Foto ter illustratie. - Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

CBb: terecht GLB-korting bij gebruik verboden middel

Het ministerie van LNV staat in zijn recht om een landbouwbedrijf te korten op zijn subsidie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het bedrijf had namelijk een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel gebruikt.

Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het landbouwbedrijf in de betreffende zaak kreeg een randvoorwaardekorting opgelegd van 3%, maar was het hier niet mee eens. Het bedrijf had een gewasbeschermingsmiddel gebruikt dat geen toelating heeft.

In de Europese GLB-regelgeving zijn beheerseisen opgenomen om in aanmerking te komen voor subsidie. Volgens de overheid heeft het bedrijf één van die beheerseisen overtreden. Volgens het landbouwbedrijf verwijst de verordening naar een artikel waarin staat dat gewasbeschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt moeten worden, niet naar het artikel dat een gewasbeschermingsmiddel alleen gebruikt mag worden wanneer het is toegelaten.

Prejudiciële beslissing

Het CBb vroeg het Hof van Justitie van de Europese Unie om via een prejudiciële beslissing uitspraak te doen. Het Hof concludeerde dat de beheerseis breder moet worden uitgelegd, en ook betrekking heeft op gebruik van niet (langer) toegelaten middelen en middelen waarvan de opgebruiktermijn is verstreken.

Op basis hiervan concludeert het CBb nu dat de overheid de randvoorwaardekorting wel degelijk mag opleggen. Het bedrijf krijgt wel € 500 schadevergoeding omdat de ‘redelijke termijn’ voor behandeling van de zaak is overschreden met een maand.

Lees meer artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Beheer
WP Admin