Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Borstomvang voorspelt gewicht best bij jong kalf

Borstomvang is een betere graadmeter voor het bepalen van de ontwikkeling van jongere kalveren dan de hoogtemaat. Dit meldt ForFarmers op basis van ruim drie jaar durend onderzoek, onder bijna 2.000 kalveren. Het onderzoek werd afgelopen maand afgerond. Monitoren van groei en ontwikkeling van de kalveren is belangrijk om de volgende stap te zetten in verbetering van de jongveeopfok en het verhogen van de voerwinst.

Bij het onderzoek onder de kalveren zijn zowel gewicht, borstomvang en hoogtemaat gemeten. Uit de resultaten bleek dat borstomvang bij kalveren tot zes maanden een betrouwbare graadmeter is voor gewicht en gaf een significant betere inschatting dan hoogtemaat. De voorspelling van het gewicht is via het meten van de borstomvang 42% nauwkeuriger dan via het meten van de hoogtemaat. ForFarmers adviseert om borstomvang als graadmeter voor de ontwikkeling van het kalf aan te houden voor kalveren tot zes maanden.

ForFarmers stelt dat uit eigen marktonderzoek blijkt dat melkveehouders de jongveeopfok de komende jaren als speerpunt jaren zien. Een lagere afkalfleeftijd en/of vervangingspercentage maakt dat het aandeel jongvee omlaag kan. Zo dalen de opfokkosten en stijgt de melkproductie per kilo fosfaat. Dit levert volgens ForFarmers al snel een extra voerwinst van 1 tot 2 cent per kilo melk op.

Een snelle en gezonde groei van het kalf in de eerste levensweken en -maanden zorgt voor een goede ontwikkeling van de vruchtbaarheidsorganen en het uierweefsel, dat de latere melkproductie mede bepaalt.