Veearts ent koeien in tegen blauwtong. - Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

Blauwtongbedrijven niet meer op slot vanwege gebrek aan effect

Landelijke verspreiding van het blauwtongvirus lijkt onvermijdelijk. Minister Adema versoepelt daarom het blauwtongbeleid. Bedrijfsblokkades worden per direct geschrapt.

Bedrijven die besmet zijn met blauwtong, worden niet langer geblokkeerd. Bedrijven die al ‘op slot ’ zitten, worden per direct vrijgegeven, zodat vervoer van dieren van- en naar bedrijven weer mogelijk wordt. Dat heeft demissionair landbouwminister Piet Adema vrijdagavond bekend gemaakt. De reden voor de versoepeling is dat de blokkades onvoldoende toegevoegde waarde hebben in het voorkomen van verspreiding van het virus. Nationale verspreiding lijkt al niet meer te voorkomen.

De deskundigengroep Dierziekten voorziet op basis van de huidige situatie, de ontwikkelingen bij eerdere uitbraken met blauwtong en de verwachte milde winter dat het niet te voorkomen is dat het blauwtongvirus zich over het hele land zal verspreiden. Bij de vorige uitbraak verspreidde het virus zich zo’n 10 tot 15 km per week, ondanks vervoersbeperkingen. De deskundigen voorzien dat vervoerbeperkingen nu de verspreiding van het virus kunnen vertragen, maar niet kunnen stoppen. “De kans is reëel dat heel Nederland al voor de winter besmet is en anders zal na de winter opnieuw verspreiding plaatsvinden. Dit is een harde realiteit”, aldus Adema.

NVWA onderzoekt niet alle bedrijven meer

Omdat het grote aantal meldingen van verdenkingen grote druk legt op de NVWA, zal de organisatie op korter termijn ook niet meer bij alle meldingen van verdenkingen monsters gaan nemen. Met name in regio’s waar al veel besmettingen zijn, kan de NVWA ervoor kiezen geen monsters meer te gaan nemen. Dit wordt dan overgelaten aan de lokale dierenarts, die de monsters naar WBVR van Wageningen UR stuurt om ze te laten onderzoeken. Verdenkingen moeten wel altijd bij de NVWA gemeld worden, om goed zicht te houden op de verspreiding van het virus. Verdenkingen die buiten het bekend besmette gebied liggen zal de NVWA nog wel zelf bemonsteren.

Knuttenvrije periode

Om de handel in levend vee en levend fokmateriaal te vergemakkelijken, onderzoekt Adema of het mogelijk is om in de winterperiode een knuttenvrije periode af te kondigen, waarin de kleine insecten niet actief zijn. In deze periode zou de handel dan zonder de extra voorwaarden van bemonsteren of insectenwerende maatregelen zoals die nu gelden vanwege blauwtong.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft op verzoek van het ministerie melk- en bloedmonsters van augustus onderzocht op blauwtong, om zo te onderzoeken hoe lang het virus al in Nederland is en hoe wijd het verspreid is. Uit de voorlopige uitslagen van dit onderzoek en de bevindingen met besmette bedrijven blijkt dat er naast de concentratie van uitbraken in het midden van het land meerdere besmettingen buiten dit gebied zijn, in Zuid-Holland, Gelderland en Flevoland. “Dus het lijkt erop dat we al te maken hebben met twee verspreidingssituaties: lokale verspreiding als een olievlek rondom een initiële besmetting en verspreiding over een grote afstand naar nieuwe gebieden waarna daar lokale verspreiding optreedt”, schrijft Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal besmettingen met blauwtong was tot en met 14 september opgelopen naar 44; 30 schapenbedrijven en 14 rundveebedrijven. Vanuit het hele land worden verdenkingen onderzocht.

Beheer
WP Admin