Foto: ANP AlgemeenNieuws

Ctgb: schadelijkheid thiacloprid was al onderkend

Het onderzoek van het Centrum voor Milieuwetenschappen (Universiteit Leiden) over de schadelijkheid van insectenbestrijder thiacloprid voor waterinsecten levert geen wezenlijk nieuwe inzichten op voor de Europese beoordeling van de werkzame stof.

Dat schrijft secretaris Luuk van Duijn van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) in een brief aan onderzoeker Martina Vijver.

Vijver had eerder gesteld dat de schadelijkheid van thiacloprid voor waterinsecten wel 2.500 keer schadelijker zou kunnen zijn dan uit laboratoriumproeven blijkt.

Verbod op thiacloprid

Van Duijn zegt dat uit de herbeoordeling van thiacloprid is gebleken dat de grenswaarden voor waterorganismen aanzienlijk strenger moeten zijn dan die voor de lopende toelating gelden.

Laura Bromet van GroenLinks heeft in de Tweede Kamer aan landbouwminister Schouten gevraagd of zij in Europa wil pleiten voor een verbod op thiacloprid. De minister heeft zich eerder verzet tegen een automatische verlenging van de toelating van thiacloprid in Brussel. De Partij voor de Dieren maakt zich al langer sterk voor een verbod op het middel, dat in de fruitteelt en de akkerbouw wordt ingezet als insectenbestrijder.

Beheer
WP Admin