen verstikkende regels meer uit Europa.’

Nog even terug naar de wensen in het verkiezingsprogramma van BBB. De partij wil ook de administratieve lastendruk voor hobbydierhouders verminderen. Specifiek wordt aan de duivenmelkers gedacht. De BBB vindt dat de papieren rompslomp nu de traditie in de weg zit en is bang dat in de toekomst geen tentoonstellingen en wedstrijden meer georganiseerd kunnen worden.

Reacties

  1. Als Nederland gaat stoppen met het aangaan van verdragen dan hebben we al veel gewonnen. Ook moeten verdragen een begin- en eindtijd krijgen. Na die eindtijd is het verdrag afgelopen en als iedereen wil doorgaan dan kan die voor weer een bepaalde tijd ingevoerd worden. Zo voorkom je dat partijen aan de macht doorregeren met die altijddurende verdragen terwijl ze vervangen worden door andere partijen.

Beheer
WP Admin