Premium
Met een zelf, naar eigen idee, aangepaste zaaimachine kan Kapper alle gewassen zonder grondbewerking direct in de stoppel of groenbemester zaaien. - Foto's: Ronald Hissink AkkerbouwErvaring

Het bodemleven als basis bij akkerbouwbedrijf Soilbase

Reacties

  1. Geen of nauwelijks kunstmest! Dan wordt er gesproken of vervangen van Stikstof door vlinderbloemigen. Maar waar komt de aanvulling van andere met het product afgevoerde elementen aan de orde? ik heb als voorbeeld een geval van Kopergebrek op zandgrond bij een Biologisch bedrijf. De ondernemer had als verdediging “Alle mest gaat terug naar het land (kringloop), prachtig. Hij vergat dat bij kopergebrek ook de mest geen koper bevatte. Het gevolg was lage opbrengsten en slechte vruchtbaarheid van het vee. Alle andere elementen zal het niet beter vergaan. we weten dat het element dat gebrek veroond, de opbrengst bepaalt. Dus is deze proef weer gelegd op Kleigrond en leemhoudende grond. Was het op arme zandgrond aangelegd zouden de opbrengsten wel eens in enkel jaren zijn vrdampt ondanks de stikstof uit vlinderbloemigen.

Beheer
WP Admin